www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Między Wisłą a Kampinosem

Gmina Łomianki przystąpiła do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Wisłą a Kampinosem””. Dzięki temu zarówno samorząd jak i jego jednostki organizacyjne (sołectwa) oraz organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki na działania dotyczące np. aktywizacji i integracji mieszkańców sołectw naszej gminy.

25 maja br. (środa), o godzinie 18.00 w małej salce konferencyjnej w ICDS odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla wszystkich zainteresowanych, które poprowadzą przedstawiciele Stowarzyszenia. Będzie można zapoznać się z celami i ideą stowarzyszenia i dowiedzieć, o jakie środki i na co mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, sołectwa i gmina Łomianki.

Pracownicy Stowarzyszenia są zobowiązani do pomocy wnioskodawcom w przygotowywaniu projektów. Wnioski te mogą dotyczyć projektów realizowanych na obszarach wiejskich w zakresie: różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, odnowy i rozwoju wsi oraz projektów zwanych „”małymi projektami””, które przyczyniają się do poprawy jakości życia lub większego zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze gminy.

Strona Stowarzyszenia to: www.lgdkampinos.pl.

Radna Sylwia Maksim-Wójcicka

Między Wisłą a Kampinosem

Między Wisłą a Kampinosem

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *