www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

KUP POCZTÓWKĘ – WYGRAJ 500 pln

Zapraszamy do udziału w konkursie „Wyślij pocztówkę z Łomianek””.
Do wygranie 500 pln !!!

Zasada jest prosta. Wystarczy kupić pocztówkę, wypełnić kupon konkursowy – odpowiadając na proste pytanie „”Którą rocznicę nadania praw miejskich będą obchodziły Łomianki w 2009 roku?”” – wrzucić kupon do pudełka kupono-zbierającego… i czekać na losowanie nagrody głównej – 500 pln.

TU KUPISZ POCZTÓWKI:
– Galeria Wina, Warszawska 109
– Kiosk DZWONECZEK, na bazarku
– Sklep Aldik, ul. Warszawska
– Cukiernia Sweet home, Warszawska 222
– Delikatesy, ul.Warszawska 280
– Kiosk, Warszawska 408
– Sklep, Szpitalna 8c
– Sklep „Majka”, Rolnicza 54
– Sklep, Rolnicza 207 Sklep, Pieńków 59
– Sklep, Buraków, 11 Listopada 59
– Szpital w Dziekanowie
– Mini Delikatesy, Dziekanów Leśny, Miła 30
– Sklep, Łomianki, Osiedlowa 12
– Łomianki CDN, Staszica 29
– Sklep Anna i Ewa, Dąbrowa, Zachodnia
– Sklep, Totolotek, Warszawska 107
– Sklep spożywczy, Warszawska 177
– Sklep, Dąbrowa, Zielona 1


REGULAMIN KONKURSU
„WYŚLIJ POCZTÓWKĘ Z ŁOMIANEK””

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu „Wyślij pocztówkę z Łomianek” (zwanego dalej Konkursem) jest Dom Kultury w Łomiankach oraz portal internetowy www.LOMIANKI.INFO.
1.2. Konkurs jest jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Łomianki na pocztówkę”.
1.3. Partnerem konkursu jest tygodnik lokalny Życie Łomianek.pl.
1.4. Konkurs trwa od 3 października 2008 roku do 28 lutego 2009 roku, a ogłoszenie wyników odbędzie się do 18 marca 2009 roku.
1.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia i nierozstrzygnięcia konkursu.
1.6. Niniejszy regulamin oraz komunikaty dotyczące konkursu publikowane będą na stronach www.lomianki.info i www.lomianki.art.pl. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres: k.pluta@lomianki.art.pl lub redakcja@lomianki.info.

2.Cel konkursu
2.1. Celem konkursu jest promocja Łomianek oraz lokalnych Twórców.

3. Zasady konkursu
3.1. Konkurs ma charakter otwarty
3.2. W konkursie nie mogą brać udział organizatorzy i ich najbliższe rodziny.
3.2. Warunkiem wziecia udziału w konkursie jest:
– nabycie – drogą kupna – pocztówki z Łomianek
– wypełnienie kuponu do niej dołączonego (odpowiedź na pytanie konkursowe, imię nazwisko, numer telefonu lub e-mail)
– wrzucenie wypełnionego kuponu do oznakowanego pudełka w punkcie sprzedaży pocztówek.
3.3. Pytanie konkursowe brzmi: „Którą rocznicę nadania praw miejskich będą obchodziły Łomianki w 2009 roku?”
3.2. Każdy uczestnik konkursu może zakupić dowolną liczbę pocztówek i wypełnić dowolną liczbę kuponów.

4. Przebieg konkursu i nagrody
4.1. Uczestnicy kupując „Pocztówkę z Łomianek” nabywają prawo do wypełenienia kuponu konkursowego czyli wzięcia czynnego udziału w konkursie.
4.2. Kupony wraz pocztówkami będą dystrybuowane od 3 października 2008 do 28 lutego 2009 roku. Po 28 lutym 2009 roku będzie możliwość kupienia pocztówki bez kuponu konkursowego.
4.3. Nagrodą w konkursie jest 500 PLN.
4.4. Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania spośród uczestików konkursu, którzy poprawnie odpowiedzieli na pytanie konkursowe.
4.5. Do 18 marca 2009 roku zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o swym zwycięstwie drogą telefoniczą lub mailową. Informacja ta zostanie opublikowana na stronach internetowych: www.lomianki.art.pl, www.lomianki.info, oraz na łamach lokalnych wydawnictw prasowych.

5. Postanowienia końcowe i ochrona praw osobowych
5.1. Uczestnik biorący udział w konkursie potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
5.2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr101, poz. 926).


KUP POCZTÓWKĘ - WYGRAJ 500 pln

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...