www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

WYBORY SAMORZĄDOWE W ŁOMIANKACH 2024 / www.LOMIANKI.INFO

Michał Naftyński

KANDYDAT DO RADY MIEJSKIEJ W ŁOMIANKACH
OKRĘG 2

Wiek: 51
Wykształcenie: wyższe (bez dyplomu)
Zawód wykonywany: Scrum Master

Komitet wyborczy: Wspólne Łomianki
Kontakt: tel. 535353412

Krótko o kandydatce / kandydacie:
Rodowity łomiankoszczak (tak zawsze o sobie mówiliśmy). 6 lat studiów socjologicznych na UW i 8 psychologicznych na SWPS. Bez dyplomu, bo dzieci i praca. Ekspert w dziedzinie badań opinii i rynku. W zawodzie od 19 roku życia. Trener twórczego myślenia oraz komunikacji. Coach. Obecnie udrażnia komunikację w zespołach IT jako Scrum Master. Muzyk, fotografik, motocyklista, instruktor nurkowania i strażak ochotnik. Przez 9 lat szef sztabu WOŚP, pomysłodawca Łomiankowskiego Bazaru Zabawek Używanych.


Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne…)?
Niska zabudowa jednorodzinna, małe szkoły (po 200 uczniów) i małe leśne przedszkola (sprawdźcie co to). Dużo ścieżek rowerowych oraz infrastruktury do odpoczynku na świeżym powietrzu. Plac zabaw dla dorosłych. Metro do Warszawy i sprawna komunikacja autobusowa. Most przez Wisłę i przystań rzeczna Łomianki. Urząd Miejski nad Wisłą, ale większość spraw i tak załatwia się przez internet. Uśmiechnięci mieszkańcy pracujący i odpoczywający w Łomiankach. Mądry samorząd wsłuchany w potrzeby ludzi.

Jakie inwestycje Pani / Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa…)?
Drogi, których nie trzeba wiecznie naprawiać. Dużo przemyślanych ścieżek rowerowych dobrej jakości. Szkoły i przedszkola, ale małe i realizujące dużo zajęć poza budynkiem. Zakład Komunalny zajmujący się wodą, śmieciami i transportem publicznym. Nowoczesne budynki remiz dla straży pożarnych realizujące wiele innych funkcji związanych z bezpieczeństwem i edukacją. Plac zabaw dla dorosłych z dużymi huśtawkami i parkiem linowym. Basen odkryty, a może nawet aquapark. Miejska sauna i łaźnia. Park.

Kim według Pani / Pana jest samorządowiec. Jakimi wartościami powinien się kierować?
Uczciwy. Prawdomówny, współpracujący, otwarty na dyskusje i argumenty innych. Odważny i ciekawy nowatorskich rozwiązań wpływających na jakość życia mieszkańców. Dbający o finanse publiczne. Nie powinien „kupować” wyborców obietnicami bez pokrycia i tanimi podarunkami. Jego postawa życiowa i cele związane z rozwojem gminy powinny być transparentne. Powinien patrzeć na miasto całościowo, a nie przez pryzmat własnego okręgu wyborczego. Powinien umieć ocenić potencjał pomysłów i umieć je rozwijać.

Jakie według Pani / Pana są mocne strony Łomianek?
Największą zaletą Łomianek jest przyroda. Z jednej strony Puszcza Kampinoska, z drugiej Wisła, z trzeciej jeziora, z czwartej Park Młociński. Możliwość dojazdu do stolicy rowerem, a nawet dojścia do niej pieszo.

Jakie według Pani / Pana są słabe strony Łomianek?
Największe wady to wiecznie zakorkowana trasa i przeludnienie nie idące w parze z rozwojem infrastruktury oraz niezbyt urodziwa (mówiąc delikatnie) architektura.

Jakie są najważniejsze założenia Pani / Pani programu wyborczego? 
Budowanie infrastruktury, a nie organizowanie igrzysk i rozdawanie chleba.
Budżet sprawiedliwie rozdzielony na wszystkie rejony gminy.
Nowoczesna edukacja oparta na kompetentnych ludziach, a nie na budynkach.
Zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania w Łomiankach aby praca była tu, a nie w Warszawie.
Poprawa komunikacji z ościennymi miejscowościami oparta na transporcie publicznym i ścieżkach rowerowych.
Festiwale i imprezy organizowane rzez mieszkańców i NGO przy wsparciu samorządu.

Ponadto… 
Zlikwidowanie narzędzi do kosztownej autopromocji władz gminy. Dział Promocji konkurujący z Centrum Kultury jest zbędny tak samo jak i kolorowa drukowana gazeta w nakładzie 11 tys. egzemplarzy zapychająca skrzynki pocztowe. W Łomiankach powinno powstać wiele miejsc w których można realizować pasje i uczyć dzieci. Stolarnia, miejsce dla warsztatów gastronomicznych, sale prób dla zespołów muzycznych dostępne za niewielkie pieniądze. Marzy mi się duży festiwal muzyczny i poetycki.


Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie


 

 


PREZENTACJA KADYDATÓW – WYBORY SAMORZĄDOWE 2024