www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Liceum Ogólnokształcące – FAQ

18.04 odbyła się Komisja Społeczna, której Gościem był p.o. Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Łomiankach – Pan Marek Wiśniewski. Panie Dyrektorze, dziękuję za obecność i cenne informacje, jakimi zechciał się Pan podzielić z Mieszkańcami.

Poniżej odpowiedzi na zadane podczas komisji pytania.

W poniedziałek, 15.05 od godziny 8:00 rozpocznie się rekrutacja do liceum. Będzie ona trwała do 19.06 do godz. 15:00.

Na czym polega system konsultacji indywidualnych?

System konsultacji indywidualnych oparty jest o harmonogram zamieszczony na stronie szkoły, w którym to każdy nauczyciel jest w określonym czasie do dyspozycji rodzica i ucznia (po wcześniejszym umówieniu). Taki system konsultacji wynika z realizacji zaleceń Ministerstwa Edukacji i Nauki. Z uwagi na kameralność szkoły uczniowie są w bieżącym kontakcie z nauczycielami przedmiotów a nauczyciele pozostają w kontakcie z rodzicami/opiekunami.

Jaki jest w liceum program zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań)?

W Liceum działa koło teatralne i koło filmowe. Uczniowie w trakcie tych zajęć pod kierunkiem nauczyciela zagłębiają się w tajniki produkcji i rzemiosła filmowego, ćwiczą też umiejętność występowania publicznego. Efektem prac kół ma być wystawienie sztuki teatralnej zaczerpniętej z twórczości Karola Wojtyły.

Jak wygląda w liceum system stypendialny?

Uczniowie liceum osiągający wzorowe zachowanie i wysokie wyniki w nauce mogą ubiegać się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na wniosek Samorządu Uczniowskiego Rada Pedagogiczna zatwierdza jedną kandydaturę ucznia, który w danym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen. Stypendium jest wypłacane w kolejnym roku szkolnym w czterech transzach.

Ile jest oddziałów klasowych i jak są one liczne?

Liceum każdego roku prowadzi rekrutację do jednego oddziału. Jest on podzielony na dwa profile: społeczno-prawny (z rozszerzoną historią i językiem polskim) oraz społeczno-ekonomiczny (z rozszerzoną geografią i matematyką). Po wcześniejszym teście poziomującym uczniowie uczęszczają także na lekcje języka angielskiego w zakresie rozszerzonym. Obecnie w szkole funkcjonują 4 odziały + oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy. Średnio klasy liczą ok 25 uczniów.

Kto ma pierwszeństwo do liceum?

Zgodnie z §4 ust 6 Regulaminu rekrutacji (dostępnego na stronie szkoły) kryteriami pierwszeństwa przy równej liczbie punktów są:

 • problemy zdrowotne kandydata;
 • wielodzietność w rodzinie kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą;
 • niepełnosprawność kandydata lub jego najbliższych.

Liceum oferuje dwie ścieżki kształcenia: społeczno-prawną i społeczno-ekonomiczną. Czy myśleliście państwo o poszerzeniu oferty edukacyjnej? Która z wymienionych dwóch ścieżek jest bardziej oblegana? Ile jest osób na jedno miejsce?

Poszerzenie oferty edukacyjnej liceum będzie możliwe z chwilą jego rozbudowy. Wtedy będzie można zapewnić uczniom kształcenie w zakresie rozszerzonym np.: z biologii i chemii – to z pewnością wzbogaci ofertę LO. Większym zainteresowaniem cieszy się ścieżka społeczno-prawna. Warto zaznaczyć, że grupy realizujące wybrane rozszerzenia są niewielkie, co sprzyja indywidualizacji pracy z uczniem i co stwarza możliwość lepszego przygotowania się do egzaminu maturalnego przez cały okres 4 lat nauki. W ubiegłorocznym naborze wolę przyjęcia do LO potwierdziło ponad 100 uczniów. Klasa l liczy 26 uczniów.

Jakie ma sukcesy liceum w olimpiadach przedmiotowych?

Duże zainteresowanie liceum powoduje, że poziom edukacyjny uczniów jest coraz wyższy. Uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych osiągając coraz lepsze wyniki. Kwestią czasu jest start najbardziej uzdolnionych w olimpiadach. Warto nadmienić, że wśród naszych uczniów są olimpijczycy z okolicznych szkół podstawowych.

Jaki jest procent uczniów zdających maturę? Jaka jest liczba uczniów zdających maturę rozszerzoną?

Zdawalność matury kształtuje się na poziomie zdawalności krajowej lub ją przewyższa (przykładowo w 2020 roku 100% abiturientów uzyskało świadectwo dojrzałości). Jeżeli chodzi o zakres rozszerzony przedmiotów (na którym nie ma progu zdawalności) średnia zdawalność sięga 80%.

Na koniec kilka ciepłych słów do Uczniów, ze strony WWW Liceum…

Drodzy Uczniowie! Wiemy, że każdy z Was jest inny, ma inne zdolności, zainteresowania i ambicje, dlatego rozważcie składaną przez nas propozycję. Nauczyciele pracujący w Naszym LO mają dużą wiedzę i długoletnie doświadczenie, są otwarci i życzliwi, gotowi pomóc w każdej sytuacji, potrafią dostrzec Wasze trudności i docenić Wasze starania. Służą Wam pomocą w rozwijaniu waszych zainteresowań i pasji oraz osiąganiu życiowych celów. Starają się zapewnić atmosferę bezpieczeństwa, życzliwości i akceptacji. W naszej szkole wszyscy się znają i otaczają wzajemnym szacunkiem. Każdy uczeń ma prawo głosu, każdy może swobodnie wyrażać swoje poglądy, każdy ma szanse wykazać się swoimi zdolnościami, dlatego każdego traktujemy indywidualnie…

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

5 komentarzy

 1. Ewka

  Polecam to Liceum. Pan Dyrektor to fantastyczny i zaangażowany człowiek.

  4
  0
  Odpowiedz
  • Dawid Łepik

   Nie, dzięki

   1
   0
 2. Łuki

  Szkoda, że Liceum nie ma warunków lokalowych, by się rozwijać i przyjąć więcej uczniów z Łomianek. Bliskość szkoły, brak koniecznosci codziennych uciążliwych dojazdów do Warszawy jest jej ogromnym atutem.

  5
  0
  Odpowiedz
 3. Ewka

  Jaki jest poziom merytoryczny łomiankowskiego liceum? Proszę o anonimowe opinie rodziców i uczniów. Dziękuję.

  Kiedy radni mają zamiar wyrazić zgodę na to żeby Żebrowska zaczęłą budowę szkoły na Brzegowej i czy przeniesie się tam siedziba liceum?

  2
  1
  Odpowiedz
  • Opinia o Liceum

   Nie wiem jak jest teraz, ale dwa lata temu p. Dyrektor Marek WIśniewski wykazywał się empatią dla uczniów, jak i rodziców. Poziom nauczania wystaczył by córa dobrze zdała maturę i dostała się na Uniwersystet Warszawski.

   3
   0

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *