www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Kandydatka na Radną Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 15: Łomianki Chopina – sołectwo, Łomianki Dolne – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 40 lat
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: redaktorka/korektorka

Kontakt dla wyborców: m.zebrowska.piotrak@gmail.com, mpawlicki.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Ukończyłam polonistykę na UW, współpracuję jako redaktorka i korektorka z kilkoma wydawnictwami. Ponad 30 lat mieszkałam na warszawskich Bielanach, skąd przeprowadziłam się do Łomianek Dolnych. Moje dzieci chodzą do tutejszej szkoły, co pozwoliło nam zasymilować się zarówno z rdzennymi mieszkańcami Łomianek, jak i – podobnie jak my – napływowymi. Od maja 2013 r. jestem radną sołectwa Łomianki Chopina, aktywnie uczestniczę w sesjach Rady Miasta i w spotkaniach z mieszkańcami Łomianek.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Łomianki są bardzo zróżnicowane. Warto dopilnować zrównoważonego rozwoju gminy jako całości. Podstawowy problem to plany zagospoda rowania przestrzennego, trzeba przestrzegać te już istniejące i jak najszybciej uchwalić brakujące, by nie dopuścić do większego chaosu. Ważne, by nie zabrakło szkół i przedszkoli, by Łomianki nie były tylko „sypialnią”. Powinny być miejscem, w którym przyjemnie można spędzić czas, korzystając z powstałych miejsc rekreacji czy dopracowanego architektonicznie centrum.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
1. Oświata. Absolutny mus wybudowania szkoły i wyremontowania / rozbudowania pozostałych. Łomianki się rozwijają, mieszkańców przybywa, tych małoletnich też. Powinien też powstać zespół szkół ponadgimnazjalnych.
2. Wod.-kan. to podstawa w XXI wieku, czas nadrobić zaległości.
3. Drogi wyrównane i bez toksycznego pyłu, chodniki.
4. Darmowa komunikacja dla posiadaczy karty miejskiej, by zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Łomiankach. Linie łączące wszystkie sołectwa; małe busy osiedlowe.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to nie tylko radni albo urząd, lecz wszyscy obywatele, którzy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań wynikających z potrzeb tej wspólnoty. Samorząd jest formą organizacji mieszkańców danego obszaru, mających wspólne interesy i potrzeby. Obywatele większość indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej załatwiają w swoich gminach i powiatach, blisko swojego miejsca zamieszkania. Rada i burmistrz powinni ze sobą współpracować.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
Główne cele:
1. Utwardzenie dróg i oświetlenie ulic. Do tego potrzebne jest uregulowanie stanu prawnego tychże dróg. Dopiero wtedy można zabiegać o środki na realizację tych inwestycji.
2. Zatwierdzenie planów zagospodarowania przestrzennego Ł. Dolnych, niedopuszczenie do chaosu urbanizacyjnego.
3. Ustalenie komunikacji „poprzecznej” między osiedlami, wprowadzenie małych busów.
4. Dopilnowanie skanalizowania jak największych terenów Łomianek Chopina i Dolnych.

Ponadto:
Moim celem było wyznaczenie kierunku działania, konsekwentnie będę dążyła do jego realizacji. Nie da się tego zrobić w pojedynkę, radnych jest 21, każdy z pomysłami i problemami swojego osiedla. Ważne jest porozumienie się co do ważności inwestycji i zaplanowanie tego na najbliższe lata… To my, mieszkańcy, mamy decydujący głos o tym, jak powinny wyglądać Łomianki, nasze miejsce do życia. Warto wziąć odpowiedzialność za działania lokalne, bo nikt o Łomianki nie zadba tak dobrze jak my sami.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

Małgorzata Żebrowska-Piotrak

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *