www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki przystępują do sporządzenia siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Urząd Miejski w  Łomiankach informujemy o przystąpieniu do sporządzenia siedmiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • MPZP „Szpitalna-Wiejska”,
  • MPZP”Brzegowa-Szkoła”,
  • MPZP „Wiślana – róg Brzegowej”,
  • MPZP”Jaśminowa”,
  • MPZP ul. Asfaltowej,
  • MPZP ul. Baśniowej
  • MPZP drogi między ul. Wąską a ul. Borzobohatego.

Wnioski do ww. planów można składać do 31 maja 2024 r.

Szczegóły dotyczące zawiadomienia w sprawie przystąpienia do ww. procedur planistycznych dostępne są na stronie https://bip.lomianki.pl/bip/ogloszenia/ogloszeniaobwieszczenia/13877,Obwieszczenie-o-przystapieniu-do-sporzadzenia-siedmiu-miejscowych-planow-zagospo.html

Z obszarami objętymi poszczególnymi procedurami planistycznymi można zapoznać się bezpośrednio w uchwałach intencyjnych (www.bip.lomianki.pl, zakładka Zagospodarowanie przestrzenne => Aktualnie prowadzone procedury planistyczne => Prowadzone procedury planistyczne) lub w systemie informacji przestrzennej dostępnym pod adresem www.lomianki.e-mapa.net po uruchomieniu warstwy  Zagospodarowanie przestrzenne => Obszary przystąpień.

źródło: UM Łomianki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *