LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

wtorek, 4.8.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGI33,68 zł. - nowa stawka za odpady?
2019-05-26, 14:16

KOMENTARZE: 1

Koperta otwarta!
W piątek 24.05 wyłoniono najlepszego i zarazem JEDYNEGO oferenta na odbiór odpadów z terenu naszej gminy. Jest nią firma "Byś". Przetarg opiewa na kwotę 12,7 mln. zł. i jest to roczna kwota wyższa od dotychczasowej (4,1 mln. zł.) o ponad 300%. To oznacza, że mieszkańców naszych czeka podwyżka. Spora podwyżka!

Gmina nie może do śmieci dopłacać
Z ustawy jasno wynika, że system gospodarowania odpadami komunalnymi musi się samofinansować. To oznacza, że wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat powinna być ustalona na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu "śmieciowego". Innymi słowy samorządy nie mogą wykorzystywać dochodów z opłat od mieszkańców za odbiór śmieci do łatania "dziur w budżecie". Nie mogą również w sposób dowolny dopłacać do systemu. Tę kwestię reguluje wskaźnik GUS, który określa, że maksymalna stawka za śmieci segregowane nie może być wyższa niż 2% przeciętnego miesięcznego dochodu. Dziś jest to kwota: 33,86 zł. Jeśli chodzi o odpady zmieszane, wskaźnik ten jest na wyższym poziomie i wynosi 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę. Maksymalna stawka w tym przypadku wynosi 94,80 zł. od osoby.

Reasumując. Osoby segregujące odpady płaciły do tej pory za ich odbiór 12,50 zł. (od osoby) miesięcznie. Zgodnie z zapisami ustawy oraz wspomnianym wyżej wskaźnikiem należy liczyć się ze wzrostem "opłaty śmieciowej" do 33,86 zł. od osoby. Reszta, wynikająca z kwoty przetargu oraz rozliczenie zaległości za pierwsze półrocze, sfinansowana zostanie z budżetu gminy.

Dla przypomnienia, w marcu tego roku, podczas VII sesji Rady Miejskiej radni Tomasza Henryka Dąbrowskiego, radni PiS oraz radny Adam Salwowski nie zgodzili się na urealnienie opłaty śmieciowej i podwyższenie jej o 6,75 zł. miesięcznie, przez co spowodowali powstanie zadłużenia z tytułu odbioru odpadów w wysokości 996.300,00 zł. (6,75 zł x 6 m-cy x 24.600 os.). Tę kwotę również trzeba obecnie rozliczyć.

Głosowanie już w czwartek!
30 maja, podczas XI sesji Rady Miejskiej radni przyjmą w głosowaniu nowe stawki za odbiór odpadów. Będą to stawki ściśle wynikające z rozstrzygniętego przetargu. Docierają do mnie jednak niepokojące informacje, że ci sami radni, którzy doprowadzili w marcu do wspomnianego milionowego zadłużenia zamierzają zaserwować dziś mieszkańcom gminy kolejny śmieciowy chaos. Propozycja pozostawienia ceny na obecnym poziomie lub próba jej sztucznego zaniżenia byłaby niczym innym, jak namową do zastosowania większych dopłat z budżetu, niż przewidział to ustawodawca. Byłoby to niezgodne z prawem i doprowadziłoby do naruszenia finansów publicznych. Na to Pani Burmistrz się nie zgodzi. W konsekwencji sytuacja uderzy bezpośrednio w mieszkańców. Zaburzona zostanie gospodarka odpadami, a co za tym idzie - ich odbiór. Apeluję dziś do radnych tych o rozsądek!

Płacimy za jakość!
Firma "Byś" obecnie realizuje kontrakt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Łomianek, które objęła swoim systemem zgodnie z dyspozycją art. 6c ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Odpady nasze trafiają do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) należącej do "Byś" i zlokalizowanej przy ul. Wólczyńskiej 249 w Warszawie.

W dobie wszechobecnej troski o ochronę środowiska mogę z pełną odpowiedzialnością potwierdzić, że wspomniana instalacja jest jedną z najbardziej nowoczesnych w naszym kraju. Jako ciekawostkę przytoczę, że wysoki stopień zautomatyzowania procesów przetwarzania odpadów sortowni przy Wólczyńskiej stał się tematem programu popularnonaukowego - Jak funkcjonuje miasto - polskiej produkcji Discovery Channel.

Możemy być zatem pewni, że odbierane od nas odpady komunalnych zagospodarowywane są według najwyższych standardów, zgodnie z nałożonymi ustawowo poziomami odzysku i recyklingu.

Skąd tak ogromna podwyżka cen?
Na wzrost cen odbioru odpadów komunalnych wpływa bardzo wiele czynników.

1. Jednym z najistotniejszych jest wzrost opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłata marszałkowska będąca częścią kosztu za składowanie. Warto wiedzieć, że pozostałość po procesie przetwarzania odpadów także musi być zagospodarowana tj. przekazana do spalarni lub składowana. Na tym odcinku całego procesu utylizacji odpadów ceny wzrosły aż o kilkaset procent. Nie bez znaczenia jest również to, że na wysokość ceny w spalarniach i składowiskach wpływa również wzmożony dziś popyt na ich usługi, który nierzadko przewyższa moce przerobowe owych instalacji.

2. Ogromne znaczenie na ceny miało również załamanie rynku recyklingu (zamknięcie rynku chińskiego). W efekcie odnotowuje się dziś ogromny spadek popytu na surowce wtórne. Ich sprzedaż ma za zadanie pokrycie części kosztów gospodarki odpadami.

3. Nowy system segregacji odpadów na 5 frakcji wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska wiąże się z utrzymaniem dodatkowych pojazdów, dodatkowych tras oraz kosztów po stronie zatrudnienia ludzi. Te w ostatnich latach dynamicznie wzrosły. Mamy obecnie rynek pracownika, nie zaś pracodawcy.

4. Kolejna sprawa to koszty związane z wymogami tzw. pożarowej nowelizacji ustawy o odpadach (ustawa z dnia 20 lipca 2018 r,. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw). Wprowadza ona obowiązek monitoringu RIPOK, zabezpieczenia roszczeń itp. Pamiętamy płonące w całym kraju składowiska śmieci...

5. Nie sposób również pominąć kwestii monopolizacji rynku. Najpierw w 2013 r. po tzw. rewolucji śmieciowej. To wtedy gminy stały się właścicielami odpadów komunalnych i nastąpiła eliminacja konkurencji poprzez bezprzetargowe powierzanie zamówień gminnym spółkom. I ostatnio, gdy z powodu utraty koncesji ograniczono o 90% funkcjonowanie Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Czy może być zatem taniej?
Zdecydowanie tak. Będzie to wymagało jednak gruntownego przebudowania funkcjonującego w gminie systemu. Temat ten pozostawiam na kolejny artykuł. Tymczasem, byle do czwartku...

Marcin ETIENNE


Zgierz - 26.05.2018, płonące wysypisko (fot. Ł.Indrzejczak)


Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (fot. Byś)


Podział odpadów na 5 frakcji


Projekt "Koalicja 5 frakcji"

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW MOJE.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Mieszkanka IP: 5.173.192.*
2019-05-27, 14:14    
Ciekawe czy w cene wliczony jest odbiór odpadów zielonych ??
Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum