www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki – Bezpieczne Miasto

Łomianki przystąpiły do realizacji programu „Bezpieczne Miasta”” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań. Efektem realizacji programu ma być odczuwalny wzrost bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Główne cele programu to:
– ograniczanie w szczególności przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań nieakceptowanych społecznie,
– poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych szczególnie takich jak: ulice, przystanki komunikacyjne, targowiska, rejony lokali rozrywkowych, dyskotek,
– poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją samorządową, podmiotami poza policyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną.

Błonie i Łomianki to dwa miasta w powiecie warszawskim zachodnim, które zaangażowały sie w działania mające na celu realizację celów programu.
Działania przeprowadzone zostały w dniach 14, 19 i 23 grudnia 2007 r. na terenie miasta i gminy Błonie, zaś w dniach 5-7 oraz 19-21 grudnia 2007 r. na terenie miasta i gminy Łomianki.
W działaniach zostały wykorzystane siły własne z komisariatów w Błoniu i Łomiankach oraz siły przydzielone ze stanu Komendy Stołecznej Policji, tj. z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Wywiadowczo Patrolowego, Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. W sumie w działaniach udział wzięło 112 policjantów.

Na terenie Łomianek policjanci w ciągu sześciu dni działań wylegitymowali 117 osób, pouczono 29 osób, nałożyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 400 złotych, dokonali również 75 kontroli miejsc zagrożonych i 67 kontroli parkingów niestrzeżonych.

źródło: Komenda Powiatowa Policji – Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Łomianki - Bezpieczne Miasto

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...