www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki – Bezpieczne Miasto

Łomianki przystąpiły do realizacji programu „Bezpieczne Miasta”” mającego na celu ograniczenie przestępczości i aspołecznych zachowań. Efektem realizacji programu ma być odczuwalny wzrost bezpieczeństwa na poziomie lokalnym.

Główne cele programu to:
– ograniczanie w szczególności przestępczości pospolitej oraz zjawisk chuligaństwa i wandalizmu,
– wzrost poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczenie ciemnej liczby przestępstw, wykroczeń oraz zachowań nieakceptowanych społecznie,
– poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych szczególnie takich jak: ulice, przystanki komunikacyjne, targowiska, rejony lokali rozrywkowych, dyskotek,
– poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
– zaktywizowanie i zdynamizowanie współpracy z administracją samorządową, podmiotami poza policyjnymi działającymi na rzecz bezpieczeństwa oraz społecznością lokalną.

Błonie i Łomianki to dwa miasta w powiecie warszawskim zachodnim, które zaangażowały sie w działania mające na celu realizację celów programu.
Działania przeprowadzone zostały w dniach 14, 19 i 23 grudnia 2007 r. na terenie miasta i gminy Błonie, zaś w dniach 5-7 oraz 19-21 grudnia 2007 r. na terenie miasta i gminy Łomianki.
W działaniach zostały wykorzystane siły własne z komisariatów w Błoniu i Łomiankach oraz siły przydzielone ze stanu Komendy Stołecznej Policji, tj. z Wydziału Ruchu Drogowego, Wydziału Wywiadowczo Patrolowego, Oddziałów Prewencji Policji Komendy Stołecznej Policji. W sumie w działaniach udział wzięło 112 policjantów.

Na terenie Łomianek policjanci w ciągu sześciu dni działań wylegitymowali 117 osób, pouczono 29 osób, nałożyli 4 mandaty karne na łączną kwotę 400 złotych, dokonali również 75 kontroli miejsc zagrożonych i 67 kontroli parkingów niestrzeżonych.

źródło: Komenda Powiatowa Policji – Powiat Warszawski Zachodni
redakcja@lomianki.info

Łomianki - Bezpieczne Miasto

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *