www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

List Otwarty w sprawie referendum…

Poniżej publikujemy List Otwarty jednego z inicjatorów referendum mającego dotyczyć „Ustalenia przebiegu nowych dróg, jak również przebudowy już istniejących na terenie gminy Łomianki””. Wniosek o przeprowadzenie referendum został odrzucony przez Radę Miejską – dnia 04.09.2007 r. – po zapoznaniu się z wnioskiem komisji ds. referendum oraz trzema opiniami prawnymi.


Łomianki, dnia 25 września 2007 r.

LIST OTWARTY

Dziękuję za pismo panom Wiesławowi Pszczółkowskiemu i Markowi Zielskiemu, skierowane do mnie, żony i córki, dotyczące sprawy referendum lokalnego nt. przebiegu dróg na terenie gminy Łomianki. Sprawa referendum jak myślę, jest ogólnie znana, więc po raz kolejny nie będę przytaczać wszystkich szczegółów.

Zdumiony jestem natomiast treścią listu. Mam wrażenie, że pisały go dwie osoby: część pierwszą oficjalną, zawierającą podziękowanie za poparcie inicjatywy przeprowadzenia referendum i część drugą „osobistą” zawierającą obelżywe insynuacje, jakoby moja rodzina i ja zioniemy nienawiścią do sąsiadów i współmieszkańców.Słowa: „w imieniu władz samorządowych serdecznie dziękujemy Państwu za poparcie inicjatywy przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie ustalenia przebiegu nowych dróg…” brzmią cynicznie w obliczu oczywistych faktów uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia tej inicjatywy :
1. odrzucania z list popierających referendum osób, które nie wpisały nazwy miasta Łomianki, lub drugiego nazwiska – w ten sposób z 2985 podpisów, przyjęto jako ważne tylko 1705;
2. opieszałość w wydaniu decyzji o możliwości ustawienia stolika referendalnego na gminnym terenie, co w efekcie skutkowało brakiem zgody;
3. wyrzucanie zbierających podpisy z bazarku;
4. zarzucanie, że zbierano podpisy od zastraszonych osób;
5. sugerowanie, że osoby wpisując się na listę popierającą referendum nie wiedziały co robią;
6. skierowany przez radną, zakaz wejścia do urzędu Gminy jednemu z inicjatorów referendum;
7. utrudnienia w otrzymywaniu dokumentów;
8. oczernianie i deprecjonowanie inicjatorów referendum w prasie i na forach internetowych.

Pomimo tylu utrudnień i szykan, wniosek o referendum został złożony prawidłowo i poparła go wymagana prawem liczba mieszkańców naszej gminy (co komisja referendalna potwierdziła w swoim uzasadnieniu do wniosku). Dziwi więc fakt, że Rada Miejska wybrana przez mieszkańców ignoruje ich głos, Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy są jej pierwotnym i podstawowym podmiotem. Wszyscy zdajemy sobie sprawę że żaden z istniejących projektów przebiegu i modernizacji dróg w naszej gminie nie jest idealny i każdy narusza interesy części Naszych mieszkańców w mniejszym lub większym stopniu. W takiej sytuacji (wobec konieczności budowy alternatywnego wylotu z Warszawy w kierunku północnym przez obszar naszej gminy) bardzo ważne jest, aby mieszkańcy wypowiedzieli się który z przedstawianych wariantów cieszy się największym poparciem.

Właśnie teraz, gdy z powodu uzupełniania dokumentów dla ministra środowiska przez GDDKiA wstrzymany jest proces decyzyjny w sprawie lokalizacji trasy mamy czas na referendum. Twierdzenie, że z powodu tej inicjatywy są wstrzymane decyzje dotyczące lokalizacji północnego wylotu trasy-7 z Warszawy, to kłamstwo i świadome wprowadzenie w błąd opinii społecznej.

Ideę referendum wojewódzkiego, którą Panowie proponujecie, a także pomysł konsultacji społecznych w formie czegoś, co obłudnie nazywacie „ankietą” – traktuję jako wybieg torpedujący ideę referendum gminnego. Mnogość wątpliwych konsultacji spowoduje bowiem tylko rozmycie problemu i zniechęci mieszkańców do wyrażenia swojej opinii. Nie wydaje mi się słuszne, aby mieszkańcy innych gmin wypowiadali się o sprawach naszej gminy, lub żebym to ja decydował za mieszkańców innych gmin.

Mam więc podstawy sądzić, iż Rada Miejska lekceważy opinię blisko 3000 mieszkańców odrzucając i podważając zasadność przeprowadzenia referendum tylko w naszej gminie. Panowie Wiesław Pszczółkowski i Marek Zielski obrażają mieszkańców wysyłając do nich (oczywiście na koszt gminy, czyli nas, mieszkańców) obraźliwe insynuacje. Skoro zdaniem Burmistrza Łomianek, zioniemy nienawiścią – to aż dziw, że w naszej gminie jest tak spokojnie. Próbujecie Panowie kreować siebie na jedynych nieomylnych i jedynych sprawiedliwych, co jest raczej żenujące i przywodzi na myśl tani western…

Rozesłanie pism do mieszkańców, którzy poparli wniosek o referendum może świadczyć o złamaniu przez władze gminy prawa odnośnie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Popierając ideę referendum, ja i moja rodzina wyraziliśmy zgodę na wykorzystanie naszych danych jedynie na potrzeby referendum, a nie na potrzeby wątpliwej propagandy władz gminy.

Wszystkich mieszkańców, którzy poparli inicjatywę przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie ustalenia nowych dróg, ja – Jan Grądzki – najmocniej przepraszam za doznane przykrości, to ja jestem osobą publiczną i zdaję sobie sprawę że mogę być narażony na ataki, ale dlaczego dotyka to Państwa? Szanowni Państwo zobowiązuję się, że bez względu na szykany i insynuacje skierowane we mnie i moją rodzinę nie pozwolę się zastraszyć i dalej będę dążył do tego, byśmy sami zdecydowali jak chcemy żyć i mieszkać. Nie pozwólmy by inni decydowali za nas.

Jan Grądzki [jeden z inicjatorów referendum]


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *