www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Łomiankowskie organizacje pozarządowe w 2007 roku

We wtorek, 6 lutego, odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Społecznej.
Tym razem tematem przewodnim było omówienie projektu uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2007, przygotowanego przez 4-osobowy zespół kierowany przez wiceburmistrza Wojciecha Tarnawskiego. Komisja zdecydowała się zlecić wiceburmistrzowi przygotowanie takiej propozycji w trybie przyspieszonym (a więc ograniczając normalny proces konsultacji, jakie powinny się odbyć), ponieważ prace nad uchwałą podjęto zdecydowanie za późno i dalsze przesuwanie uchwalenia zasad na 2007 roku skutkuje przesunięciem w ogłoszeniu konkursów zlecających zadania organizacjom społecznym.Należy bowiem pamiętać, że każda uchwała, podjęta przez Radę Miejską na sesji, przed wdrożeniem musi być ogłoszona, czyli wydrukowana w Dzienniku Urzędowym województwa mazowieckiego, a na to trzeba niestety czekać od miesiąca do dwóch.

Komisja zdecydowała się nie zmieniać drastycznie zapisów z 2006 roku, a tylko opracować szczegółowo kwestie finansowe, czyli określić jakie zadania w 2007 roku i w jakiej skali finansowej będą zlecone w trybie konkursowym (zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie).
W związku z tym, że w posiedzeniu uczestniczyło tylko kilkoro przedstawicieli łomiankowskich organizacji, Komisja zobowiązała burmistrza do zorganizowania dodatkowego spotkania z organizacjami (fundacje, stowarzyszenia i kluby sportowe), celem uszczegółowienia zapisów programu na 2007 r.
Spotkanie odbędzie się 12 lutego (poniedziałek) o godzinie 18.00 w sali nr Urzędu Miasta i Gminy, przy ul. Warszawskiej 115.Ogłoszenie o spotkaniu dostępne jest na stronie www.lomianki.pl.

Sylwia Maksim-Wójcicka
Przewodnicząca Komisji Społecznej Rady Miejskiej


Zaproszenie

Burmistrz Łomianek Wiesław Pszczółkowski
serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych
(m.in. klubów sportowych, stowarzyszeń, fundacji)

na spotkanie dotyczące współpracy Gminy Łomianki
z organizacjami pozarządowymi w roku 2007,

w dniu 12 lutego (poniedzialek) 2007r. o godz. 18.00, sala nr 5,
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115

żródło: UMIG Łomianki
redakcja@lomianki.info

Łomiankowskie organizacje pozarządowe w 2007 roku

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *