www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki Pszczółkowskiego

Urzędujący od ośmiu lat burmistrz Łucjan Sokołowski ustąpił stanowisko kontrkandydatowi Wiesławowi Pszczółkowskiemu.

Minione wybory to istny przewrót we władzach miejskich Łomianek. Wiesław Pszczółkowski został burmistrzem, a do rady weszło 11 radnych z tego samego ko-mitetu wyborczego. Zwycięzca, jako radny ostatniej kadencji pozostawał w mniej-szościowej opozycji, nie mając wiele do powiedzenia. Dziś ma za sobą bezwzględną większość.
Uprawnionych do głosowania mieszkańców Łomianek było 16.258. Frekwencja wyniosła 55,77%. Z urn wyjęto 9053 karty, z których ważnych było 9044.
Wiesław Pszczółkowski zdobył 4834 głosy i już w pierwszej turze zwyciężył w wyborczej walce do urzędu burmistrza. Na Łucjana Sokołowskiego zagłosowały 3202 osoby, a na Konrada Waśniewskiego – 851.

Rada miejska

Do rady miejskiej kandydowało 50 osób z 12 komitetów wyborczych. Największą liczbę kandydatów wystawiły Komitet Wyborczy Wyborców Potrzeba Zmian, KWW Zgoda i KWW Łomianki Razem. Zwyciężył ten pierwszy uzyskując 11 spośród 15 mandatów. W okręgu wyborczym nr 1 (Łomianki – osiedle Buraków – Wrzosów) spośród trzech kandydatów, wyborcy wyłonili jako swojego przedstawiciela w radzie, Ewę Sidorzak z KWW Potrzeba Zmian, która zdobyła 416 głosów z 604 oddanych.
Z okręgu nr 2 (Łomianki – osiedle Dąbrowa Leśna i Rajska) do rady weszły dwie osoby. Agnieszka Maksim-Wójcicka z KWW PZ, zdobywając 560 głosów i Marian Porowski z KWW Łomianki Razem z 535 głosami.
Spośród trzech kandydatów z okręgu nr 3 (Łomianki – osiedla: Dąbrowa Za-chodnia i Równoległa) radnym został Tomasz Rusinek z KWW PZ, na którego zagło-sowało 387 osób.
Okręg wyborczy nr 4 (Łomianki – osiedla: Prochownia, Majowe i Baczyńskiego), to siedmiu kandydatów i tylko dwa mandaty. Do rady weszli: Piotr Iwaszko z KWW Potrzeba Zmian – 472 głosy i Katarzyna Kućkowska (niezależna) – 321 głosów.
Jedyny mandat w okręgu nr 5 (Łomianki Górne) przypadł Tadeuszowi Krystec-kiemu z KWW PZ dzięki 369 oddanym głosom.
Podobnie w okręgu nr 6 (Łomianki – osiedla: Centralne i Pawłowo) jedyny mandat radnego zdobył Bogusław Orzechowski – 237 głosów z KWW PZ.
Dla okręgu wyborczego nr 7 (Łomianki – osiedla: Stare, Trylogia, Powstańców, Chopina – sołectwo, Dolne – sołectwo) przeznaczone były trzy mandaty. Wszystkie zdobyli kandydaci KWW Potrzeba Zmian. Najwięcej, bo 999 głosów zdobył Marek Zielski, 712 – Piotr Rusiecki i 654 głosy Marian Leszczyński.
Okręg nr 8 (sołectwa: Kępa Kiełpińska i Kiełpin), to aż sześciu kandydatów do jednego mandatu, który otrzymał Bogdan Kłódkiewicz z KWW Głos Kiełpina i Kępy, zdobywając 255 głosów poparcia.
Mandat zaufania społecznego w okręgu nr 9 (sołectwa: Dziekanów Bajkowy, Polski i Nowy) otrzymał kandydat KWW Potrzeba Zmian, Adam Salwowski, na którego oddało swój głos 383 wyborców.
W okręgu nr 10 (sołectwa: Dziekanów Leśny i sadowa) jeden mandat zdobył kandydat KWW Potrzeba Zmian – Henryk Staniak – 286 głosów, zaś drugi przypadł w udziale kandydatowi KWW Łomianki Razem – Krzysztofowi Wawer – 300 głosów.

Pięciu w powiecie

Do rady powiatu warszawskiego zachodniego kandydowało z naszego okręgu 47 osób. Rajcami wybraliśmy pięciu przedstawicieli Łomianek. Jan Grądzki zdobył 1096 głosów, co stanowiło 12,67% w skali okręgu. Tuż za nim w wyścigu do urzędu powiatowego uplasował się Edward Wołyński z 497 głosami, Marian Perlik – 369 głosów, Jerzy Serzysko – 366 głosów. Wiesław Pszczółkowski zdobył 2106 głosów. Sejmik bez naszych
Niestety w sejmiku województwa mazowieckiego zabrakło reprezentantów gminy Łomianki. Za to rekordową liczbę głosów w skali całego Mazowsza – ponad 73 tysią-ce – zdobył Adam Struzik. Ma też największe szanse zostać ponownie marszałkiem województwa. Najwięcej mandatów na Mazowszu uzyskała PO – 17, później PiS – 14, PSL – 12, lewica i demokraci – 4 oraz LPR – 4.
Wygląda na to, że Mazowszem będzie rządzić koalicja PO – PSL. Obie partie szły blokiem do wyborów i mają 29 na 51 mandatów w sejmiku.

Agnieszka Zielińska

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *