www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

KUP POCZTÓWKĘ – WYGRAJ 500 pln

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wyślij pocztówkę z Łomianek””.
Do wygranie 500 pln !!!

Zasada jest prosta. Wystarczy kupić pocztówkę, wypełnić kupon konkursowy – odpowiadając na proste pytanie „”Którą rocznicę nadania praw miejskich będą obchodziły Łomianki w 2009 roku?”” – wrzucić kupon do pudełka kupono-zbierającego… i czekać na losowanie nagrody głównej – 500 pln.

TU KUPISZ POCZTÓWKI:
– Galeria Wina, Warszawska 109
– Kiosk DZWONECZEK, na bazarku
– Sklep Aldik, ul. Warszawska
– Cukiernia Sweet home, Warszawska 222
– Delikatesy, ul.Warszawska 280
– Kiosk, Warszawska 408
– Sklep, Szpitalna 8c
– Sklep „Majka”, Rolnicza 54
– Sklep, Rolnicza 207 Sklep, Pieńków 59
– Sklep, Buraków, 11 Listopada 59
– Szpital w Dziekanowie
– Mini Delikatesy, Dziekanów Leśny, Miła 30
– Sklep, Łomianki, Osiedlowa 12
– Łomianki CDN, Staszica 29
– Sklep Anna i Ewa, Dąbrowa, Zachodnia
– Sklep, Totolotek, Warszawska 107
– Sklep spożywczy, Warszawska 177
– Sklep, Dąbrowa, Zielona 1


REGULAMIN KONKURSU
„WYŚLIJ POCZTÓWKĘ Z ŁOMIANEK””

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Wyślij pocztówkę z Łomianek” (zwanego dalej Konkursem) jest Dom Kultury w Łomiankach oraz portal internetowy www.LOMIANKI.INFO.
1.2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Łomianki na pocztówkę”.
1.3. Partnerem konkursu jest tygodnik lokalny Życie Łomianek.pl.
1.4. Konkurs trwa od 3 października 2008 roku do 28 lutego 2009 roku, a ogłoszenie wyników odbędzie się do 18 marca 2009 roku.
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia i nierozstrzygnięcia konkursu.
1.6. Niniejszy regulamin oraz komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronach www.lomianki.info i www.lomianki.art.pl. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: k.pluta@lomianki.art.pl lub redakcja@lomianki.info.

2.Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promocja Łomianek oraz lokalnych Twórców.

3. Zasady konkursu
3.1. Konkurs ma charakter otwarty
3.2. W konkursie nie mogą brać udział organizatorzy i ich najbliższe rodziny.
3.2. Warunkiem wziecia udziału w konkursie jest:
– nabycie – drogą kupna – pocztówki z Łomianek
– wypełnienie kuponu do niej dołączonego (odpowiedź na pytanie konkursowe, imię nazwisko, numer telefonu lub e-mail)
– wrzucenie wypełnionego kuponu do oznakowanego pudełka w punkcie sprzedaży pocztówek.
3.3. Pytanie konkursowe brzmi: „Którą rocznicę nadania praw miejskich będą obchodziły Łomianki w 2009 roku?”
3.2. Każdy uczestnik konkursu może zakupić dowolną liczbę pocztówek i wypełnić dowolną liczbę kuponów.

4. Przebieg konkursu i nagrody
4.1. Uczestnicy kupując „Pocztówkę z Łomianek” nabywają prawo do wypełenienia kuponu konkursowego czyli wzięcia czynnego udziału w konkursie.
4.2. Kupony wraz pocztówkami będą dystrybuowane od 3 października 2008 do 28 lutego 2009 roku. Po 28 lutym 2009 roku będzie możliwość kupienia pocztówki bez kuponu konkursowego.
4.3. Nagrodą w konkursie jest 500 PLN.
4.4. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania spośród uczestików konkursu, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
4.5. Do 18 marca 2009 roku zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o swym zwycięstwie drogą telefoniczą lub mailową. Informacja ta zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.lomianki.art.pl, www.lomianki.info, oraz na łamach lokalnych wydawnictw prasowych.

5. Postanowienia końcowe i ochrona praw osobowych
5.1. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).


KUP POCZTÓWKĘ - WYGRAJ 500 pln

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *