www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Adres e-mailowy w domenie lomianki.info
Pojemność 50mb
Maksymalny rozmiar widomości 50mb
Antyvirus, Antyspam
Program pocztowy Active.mail
Wirtualny serwer poczty SMTP
Wirtualny serwer POP3
Powiadamianie SMS
(wg. możliwości operatora)
Nielimitowana ilość aliasów


Cena 59 pln netto

Tylko 39 pln netto

Atrakcyjny adres strony internetowej
www.firma.lomianki.info
Pojemność (www) 50mb
Pojemność (ftp) 50mb
Dostępna baza MySql
Dostępne PHP
Panel zarządzana Active.admin
Administracja w trzech językach
Regularna kopia bezpieczeństwa
Wirtualny serwer FTP
Statystyki WWW


Adres e-mailowy w domenie lomianki.info
Pojemność 50mb
Maksymalny rozmiar widomości 50mb
Antyvirus, Antyspam
Program pocztowy Active.mail
Wirtualny serwer poczty SMTP
Wirtualny serwer POP3
Powiadamianie SMS
(wg. możliwości operatora)
Nielimitowana ilość aliasów


Darmowy wpis do
Katalogu Firm – lomianki.info(opcja 2)


Cena 249 pln netto

Tylko 199 pln netto