www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

List intencyjny w sprawie gospodarki wodnej

W Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 20 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z samorządowcami z powiatu warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego. Podczas spotkania podpisano list intencyjny dotyczący działań w sektorze zintegrowanej gospodarki wodnej i zarządzania przestrzenią na terenie trzech powiatów z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN.

Podtopienia naszych terenów na skutek intensywnych opadów deszczu, roztopów czy wylewania rzek nie znają granic administracyjnych. Można im zaradzić, działając tylko na większym terenie, tam gdzie występują tzw. zlewnie. Na skutek silnej urbanizacji wiele urządzeń melioracyjnych uległo zniszczeniu i zakłócona została naturalna gospodarka wodna. Ta sytuacja wymaga uregulowania. Inicjatywa Starosty PWZ Jana Żychlińskiego zebrania wielu samorządów wokół projektu wspólnego działania zyskała poparcie Marszałka Adama Struzika, a także Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Podczas spotkania Marszałek podkreślił znaczenie partnerstwa trzech powiatów i kilkunastu gmin. Powiedział również, że trzeba działać, aby projekt znalazł się w wojewódzkim kontrakcie regionalnym. W skali kraju marszałkowie zgłosili już wiele projektów. Zapewne pula środków europejskich wystarczy zaledwie na połowę z nich. – Musimy bardzo zabiegać o to, aby udało nam się dofinansować działania w dziedzinie gospodarki wodnej, która jest dziś wyzwaniem dla samorządów. Potrzebna jest współpraca wszystkich – powiedział Marszałek Struzik.

– Podpisanie listu intencyjnego przez samorządowców jest podstawą do zwołania sesji rad. Wszystkie samorządy powinny przeznaczyć środki na dalsze działania w wysokości 50 tys. zł. Będą one potrzebne do opracowania studium wykonalności projektu, w którym znajdą się m.in. zbiorniki retencyjne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe i odtworzenie zniszczonego systemu melioracji – powiedział Starosta Jan Żychliński.

Podjęte działania ukierunkowane są na wykorzystanie środków w kolejnym okresie budżetowym UE. Warto wiedzieć, że obecnie zmieniły się reguły przyznawania funduszy. Większą szansę na wsparcie UE mają nie poszczególne samorządy, a duże projekty regionalne łączące działania wielu podmiotów.

Podczas spotkania wystąpili także eksperci z Holandii: z firmy „RDH Architekci Urbaniści” Sp. z o.o. oraz z Instytutu Naukowego Deltares, deklarując pomoc w rozwiązaniu problemów melioracyjnych na naszym terenie.

Marcin Łada


Załączone dokumenty:
List Intencyjny.pdf

List intencyjny w sprawie gospodarki wodnej

List intencyjny w sprawie gospodarki wodnej

List intencyjny w sprawie gospodarki wodnej

 

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

2 komentarze

 1. Darek

  Inicjatywa starosty słuszna, tylko co dalej, jakie faktyczne działania z niej wynikną?

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Darek

  Ta firma holenderska to ta, która robiła opracowania dla Łomianek?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *