www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LENARD GRZEGORZ

Grzegorz Lenard – Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach, Komitet Wyborczy Wyborców „WOLNE ŁOMIANKI”, 27 lat, urzędnik państwowy
Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa.

________________________

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg wyborczy Nr 3 – sołectwa: Łomianki Chopina, Łomianki Dolne, Kiełpin, Dziekanów Bajkowy, Dziekanów Polski, Dziekanów Nowy, Kępa Kiełpińska, Dziekanów Leśny, Sadowa

Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców „WOLNE ŁOMIANKI”

Wiek: 27 lat
Wykształcenie: wyższe
Zawód wykonywany: Urzędnik Państwowy

Kontakt dla wyborców: g.lenard.rada@wp.pl

Podstawowe informacja o kandydatce.
Od urodzenia związany jestem z Dziekanowem. To tutaj wychowywałem się, chodziłem do szkoły, zawierałem przyjaźnie. Teraz chcę działać na rzecz rozwoju naszego Dziekanowa jak i całej Gminy. Jestem magistrem e-administracji Wydziału Prawa i Administracji na UKSW w Warszawie. Jako młody i ambitny człowiek profesjonalnie podchodzę do rozwiązywania problemów. Cenię sobie dialog z mieszkańcami. Nie ma lepszego sposobu na zrozumienie ich potrzeb. Będę pracował zdroworozsądkowo i kompetentnie na rzecz naszej gminy.
Startuję w wyborach jako kandydat niezależny, bezpartyjny, niezwiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Moim zdaniem Łomianki powinny być przyjazne mieszkańcom. Każdy mieszkaniec powinien być szczęśliwy, że mieszka właśnie tutaj w Łomiankach. Miasto, w którym każdy czuję się bezpiecznie. Powinny powstać miejsca służące spędzaniu wolnego czasu dla rodzin, dzieci oraz dorosłych. Powinniśmy wykorzystać te skarby naturalne, które posiadamy mieszkając tak blisko stolicy.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejszymi inwestycjami jakie powinny być wykonane w najbliższym czasie to wodociągi i kanalizacja. Poprawa bezpieczeństwa, poprawa stanu naszych osiedlowych dróg oraz oświetlenie ulic. Należy oczywiście poprawić stan wału przeciwpowodziowego jak i usprawnić naszą komunikację.

3. Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Dobry samorządowiec powinien interesować się życiem swojej społeczności w sposób czynny a nie bierny. Powinien rozumieć problemy swoich mieszkańców i spotykać się z nimi jak najczęściej, wsłuchując się w problemy lokalnej społeczności i dążyć do ich rozwiązywania. Uczciwość w stosunku do wyborców to również ogromna wartość. Dobry samorządowiec powinien być dobrym dyplomatą i współpracować z całą Radą Miejską jak i Burmistrzem.

4. Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Bliskość stolicy jak i Nasze skarby naturalne jak KPN, jeziorka, Wisła.

5. Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Droga dojazdowa do stolicy, która praktycznie o każdej porze jest zakorkowana.

6. Co zamierza Pani / Pan zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego? (
– dążenie do poprawy stanu dróg (modernizacja, budowa dróg i chodników, budowa ścieżek rowerowych), budowa wodociągu i kanalizacji,
– zadbanie o oświetlenie ulic w Dziekanowie Bajkowym i dążenie do wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Kolejowej,
– współdziałanie z mieszkańcami w celu poprawy bezpieczeństwa,
– podjęcie działań na rzecz wzmocnienia wału przed powodzią, -rozwój sportu wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych, jak i utworzenie miejsc służących spędzaniu wolnego czasu mieszkańców.

Ponadto:
Reasumując idźmy na wybory i wybierzmy najlepszych! Jeśli nie macie Państwo jeszcze swoich faworytów, zwracam się z gorącą prośbą o wzięcie mojej osoby pod uwagę. Ja ze swojej strony mogę Państwa zapewnić, iż po wyborze mnie na radnego nie zawiodę Państwa zaufania i będę sumiennie wykonywał swoje obowiązki, aby spełnić Państwa oczekiwania. Chciałbym zapewnić, że zakreślając na karcie wyborczej krzyżyk przy moim nazwisku będzie to głos za skutecznością, zdrowym rozsądkiem i profesjonalizmem.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Dobrze

LENARD GRZEGORZ

LENARD GRZEGORZ

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *