www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Młodzi na rzecz ekologii

Projekt „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu” ma na celu zbudowanie świadomości społecznej, przede wszystkim u młodych osób oraz poprawę ochrony środowiska na terenie gminy Łomianki.

Kilka miesięcy temu radni z Rady Młodzieżowej Gminy Łomianki rozpoczęli działania na rzecz ekologii. Wzięli udział w projekcie „Młodzieżowe Rady Gmin dla Demokracji i Klimatu”, organizowanym przez Fundację Civis Polonus i Stowarzyszenie BoMiasto. Projekt zakłada poprawę warunków ekologicznych w gminie Łomianki i we wszystkich łomiankowskich szkołach.

W kwietniu 2022 roku radne i radni (na zdjęciu od lewej: Antonina Janowska, Juliusz Gauza, Natalia Tomaszuk i Antoni Moraczewski) odbyli szkolenie, w którym brali udział przedstawiciele młodzieży z Mazowsza i Śląska. Dzięki zdobytej wiedzy wspomagali na miejscu – w Łomiankach – Samorządy Uczniowskie w przeprowadzeniu w szkołach audytów klimatycznych. Celem ich było zbadanie tego, w jakim stopniu szkoły spełniają podstawowe zasady ekologii.

Audyty zostały już zakończone, a na podstawie uzyskanych wyników przeprowadzone zostały agendy – warsztaty, na których uczniowie analizowali dane i przekazywali swoje spostrzeżenia. Rekomendacje wypracowane przez uczniów mają być skierowane do dyrektorów łomiankowskich placówek oświatowych.

WIĘCEJ INFORMACJI: FACEBOOK / Rada Młodzieżowa Łomianki

Juliusz Gauza, Antoni Moraczewski

Młodzi na rzecz ekologii

Młodzi na rzecz ekologii

Młodzi na rzecz ekologii

Młodzi na rzecz ekologii

Młodzi na rzecz ekologii

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *