www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Kto nam zafundował śmieciowy pasztet?

W przestrzeni publicznej pojawiają się niejasne informacje na temat przyczyn i skutków „zmian”, które podjęła obecna burmistrz Małgorzata Żebrowska-Piotrak w umowie na odbiór odpadów, będących wynikiem korespondencji, pozwów sądowych między poprzednim burmistrzem Tomaszem H. Dąbrowskim a firmą BYŚ. O wyjaśnienie tematu poprosiliśmy zarówno obecną burmistrz, jak i poprzednika…

MAŁGORZATA ŻEBROWSKA-PIOTRAK
Burmistrz Łomianek

W listopadzie 2018 roku objęłam urząd burmistrza Łomianek. Pierwszą rzeczą, jaką robi nowowybrany burmistrz jest weryfikacja spraw pilnych, spraw do załatwienia „na już”. Jedną z takich spraw okazał się pozew firmy BYŚ leżący głęboko w urzędowej „szufladzie”. Pozew oficjalnie nieistniejący a jednak niosący przykre skutki i konsekwencje dla mieszkańców gminy.
BYŚ od dawna przekazywał informacje do zarządu gminy o tym, że sytuacja na rynku odpadów się zmieniła, że w nowych realiach nie jest w stanie realizować podpisanej z gminą umowy za stawki z niej wynikające, że zwyczajnie bardziej mu się opłaci zerwać umowę i zapłacić ewentualnie kary umowne wynikające z umowy niż śmieci odbierać. Były burmistrz raz obiecywał BYSiowi renegocjowanie umowy, potem ignorował żądania wykonawcy, a gdy ten złożył przeciwko gminie pozew do sądu, burmistrz schował go do szuflady i udawał, że nie istnieje. Rozumiem okres wyborczy, rozumiem chęć pełnienia dalszej władzy w Łomiankach, ale nie jestem w stanie pojąć, że człowiek zarządzający gminą jest w stanie wybrać własny interes – wygrane wybory – nad interesem tysięcy mieszkańców dla których pracuje.
Wyborów nie udało się wygrać. Wygrałam ja. Pozew jednak pozostał. Decyzja Bysia o zerwaniu umowy także.

Mogłam zrobić dwojako:
Udawać, jak mój poprzednik, że jest fantastycznie. Udawać, że nie wiem o tym, że BYŚ złożył do sądu pozew przeciwko Gminie. Uśmiechać się do końca i udawać zaskoczoną, gdy ogrom odpadów komunalnych zalegnie na ulicach gminy, bo BYŚ przestanie je odbierać . No przecież była umowa! Obowiązywała! Niedobry wykonawca bezprawnie przestał odbierać śmieci? Mogłam odegrać populistyczne sceny, że jest mi przykro, opowiedzieć mieszkańcom, że teraz to my mu pokażemy, zapłaci kary!

Mogłam. Tylko takie rozwiązanie miało swoje konsekwencje: śmieci na ulicach, konieczność wybrania wykonawcy z tzw. „wolnej ręki” i zapłacenia mu tyle, ile tylko zechce. Bez wątpienia dużo. Mając świadomość konsekwencji i konieczności podniesienia opłat od „już”, bo w przypadku zerwania umowy było to nieuniknione zdecydowałam się na opcję nr 2.
Nie dopuszczamy do zerwania umowy. Siadamy do negocjacji. Walczymy o zapewnienie mieszkańcom stałego odbioru śmieci i maksymalne obniżenie roszczeń BYSia. Negocjacje to ustępstwa każdej ze stron. BYŚ obniżył znacznie swoje oczekiwania, wycofał pozew i wciąż świadczył usługę, gmina zgodziła się na skrócenie czasu trwania obowiązującej umowy do końca czerwca 2019 roku.
Jak pokazał czas to była najlepsza dla mieszkańców decyzja i najbardziej odpowiedzialna, jaką mogłam podjąć. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg. Stanęła do niego tylko jedna firma. BYŚ. Nie mam już złudzeń, że decydując się na opcję nr 1 (udajemy, że jest fantastycznie i wybieramy nowego wykonawcę z „wolnej ręki”) wybór byłby dokładnie identyczny – BYŚ i zaporowe stawki już od grudnia 2018 r. Stawki od lipca są wysokie. Pracujemy nad nowymi możliwościami, które pozwolą je obniżyć – zgodnie z obowiązującym prawem. Zrobimy wszystko, żeby mieszkańcy mogli płacić mniej. Potrzebujemy jednak czasu.

_______________________________________________

TOMASZ HENRYK DĄBROWSKI
Radny Rady Miejskiej, były burmistrz

Od początku obecnej kadencji Rady Miejskiej, a więc od ponad 7 miesięcy starałem się nie wypowiadać, a tym samym nie przeszkadzać obecnej władzy. Zdawałem sobie sprawę, że moje wypowiedzi mogłyby być ocenione w kategorii “nie ma władzy, więc się czepia wszystkiego”.
Niestety ostatnie decyzje podejmowane przez Urząd Miejski w Łomiankach zmuszają mnie do wypowiedzenia się w bieżących sprawach. Chodzi o kwestię odbioru śmieci ponieważ przekreślone zostały efekty pracy poprzedniego burmistrza i jego zespołu pracowników.

Po pierwsze z wielkim niepokojem, podobnie jak wielu mieszkańców Łomianek, obserwuję tragiczną sytuację dotyczącą odbioru odpadów zielonych oraz drastyczny i niepotrzebny wzrost opłat za odpady segregowane z 12,50 zł na 33,80 zł za osobę. Tę decyzję mocno odczuje każda rodzina w naszym mieście.

Po drugie – nie rozumiem, dlaczego Pani Burmistrz 23 stycznia 2019 roku zerwała korzystną dla mieszkańców umowę z firmą Byś. Umowa, którą wynegocjowaliśmy z firmą Byś za naszej kadencji gwarantowała mieszkańcom stałe opłaty na poziomie 12,50 i miała obowiązywać do 31 grudnia 2019 roku. Za 2019 rok łączny koszt opłat za odpady wyniósłby 4 mln złotych.
Po podpisaniu “tzw. porozumienia z Byś” koszty tylko na ten rok wyniosą ~11 milionów złotych. A za umowę od lipca 2019 do czerwca 2020 WSZYSCY ZAPŁACIMY ~14 mln ZŁOTYCH. O tym, że umowa została zerwana mieszkańcy i Rada Miejska dowiedzieli się po dwóch miesiącach. Dlaczego ta kwestia była ukrywana przed mieszkańcami?
Po trzecie – podniosą się głosy, że Byś wcześniej pozwał gminę. Pragnę tu zaznaczyć, że w 2018 roku mieliśmy pozew przeciwko gminie na kwotę 2,2 mln za rok 2018 i 2019, w którym firma domagała się zwiększenia wynagrodzenia za swoje usługi, ale staliśmy na stanowisku, że prawo jest po naszej stronie, ponieważ w umowie zerwanej przez Panią burmistrz był zapis, który gwarantował niezmienność ceny przez cały okres obowiązywania umowy, bez względu na zmieniające się warunki wewnętrzne jak i zewnętrzne.
W związku z tym, szanse na wygranie tej sprawy były dla firmy Byś niewielkie. Nawet w wypadku przegranej Gminy koszt wzrósłby z 4 mln do 6,2 mln za rok. Teraz, po zerwaniu przez Panią burmistrz umowy mamy koszt ~11 MILIONÓW ZŁOTYCH, a całoroczna umowa od lipca 2019 r do czerwca 2020 r to już koszt ok. 14 MILIONÓW ZŁOTYCH.

Ceny rosną wszędzie, to prawda, ale nie musielibyśmy płacić najwyższej stawki. Mogły wzrosnąć o ~2,2 miliona złotych (gdyby Gmina przegrała w sądzie), a wzrosły o ~7 milionów. To pieniądze, które mogły posłużyć wielu inwestycjom.
Mogę na sam koniec zadać tylko pytanie w jaki sposób Pani burmistrz – uzasadni mieszkańcom na najbliższym spotkaniu, że wzrost kosztów o ~7 milionów jest dla Łomianek korzystniejszy niż ew. pozew i wzrost kosztów o ~2,2 mln.

Mam również nadzieję, że nie będzie kolejnej próby zrzucania całej winy na poprzedni urząd, który uzyskał bardzo korzystną umowę dla mieszkańców z ceną 12,50zł /os.

Kto nam zafundował śmieciowy pasztet?

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

11 komentarzy

 1. JJK

  Rzeczowa informacja p. Żebrowskiej i szukanie najlepszeo wyjścia z sytuacji, a z drugiej strony jakieś bliżej nieokreślone insynuacje i bujanie w obłokach p. Dąbrowskiego.
  Tak bym po krotce streścił powyższe wypowiedzi zwłaszcza po zapoznaniu się z dokumentami pokazanyim na spotkaniu, o którym jest tutaj: https://www.lomianki.info/document.php?did=4486

  0
  0
  Odpowiedz
 2. czytelnik

  Czy Pan Dąbrowski nie wie, że stawki za wyzóz odpadów są wynikiem przetargu? Co z kim wynegocjował?
  Wynegocjować to może mógł z p. Rusieckim to ile p. Rusieckiemu należy się nagrody „ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ”?

  Dla przypomnienia warto zapoznać się z dokumentami

  0
  0
  Odpowiedz
 3. 321

  Co za DENNY poziom komentarzy. Znowu atakują poprzednią władzę, zamiant uważnie przyjrzeć się niekompetencji obecnych włodarzy Łomianek na czeka z niekompetentną panią burmistrz. Najlepiej atakować poprzedników, aby odwrócić uwagę od siebie. Rozliczymy przy kolejnyvh wyborach …

  0
  0
  Odpowiedz
 4. JJ.

  Dziękuję sz. Redakcji Info Łomianki za przekazanie wypowiedzi dwóch stron. Zawsze dawali szanse na wypowiedź każdej stronie. Szacunek za taką postawę, mimo szczucia, które się odbywało ostatnimi laty w ich kierunku ze strony poprzedniej władzy.
  Takiego standardu jak w Info Łomianek nie było i pewnie długo nie będzie w Łomiankach, bo wszystkie przedwyborcze gazetki powstawały w jednym celu – dokopać drugiej stronie.

  Dla mnie przy wyborach jednym z powodów na głosowanie na p. Żebrowską było to, że w gazecie łomiankowskiej czyli gazecie poprzednika bezczelnie atakowali inaczej myślących, a wychwalał swoich. Miałem zwyczajnie dość tak prymitywnej propagandy, którą fundowali nam pracownicy p. Dąbrowskiego czyli p. Rusiecki, p. Zielke.

  Co do powyższych wypowiedzi. Bardziej przekonuje mnie p. burmiastrz Żebrowska mimo, że nie nie jestem zadowolony z wysokich opłat za śmieci, tak samo jak reszta mieszkańców, tak samo jak p. Żebrowska.

  No bo kto by byl zadowolony? A jednak na facebooku ukazują się wpisy p. Rusieckiego, które mam wrażenie świadczą o tym, że czuje on jakąś niezdrową satysfakcję z takich wysokich opłat. Do tego wszystkiego znowu obraża ludzi.
  Cieszę się, że tacy ludzie zostali odsunięci z Urzędu, co świadczy jednak o poziomie kultury i poczuciu własnej wartości wyborców z Łomianek.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. doJJ

  Do JJ. Niezdrowa satysfakcja to objaw skazy zwanej socjopatią. Tacy ludzie nie powinni sprawować żadnych funkcji kierowniczych, a tym bardzie w samorządzie. Czerpią bowiem niezdrową satysfakcję z tego, że pokazują swą władzę i manipulują ludźmi. Kilka lat temu koleżanka dobrze znająca tego człowieka, określała go mianem „złego ducha Łomianek”. Niestety wiele osób miało nieszczęście przekonać się o tym osobiście, tylko nie były burmistrz Dąbrowski. Do niego chyba nic nie dociera. Przegrał wybory przez swego światłego zastępcę, a na wczorajszej sesji bronił go i wychwalał zasługi. Byłam tym zszokowana. Panie Dąbrowski, niech Pan się obudzi.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. do JJ

  Gdzie można zobaczyć sesje?

  0
  0
  Odpowiedz
 7. niezalogowa

  Ja to się w sumie dziwie, że p. Maciej, udostępnia Dąbrowskiemu miejsce w gazecie i na portalu, po tym jak go bezpodstawnie Dąbrowski i Rusiecki atakowali przez ostatnie lata.
  Pisały przecież o tym nawet dzienniki ógólnopolskie i zajmowały organizacje broniące wolności prasy. Tak Dąbrowski dbał o promocję gminy. Plus do tego jeszcze mural z hitlerowcami i karykatura śp. Ireny Szewińskiej w szkole.

  Co do śmieci to nie ma żadnych wątpliwości, kiedy i za czyjej kadencji zaczął się problem.
  Dąbrowski w 2018, zamiast ukrywać problem, mógł rozpisać przetarg i ceny byłyby z dużym prawdopodobieństwem niższe.

  Czekam na propozycje pani burmistrz i radnych na obniżenie stawek i inny, bardziej szczelny sposób naliczania opłat.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. SKANDAL

  NASZYM BURMISTZEM JEST PIOTR RUSIECKI ORAZ TOMASZ DĄBROWSKI I TYLKO TOTALNA NAIWNOŚĆ NIEKTÓRYCH SPROWADZIŁA CHWILOWO NIESZCZĘŚCIE ŁOMIANEK ZWANE MZP

  0
  0
  Odpowiedz
 9. Mieszkanka

  Skandal zgadzam sie .

  0
  0
  Odpowiedz
 10. Mrs VICTORIA JOHNSON

  Szukasz PRAWDZIWEJ FIRMY KREDYTOWEJ FINANSOWEJ, która udzieli Ci pożyczki w wysokości od 10 000 euro do 10 000 000 euro (na pożyczki biznesowe lub korporacyjne, pożyczki osobiste, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, kredyty konsolidacyjne, kapitał podwyższonego ryzyka, pożyczki zdrowotne itp. ))
  A może odmówiono Ci pożyczki z banku lub instytucji finansowej z tego czy innego powodu?
  Złóż wniosek i uzyskaj prawdziwą pożyczkę finansową, przetworzoną i zatwierdzoną w ciągu 3 dni.
  PACIFIC FINANCIAL LOAN FIRM, jesteśmy pożyczkodawcą na poziomie międzynarodowym, który zapewnia PRAWDZIWE POŻYCZKI FINANSOWE osobom fizycznym i firmom o niskim oprocentowaniu 2% z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem międzynarodowym do weryfikacji.
  Spłata pożyczki rozpoczyna się 1 (jeden) rok po otrzymaniu pożyczki, a okres spłaty wynosi od 3 do 35 lat.

  O NATYCHMIASTOWĄ ODPOWIEDŹ I PRZETWARZANIE WNIOSKU O GRANICĘ W CIĄGU 2 DNI ROBOCZYCH,
  Skontaktuj się z nami bezpośrednio poprzez ten list: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  Skontaktuj się z nami, podając następujące informacje:

  Pełna nazwa: ____________________________
  Wymagana kwota pożyczki: ________________
  czas trwania pożyczki: _________________________
  Cel pożyczki: ______________________
  Data urodzenia: ___________________________
  Płeć: _______________________________
  Stan cywilny: __________________________
  Adres kontaktowy: _______________________
  Miasto / kod pocztowy: __________________________
  Kraj: _______________________________
  Zajęcie: ____________________________
  Telefon komórkowy: __________________________

  Wyślij prośbę o natychmiastową odpowiedź na adres: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  podziękować

  CEO.Mrs VICTORIA JOHNSON
  FIRMA PACIFIC FINANCIAL LOAN
  E-mail: pacificfinancialloanfirm@gmail.com

  0
  0
  Odpowiedz
 11. tessa

  Dlaczego wzrost cen jest na drugim planie a jak zwykle na pierwszym miejscu przepychanka partyjna? Porównałam ceny w mazowieckim i nigdzie nie płacą tak dużo,czyli wystarczy tylko poinformować że wzrost będzie trzykrotny i wszyscy potulnie się na to godzą. Mieliśmy wysokie opłaty do tej pory więc automatycznie teraz też. Przykładowo „Patrząc na inne gminy, które podniosły ostatnio ceny za odbiór odpadów, stawki wyglądają następująco: Nieporęt 18 zł (segregacja)/40 zł (bez segregacji), Wieliszew 19 zł/40 zł, Serock 20 zł/40 zł, Grodzisk Mazowiecki 19 zł/29 zł, Stare Babice 19zł/29 zł, Izabelin 29 zł/58 zł.” – cytat ze strony Jabłonnej, która podniosła opłaty do poziomu 20zł/40 zł. Piaseczno ma 27zł/54 zł,Łomianki oczywiście przodują nie w tym co trzeba. Tak nie powinno i nie może zostać. Kto nabija sobie kiesę naszym kosztem?…

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *