www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Ministerstwo Infrastruktury o S7

13 marca 2018 roku do Ministerstwa Infrastruktury wystosowaliśmy pytania dotyczące trasy S7:
1. Na jakim etapie są obecnie prace / procedury związane z budową trasy S7 na odcinkach Czosnów-Kiełpin oraz Kiełpin-Warszawa?
2. Jakie na dziś są reale terminy rozpoczęcia budowy S7 na odcinkach Czosnów-Kiełpin oraz Kiełpin-Warszawa?
3. Jakie działania w ciągu ostatnich 3 lat podejmowały władze Łomianek (Burmistrz Łomianek) na rzecz przyśpieszenia realizacji ww. zadania? Spotkania, pisma…?
4. Czy zdaniem Ministerstwa protesty organizowane w Łomiankach na DK7 mają sens, czy mogą przynieść zakładany skutek – czyli przyśpieszenie realizacji ww. inwestycji?

Poniżej odpowiedź rzecznika prasowego Ministerstwa z dnia 15 marca 2018 r.

Zarówno mieszkańcom, władzom samorządowym jak i Ministerstwu Infrastruktury zależy na jak najszybszym rozwiązaniu problemu komunikacyjnego północnego Mazowsza, do MI napływają głosy poparcia dla budowy S7 kierowane przez władze i mieszkańców Łomianek. Budowa całej drogi ekspresowej S7 stanowi jeden z priorytetów MI, niemniej bez zakończonego procesu przygotowawczego nie jest możliwe rozpoczęcie realizacji zadania. Wszystkie odcinki tego szlaku, które mają ważne pozwolenia, są już w realizacji.

Dla rozpoczęcia realizacji S7 Czosnów – Warszawa istotne jest uzyskanie ostatecznej decyzji środowiskowej. Planowana do wydania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska decyzja nie kończy całej procedury z uwagi na możliwość odwołań. W niektórych przypadkach postępowania odwoławcze kończą się uchyleniem decyzji środowiskowych i koniecznością ponownego rozpoczęcia procedury, jak to już miało miejsce w przypadku tego odcinaka S7. Zatem niezwykle istotne jest, aby ten proces przeprowadzić w sposób właściwy. Z uzyskanych przez MI informacji wynika, że wydanie decyzji środowiskowej może nastąpić do końca maja 2018 r. Biorąc pod uwagę możliwy harmonogram realizacji, MI będzie dążyło do rozpoczęcia realizacji tego zadania na początku przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Ministerstwo Infrastruktury o S7

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *