www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Miłosz Kozicki

Kandydat na Radnego Rady Miejskiej w Łomiankach

Okręg nr 18: Dziekanów Bajkowy – sołectwo
Komitet wyborczy: Komitet Wyborczy Wyborców Marcin Pawlicki i Mieszkańcy Łomianek

Wiek: 42 lata
Wykształcenie: Wyższe
Zawód wykonywany: PR menedżer

Kontakt dla wyborców: milosz.kozicki@op.pl

Podstawowe informacja o kandydacie.
Od urodzenia używam tylko drugiego imienia i wszyscy znają mnie jako Miłosza Kozickiego.
Od 13 lat mieszkam w Dziekanowie Bajkowym. Z zawodu jestem PR-owcem, a z wykształcenia – politologiem. Ukończyłem dzienne studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, a także London School of Public Relations oraz Międzynarodową Szkołę Zarządzania. Łatwo nawiązuję kontakty, jestem komunikatywny, otwarty i nie oszczędzam na kreatywności oraz poczuciu humoru.

1. Jak Pani / Pana zdaniem Łomianki powinny wyglądać za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat (kierunki rozwoju, urbanistyka, zagospodarowanie przestrzenne)?
Za kilkanaście lat Łomianki będą nowoczesnym i estetycznym miastem. Po szerokiej i równej Warszawskiej będą jeździły ciche elektryczne autobusy. Ulice miasta i uliczki w każdym sołectwie będą równe i utwardzone, a małe elektryczne busy (z większą częstotliwością kursujące w godzinach wyjazdów do i z pracy/szkoły) będą zabierały pasażerów do centrum Łomianek, z których łatwo i szybko będzie można dotrzeć do Warszawy. Każdy dom będzie wyposażony w wod.-kan. i sieć światłowodową.

2. Jakie inwestycje Pani/Pana zdaniem w Łomiankach w najbliższym czasie są najważniejsze (oświata, kultura, komunikacja, wodociągi i kanalizacja, infrastruktura drogowa)?
Najważniejsze są: komunikacja wewnątrz gminy, komunikacja z Warszawą, udrożnienie drogi do stolicy, założenie ulicznego oświetlenia oraz zdecydowany wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców (monitoring na ulicach i w autobusach, patrole policji i straży miejskiej lub tylko policji, jeżeli mieszkańcy zadecydują o likwidacji SM; nowe etaty w policji), położenie sieci wod.-kan. i szybkiego internetu.

3. Czym według Pani /Pana jest samorząd. Jaka jest jego rola? Jakie powinny być stosunki między władzą uchwałodawczą (Rada) a władzą wykonawczą (Burmistrz/Starosta)?
Samorząd to lokalna władza, która kieruje się – jako priorytetem i nadrzędnym dobrem – potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców. Samorząd to służba publiczna, która nie ma prawa zajmować się sama sobą i paraliżować sprawnego administrowania gminą. Dlatego stosunki między radą a urzędem burmistrza muszą opierać się na ustawowych kompetencjach. Rada ustala zadania i przepisy, a burmistrz je wykonuje, z prawem veta i poprawek, które wchodzą w życie po uchwaleniu ich przez radę. Krótko: podział zadań.

4. Co zamierza Pan/Pani zrobić konkretnie dla swojego okręgu wyborczego?
W Dziekanowie Bajkowym w pierwszej kolejności zajmę się poprawą stanu dróg, wykorzystując wszystkie pomysły zawarte w programie naszego komitetu. Nie przekonują mnie argumenty, że „się nie da” i nic nie wiem o tym, że są problemy nie do rozwiązania. Dlatego znajdę sposób na dziekanowskie drogi. Kolejną kwestią jest bezpieczeństwo: oświetlenie uliczek naszego sołectwa oraz wprowadzenie patroli policji i straży miejskiej. Potem komunikacja nocna na ul. Rolniczej i busik osiedlowy.

Ponadto:
Chcę wprowadzić pełną transparentność działań władz samorządowych. Każda informacja w prostej i czytelnej dla mieszkańców formie byłaby dostępna w krótkim czasie na www urzędu. Urzędnicy ponosiliby odpowiedzialność za swoje decyzje. Odrębna komórka w urzędzie zajmowałaby się pozyskiwaniem pieniędzy ze źródeł zewnętrznych. Do właścicieli dróg będzie skierowana szeroka akcja informacyjna i otrzymają wsparcie administracyjne i prawne, żeby chętniej przekazywali drogi gminie.

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującego Burmistrza Łomianek?
Bardzo źle

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Miejskiej?
Przeciętnie

Jak ocenia Pani / Pan pracę ustępującej Rady Powiatu?
Przeciętnie

Miłosz Kozicki

Miłosz Kozicki

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *