www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

1 sierpnia 2014 r. funkcję dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego objął mgr. inż. Mirosław Markowski. W Kampinoskim Parku Narodowym pracuje od 1988 r.; od 1995 r. jako zastępca dyrektora.

Mirosław Markowski urodził się 26 lutego 1956 r. w Suwałkach. W 1975 r. ukończył naukę w Technikum Leśnym w Lesku. Następnie rozpoczął – zakończone w 1981 r. studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

– Swoją drogę zawodową rozpocząłem w Biurze Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej – oddział w Toruniu, w zespole glebowo-siedliskowym. Uczestniczyłem w sporządzaniu operatów gleb i siedlisk m.in. nadleśnictw: Włocławek, Skrwilno, Zamrzenica., Miradz, rezerwatu Cisy Staropolskie w Wierzchlesie. W 1985 r. przeszedłem do pracy w nadleśnictwie Skrwilno, gdzie pracowałem na stanowisku nadleśniczego terenowego obrębu Skępe k/Lipna. Moim celem była jednak praca w ochronie przyrody i cel ten zrealizowałem w 1988 roku podejmując pracę w Kampinoskim Parku Narodowym na stanowisku nadleśniczego nadleśnictwa Laski – wspomina dzisiaj dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego – Mirosław Markowski.

Po przyjściu do pracy w parku przyszłemu dyrektorowi podlegała wówczas kilkunastoosobowa administracja terenowa nadleśnictwa. Objęcie funkcji zastępcy dyrektora ds. społecznych parku w 1995 r. wiązało się z przejęciem przez Mirosława Markowskiego wielu dodatkowych obowiązków, które realizował z sukcesami. Wśród powierzonych zadań były m.in: współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej, gospodarka przestrzenna, realizacja prac naukowo-badawczych nad przyrodą Puszczy Kampinoskiej, monitoring przyrodniczy, prowadzenie działalności edukacyjnej, udostępnianie i zagospodarowanie turystyczne, wydawnictwa parku i jego komputeryzacja.

Od 01. listopada 2009 r., w związku ze zmianami struktury organizacyjnej parku jego dzisiejszy szef pracował na stanowisku zastępcy dyrektora ds. gospodarki przestrzennej i kontroli wewnętrznej, a od 10 marca 2011 r. na stanowisku zastępcy dyrektora ds. gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, informacji przestrzennej i współpracy z samorządami.

Podczas pracy zawodowej obecny dyrektor podnosił swoje kwalifikacje na wielu kursach i szkoleniach, a przede wszystkim na studiach podyplomowych: w latach 1984-85 Urządzania Lasu, w roku 1996 Ochrony Parków Narodowych, w latach 2007-2008 Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Przestrzennej. W 1998 roku dyrektor uzyskał uprawnienia biegłego w zakresie ochrony przyrody.

Zainteresowania zawodowe nowego szefa parku wiążą się ze współpracą z administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi. Dyrektor od lat specjalizuje się i posiada ogromną wiedzę merytoryczną na temat zagospodarowania przestrzennego parku i strefy ochronnej, procesów powstawania planów ochrony parku oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Od 2008 r. jest ekspertem w Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w dziedzinie ochrony przyrody.

Prywatnie nasz nowy dyrektor interesuję się kynologią, turystyką krajoznawczą, filatelistyką. Od lat jest wytrwałym biegaczem. Bierze udział w biegach długodystansowych, w tym – z sukcesami – w biegach maratońskich – zarówno w kraju jak i za granicą. Ma żonę Jolantę oraz dwóch synów – Radosława i Przemysława. Nowemu dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego życzymy wielu sukcesów przede wszystkim zawodowych, ale i prywatnych, wytrwałości, życzliwości i zdrowia.

tekst: Magdalena Kamińska
fot. Magdalena Kamińska; Michał Starnowski


31 sierpnia 2014 roku odbyły się uroczystości pożegnania dotychczasowego Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego Jerzego Misiaka.
Mszę św. w izabelińskim kościele odprawił Biskup Pomocniczy Diecezji Warszawskiej J.E. Biskupa Józefa Górzyńskiego. Jerzy Misiak złożył, w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, kwiaty pod pomnikiem pomordowanych i poległych leśników.
Część oficjalna zorganizowano w Sali Koncertowej Kampinoskiego Parku Narodowego. Uczestniczyli w niej m.in. Minister Środowiska – Maciej H. Grabowski, Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski oraz przedstawiciele samorządów, instytucji, stowarzyszeń i przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego.
Jerzy Miska został odznaczony złotym medalem za zasługi dla obronności kraju.

redakcja@lomianki.info


Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

Mirosław Markowski dyrektorem KPN

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *