www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomiankowska Kompania Młodzieżowa

Łomianki mają swoją chlubną historię i swoich bohaterów, o których istnieniu można się było dowiedzieć zwiedzając wystawę o tytule „Łomiankowska Kompania Młodzieżowa 1939-44″” w Lemon Tree w Dąbrowie. 26 października odbył się uroczysty finisaż wystawy.

Wszystko zaczęło się od szarży… – bardzo emocjonalnie opowiedział o tym epizodzie p. Henryk Ratyński, historyk pasjonat. Temat samej Kompanii Młodzieżowej przedstawił autor książki „Wojenne Łomianki” p. Kazimierz Medyński.

Głównym punktem wieczoru było odsłonięcie obrazu autorstwa Konrada Wieniawy Narkiewicza „Szarża 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w Dąbrowie” oraz prezentacja komiksu przybliżającego historię KM. Gośćmi wystawy byli nasi bohaterowie, żołnie-rze KM, p. Jerzy Wojciewski „Strzała” i p. Leszek Miączyński „Mały”. Wszystkim wyżej wymienionym serdecznie dziękujemy za nieoceniony wkład w organizację wystawy.

Aneta i Artur Szlupowicz – Stowarzyszenie Nasze ŁomiankiWe wrześniu 1939 r. Łomianki, Dąbrowa, Burakówi sąsiednie miejscowości stały się terenem zaciętychwalk. Zdarzeniem szczególnie mocno zapisanymw sercach mieszkańców Dąbrowy Leśnej była szarża14 Pułku Ułanów Jazłowieckich w dniu 19.09.1939 r.Mimo przegranej kampanii wrześniowej, młodzież z Dąbrowy,skupiona w przedwojennej drużynieharcerskiej, nie porzuciła myśli o walce z wrogiem.Do tego przede wszystkim potrzebna była broń,której w okolicznych lasach nie brakowało. Początkowozbierali ją pojedynczo, szybko jednak zorganizowali sięw większą grupę. Tak narodziła się konspiracja.

Już w 1940 roku konspiracja w Dąbrowie zaczęła przekształcaćsię w podziemne wojsko. Chłopcy szkolili siępoczątkowo samodzielnie,korzystającz przedwojennychpodręcznikówwojskowych. Powstałysekcje i drużyny,połączone potemw dwa plutony,z których wyrosłaKompania Młodzieżowa.

Została ona podporządkowanaVIII Rejonowi(Łomianki)VII Obwodu „Obroża”WarszawskiegoOkręgu Armii Krajowej.Okres konspiracji toprzede wszystkimszkolenie wojskowe. Uczono się przeważnie w domachi okolicznych lasach. Obaj dowódcy plutonów, JanuszWarmiński „Murzyn” i Wojciech Pecyński „Polan”, ukończylikonspiracyjną podchorążówkę.


01.08.1944 r. grupa zebrała się w okolicach wzgórza 103na Łużach, które zostało wyznaczone na miejsce koncentracjioddziałów VIII Rejonu. Ze schowków wyciągniętocałe uzbrojenie: ciężki karabin maszynowy, wz. 30, pistoletmaszynowy, MP40, pistolet maszynowy „Tompson”oraz ponad 30 karabinów. Oddział był jednolicie umundurowany.Prawie wszyscy mieli przedwojenne hełmypiechoty, pasy z ładownicami, saperki i bagnety.

Krótko po godzinie „W” Kompania Młodzieżowa, naczele ze swym dowódcą ppor. Henrykiem Dobakiem„Olszą”, ruszyła do ataku na lotnisko bielańskie. Podczaspróby zdobycia lotniska wielu atakujących poległo.Truskaw, Pociecha, Sowia Wola, Brzozówka – to tylkoniektóre z długiej listy walk, w których uczestniczyliŻołnierze z Kompani Młodzieżowej w czasie dwóchmiesięcy istnienia Grupy Kampinos. Potem była klęskapod Jaktorowem (29.09.1944 r.) i rozbicie kompanii.Tylko nielicznym udało się przebić w Góry Świętokrzyskie,gdzie walczyli do początków 1945 r. Częśćpoległa, inni dostali się do niewoli i tylko dzięki ukryciuprzez żołnierzy węgierskich, uniknęli natychmiastowegorozstrzelania.

Łomiankowska Kompania Młodzieżowa

Łomiankowska Kompania Młodzieżowa

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *