www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomianki zbyt bogate..

W Gazecie Łomiankowskiej Burmistrz Wiesław Pszczółkowski pisze… „Łomianki mają wysoki wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Czyli – w stosunku do innych gmin, u nas żyje się o wiele lepiej. […]

To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy doskonale radzą sobie w życiu, ich rodziny żyją powyżej średniej krajowej. […]

Z drugiej jednak strony wysoki wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca niejednokrotnie zamyka gminie szansę na przydział środków na jakiś cel…

Dlaczego? Więcej w PRZEGLĄDZIE PRASY LOMIANKI.INFO

redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *