www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

KRAWCZAK JAKUB

Jakub Krawczak – Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach,
KWW Wolne Łomianki, 39 lat
Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców

________________________

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 2 – osiedla w mieście Łomianki: Łomianki Górne, Łomianki Centralne, Łomianki Pawłowo, Łomianki Stare, Łomianki Trylogia, Łomianki Powstańców

Komitet wyborczy: KWW Wolne Łomianki

Wiek: 39 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: geodeta

Kontakt dla wyborców: jkrawczak@wp.pl

Podstawowe informacje o kandydacie.
Jestem specjalistą z zakresu gospodarki nieruchomościami i inwestycji drogowych, geodetą uprawnionym. Podtrzymuję tradycję rodzinną – mój tata był niegdyś jednym z pierwszych geodetów w okolicy. Obecnie sam prowadzę działalność w zakresie geodezji w naszej gminie.
Ukończyłem studia wyższe na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Jestem członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej a w latach 2013-2017 byłem członkiem Rady GIG.
W Łomiankach mieszkam od urodzenia.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Moim zdaniem Łomianki powinny zachować swoją tożsamość i niezależność od Warszawy. Być solidnym partnerem dla stolicy, oferującym swoim mieszkańcom pełen wachlarz atrakcji i możliwości. Miastem w pełni wykorzystującym swój potencjał ludzki i gospodarczy, a także walory przyrodnicze.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Jednym z najważniejszych działań jakie przed nami stoją jest rozwiązanie problemów komunikacyjnych, zarówno tych związanych z dojazdem i wyjazdem z Warszawy, jak i tych lokalnych. Kolejnym ważnym tematem jest sprawa edukacji. W szczególności dotyczy to inwestycji w kadrę nauczycielską, pełnego wykorzystania infrastruktury szkolnej oraz równego wsparcia dla przedszkoli, zarówno tych prywatnych jak i publicznych.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec? Jakimi wartościami powinien się kierować?
Samorządowiec powinien być przede wszystkim lokalnym społecznikiem nie związanym z żadną partią polityczną. Na poziomie rady miejskiej nie ma miejsce na wielką politykę, niezależnie od indywidualnych sympatii i poglądów. Samorządowiec powinien kierować się dobrem ogółu mieszkańców, być otwartym na ich problemy, zachowywać wysoką kulturę osobistą oraz być zawsze uczciwym i prawdomównym.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Mamy doskonałe położenie, zarówno pod względem komunikacyjnym na tle całego kraju, jak i przyrodniczym – między Wisłą i Kampinosem. Dysponujemy również niesamowitym potencjałem ludzkim który trzeba uwolnić i wspierać.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Niestety cały czas jesteśmy mocno podzieleni, wciąż głos mieszkańców jest przeciwstawiany i zagłuszany przez interesy większych podmiotów. Przez lata nie udało się rozwiązać problemów komunikacyjnych z dojazdem i wyjazdem ze stolicy.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Chciałbym poprawy jakości wykonania inwestycji, chciałbym żeby osoby korzystające i sąsiadujące z nimi miały na nie wpływ i były wysłuchiwane przed przystąpieniem do ich realizacji. Chcę podjąć działania mające na celu udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Staszica oraz doprowadzenie do przebudowy ul. Fabrycznej.

Ponadto:
Chcę zająć się również sprawą wyrównania szans działania prywatnych przedszkoli w gminie. Będę dążył także do tego aby w 100% udostępnić mieszkańcom i wykorzystywać istniejącą infrastrukturę oraz budynki publiczne.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

KRAWCZAK JAKUB

KRAWCZAK JAKUB

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *