www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MAZAN JAN MARIA
– kandydat do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydat na Radnego Łomianek, KWW Łączą nas Łomianki, Okręg 1 (Buraków-Dąbrowa-Łomianki), miejsce 8

Krótką informację o kandydacie.
Mam 22 lata, od dziecka jestem mieszkańcem Łomianek. Obecnie kształcę się w zakresie obojga praw na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W czasie wolnym pełnię obowiązki sekretarza Koła Naukowego Cywilistów oraz sympatyzuję i współpracuję z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UKSW.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Niestety jeszcze nie zdążyłem niczego istotnego uczynić dla dobra Łomianek, lecz mam nadzieję na szybką zmianę tej sytuacji.

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Jako Radny Łomianek, a zarazem osoba codziennie dojeżdżająca do Warszawy, chciałbym szczególny nacisk położyć na poprawienie jakości i komfortu połączenia Łomianek z Warszawą. Chciałbym zatroszczyć się o powstanie alternatywnego, szynowego połączenia, a także o zakończenie impasu w sprawie przebudowy skrzyżowania ulic Brukowej i Kolejowej.

Pragnę także doprowadzić do pełnej jawności podejmowanych przez radnych decyzji, poprzez wprowadzenie mechanizmów pozwalających sprawdzenie, jak głosował poszczególny radny w konkretnej sprawie. Proponuję także utworzenia na stronie internetowej nie tylko aplikacji pozwalającej zgłaszanie uwag do Burmistrza czy Radnych, ale także apolitycznego forum, gdzie będzie można na bieżąco komentować i dyskutować na ważne dla mieszkańców tematy.

Chciałbym także przyczynić się do ograniczenia ciągłego zadłużania się gminy, aby budżet mógł być w maksymalnie dużym stopniu wykorzystywany dla dobra mieszkańców, a nie na spłatę kolejnych kredytów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.janmazan.prv.pl

MAZAN JAN MARIA<br data-lazy-src=

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *