www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mazowiecka Wspólnota Samorządowa – Łomianki

W Domu Kultury w Łomiankach 12 maja 2009 roku rozpoczęło działalność Koło Gminne Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.

Wspólnota Samorządowa jest Stowarzyszeniem utworzonym w 2001 roku i wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Działanie na rzecz społeczności lokalnych, propagowanie idei demokracji i przestrzegania zasad etyki w życiu publicznym, nie uleganie dyspozycjom partii politycznych – to tylko niektóre z kanonów Wspólnoty.

Koło Gminne zostało powołane uchwałą Zarządu Powiatowego Wspólnoty z inicjatywy członków zamieszkałych na terenie naszej Gminy (z kilkuletnim stażem w Stowarzyszeniu). Przewodniczącym Koła został wybrany Edward Wołyński – jeden z założycieli Wspólnoty w 2001 roku.

Koło Gminne Wspólnoty deklaruje otwartość na współpracę z osobami i organizacjami którym zależy na autentycznym rozwoju naszej Gminy.

W swoim działaniu zamierzamy wykorzystywać to co ludzi łączy, minimalizować to co dzieli. Dla dobra wspólnego warto popierać inicjatywy oddolne różnych środowisk ażeby poprzez różnorodność pomysłów wybierać najlepsze rozwiązania. Wiadomo, od jednomyślności – krok do bezmyślności.

Dla zainteresowanych działaniem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej podajemy adres strony internetowej: www.wswm.org.pl
Dla zainteresowanych współpracą lub przynależnością do Koła Gminnego Wspólnoty podajemy osoby do kontaktu: Tadeusz Włochyński tel. 603234367, Edward Wołyński tel. 693605305.

Edward Wołyński

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *