www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

LIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

17 września 2010 roku (piątek) o godzinie 8.30 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego, przy ul. Warszawskiej 115, odbędzie się LIV Sesję Rady Miejskiej w Łomiankach, z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie obrad.

II. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Miejskiej.

III. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) uznania za Bohatera Ziemi Łomiankowskiej,
2) zmiany uchwały Nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kiełpin Poduchowny””,
3) uchylenia uchwały Nr XLVIII/350/ Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin Poduchowny”” oraz uchwały Nr LI/374/2010 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/350/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin Poduchowny””,
4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „”Kiełpin Poduchowny””,
5) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu na wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Wiślanej z ulicą Dolną i ulicą Zachodnią w Łomiankach,
6) zmian w uchwale budżetowej Gminy Łomianki na rok 2010.

IV. Zamknięcie obrad Sesji.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

LIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *