www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mieszkańcy powiedzieli NIE

My, mieszkańcy osiedla PROCHOWNIA, z ogromnym niepokojem obserwujemy ekspansję budownictwa wielorodzinnego w naszym mieście […] Do tej pory nasza gmina była miejscem przeznaczonym w większości pod zabudowę niską. Ekspansja budownictwa wielorodzinnego w naszym mieście przeczy temu założeniu. I nie chodzi tylko o zaburzenie charakteru dotychczasowej zabudowy, ale także o możliwości istniejącej infrastruktury miejskiej […] – piszą mieszkańcy w Liście Otwartym do burmistrza Tomasza Dąbrowskiego – kategorycznie prosząc o natychmiastowe wstrzymanie wydawania decyzji zezwalających na budowę budynków wielorodzinnych oraz dużych obiektów usługowo-handlowych na terenieŁomianek w miejscach, dla których nie ma jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego.

Radni zaproponowali burmistrzowi – na wniosek mieszkańców – rozwiązanie, które według nich pozwoli na wstrzymanie wydawania warunków zabudowy na najbliższe 9 miesięcy i pytają czy burmistrz przystąpi intensywnie do prac nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania. Projekt uchwały „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ŁOMIANKI PROCHOWNIA””, który publikujmey poniżej będzie procedowany podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu posiedzenia Komisji ds. Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego, która w całości była poświęcona sprawie zgłaszanej przez mieszkańców osiedla. Dodatkowo załączamy slajdy (plik PDF), które prezentowane były podczas posiedzenia.

redakcja@lomianki.info

Mieszkańcy powiedzieli NIE

Mieszkańcy powiedzieli NIE

Mieszkańcy powiedzieli NIE

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *