www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kto jedzie na gapę?

Obserwatorium Polityki Miejskiej zamieściło na swej stronie interesujący artykuł. Analizuje on różnice w zakresie liczby mieszkańców między wynikami ostatniego spisu powszechnego a danymi z meldunków. Przedstawia je na interaktywnej mapie.

W spisie z 2021 roku pytano mianowicie nie o miejsce zameldowania, a o faktyczne zamieszkanie. W jednej z tabel odnajdujemy Łomianki, a konkretnie ich wiejską część. Tabela ta przedstawia dziesięć miejscowości o największej różnicy między oboma źródłami danych. Dodajmy, różnicy w jedną stronę, czyli mówiącej o największej ilości niezameldowanych mieszkańców. W tej części naszej gminy jest ich 17%, gdy rekordowa pod tym względem gmina ma tylko o punkt więcej, czyli 18%. Krótkie zliczenie danych z części wiejskiej i miejskiej oraz obliczenie średniej ważonej daje nam wynik 14% dla całej gminy Łomianki. Jest to, ni mniej ni więcej, tylko 4258 osób. I ma to miejsce na koniec 2021 roku. Kilkanaście miesięcy później prawdopodobnie może być ich jeszcze więcej.

Czy ma to jakieś praktyczne konsekwencje? Ma i wydaje się, że istotne. Wprawdzie zameldowanie w jakimś miejscu nie przypisuje nas automatycznie do danego Urzędu Skarbowego, ale wiele osób chcąc zachować spójność swych deklaracji konsekwentnie w zeznaniu podatkowym podaje adres zameldowania. Nie jest to prawidłowe, ale dość powszechne. Można więc przypuszczać, że około 4000 mieszkańców Łomianek płaci swe podatki gdzie indziej. To niestety dużo. Każda z tych osób korzysta z infrastruktury Łomianek. Dokłada się do porannego tłoku w autobusie, korzysta z naszych dróg, oświetlenia ulicznego i aktywności gminnych instytucji. Dzieci z tych rodzin trafiają do często przepełnionych do maksimum klas w naszych szkołach.

Bez żadnej przesady można powiedzieć, że to mieszkańcy jeżdżący na gapę. Nie płacą, a korzystają z tego co finansują inni. Nie wydaje się, by apele były najlepszym sposobem rozwiązania problemu. Pracując w Urzędzie rozpocząłem przygotowania do wprowadzenia karty miejskiej. Daje ona różnego rodzaju przywileje, ale wymaga, by wykazać się płaceniem tu podatków. Ten mechanizm z sukcesem zastosowało wiele miast. Moje propozycje nie zyskały wówczas aprobaty. Może dziś warto do pomysłu wrócić, by nie poprzestawać na gazetkowych apelach.

Powtórzmy jeszcze raz, w zeznaniu podatkowym należy zawsze wpisywać adres zamieszkania, a nie zameldowania, a najlepiej jeśli i jedno i drugie jest zgodne z rzeczywistością.

SZCZEGÓŁOWE DANE: https://obserwatorium.miasta.pl/dane-o-liczbie-ludnosci-czego-oczekuja-badacze/

Witold Gawda

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *