LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 18.1.2020


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIStanowisko - Budżet Gminy 2020
2019-12-20, 01:06

KOMENTARZE: 20

Stanowisko w sprawie zgłoszonego wspólnego wniosku do projektu budżetu gminy na 2020 r. przez radnych z Klubu Mieszkańcy Łomianek oraz Klub Radnych Niezależnych.

Przedłożony pod obrady sesji wniosek o zmiany do zaproponowanego przez Panią Burmistrz projektu uchwały budżetowej to lista kilkudziesięciu nowych zadań inwestycyjnych. Jest tu kilka propozycji zgłoszonych przez radnych z największego klubu – Klubu Radnych Mieszkańcy Łomianek oraz blisko 30 zgłoszonych przez czwórkę radnych z Klubu Radnych Niezależnych.

Dochody w górę... inwestycje w dół!

Chcąc zrozumieć sytuację, w jakiej stawiamy dziś Zarząd Gminy, przyjrzyjmy się przedłożonemu przez Panią Burmistrz projektowi budżetu gminy na 2020 rok. W bieżącym 2019 r. budżet wynosił 152 mln. zł. Wartość inwestycji to - 27.5 mln. zł. Na przyszły rok dochody budżetu gminy planowane są na poziomie 190 mln. zł., inwestycje – 38 mln. zł. (łącznie z zaciągniętymi obligacjami na kwotę 20 mln. zł.).

Nie trudno zauważyć, że pomimo rosnących z roku na rok dochodów - w budżecie zarezerwowano niewielką kwotę środków z przeznaczeniem na inwestycje. Dlaczego tak się stało? Spodziewam się, że z kilku (mikro i makroekonomicznych) powodów.

1. Obniżka stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwiększenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów zweryfikują z pewnością optymistyczne założenia dotyczące dochodów budżetu gminy na 2020 rok.

2. Od 1 sierpnia br. wprowadzono ulgę podatkową dla młodych (do 26 roku życia), która już w tej chwili skutkuje obniżeniem wykonanych wpływów z tytułu udziału
w podatku PIT.

3. Na jesieni przegłosowano bezkrytycznie ulgę na odbiór odpadów wysokości 50% dla posiadaczy Karty 3+. Dla przypomnienia proponowałem, by ulgą tą objęte zostały rodziny jedynie najbardziej potrzebujące. Niestety, złożony przeze mnie wniosek zastosowania do ulgi kryterium dochodowego – upadł.

4. W czerwcu czeka nas kolejny przetarg na odbiór odpadów. Będzie drożej, co pokazują przetargi, właśnie rozstrzygnięte. Dlatego kluczową kwestią powinno być w najbliższym czasie skoncentrowanie się na uszczelnieniu systemu odbioru odpadów poprzez zmianę metody naliczania opłaty. Warto wziąć więc pod uwagę fakt, że prace nad jej wdrożeniem będą wymagały również istotnych nakładów finansowych.

5. Nie bez znaczenia na kondycję naszego budżetu będzie również to, że pomimo, iż Rząd zapowiada w 2020 r. wzrost o ponad 8 procent subwencji oświatowej to można już dziś założyć, że będzie ona znacznie niższa od środków, jakie zmuszeni będziemy wygospodarować na ten cel.

6. Wreszcie. Rok 2020 będzie ostatnim w perspektywie podziału środków unijnych. Jak wynika z wielu analiz, a także prowadzonej obecnie polityki Rządu - przyszła perspektywa, na lata 2021-24 nie będzie już dla nas tak hojna. Otwarte pozostaje dziś już jedynie pytanie, o ile mniej środków otrzymamy. Mądre samorządy o tym wiedzą. Stąd z rozwagą podchodzą do tworzonego planu finansowego.

Radni proponują kilkadziesiąt nowych zadań inwestycyjnych

Wracając do przygotowanego przez radnych wniosku, w którym otwiera się kilkadziesiąt nowych zadań inwestycyjnych, a których łączna wartość nominalna, co najmniej dwukrotnie przewyższa sumę zabezpieczonych w budżecie środków...

Wśród wspomnianych kilku propozycji radnych z Klubu Mieszkańcy Łomianek, dwa dotyczą zadań, które mają na celu poprawę funkcjonowania Urzędu (m.in. zakup sprzętu komputerowego) oraz Rady Miejskiej. Pozostałe dotyczą - inwestycji w infrastrukturę sportową oraz modernizację placów zabaw. Znalazło się tu również jedno zadanie, które - nie ukrywam - rodzi we mnie pewne wątpliwości. Mam na myśli tu przebudowę ulicy Żywicznej, której stan - według mojej oceny - nie wymaga dziś pilnych nakładów inwestycyjnych.

Nim przejdę jednak do pozostałych wniosków, warto powrócić na chwilę do kwestii zaplanowanej na 2020 rok wysokości środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne. Większość z nich ma znaleźć źródło w zaciągniętych obligacjach. Jest to kwota ok 20 mln. Urząd planował w ramach tej kwoty sfinansować kilka celowych, bardzo ważnych dla gminy, długo oczekiwanych inwestycji. Chciał między innymi: przebudować ulice Fabryczną i Długą, a także sfinansować budowę szkoły w Sadowej. Szkoły z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI.

Zobowiązania radnych - bez pokrycia

Radni z Klubu Radnych Niezależnych proponują otwarcie ponad 20 nowych zadań inwestycyjnych. To przewraca do góry nogami przedłożony radnym przez Panią Burmistrz plan finansowy. Nigdy jeszcze w historii Łomianek radni nie zaciągali w imieniu Zarządu Gminy tak wielu zobowiązań. Warto podkreślić - zobowiązań bez pokrycia. Otwarte zadania inwestycyjne, na których dziś widnieje 1.000 zł. trzeba będzie bowiem już niedługo wypełnić konkretnymi, realnymi kwotami.

Czy któryś z tych radnych – prywatnie - gotów byłby wziąć dziś na siebie zobowiązanie, że w przyszłym roku wybuduje dom, zakupi drogi samochód, czy zaplanuje kosztowną wycieczkę, mając na uwadze, że posiada, co prawda, stałą pracę, lecz żyje z miesiąca na miesiąc, zaś jedynym dodatkowym zastrzykiem finansowym będzie dla niego w przyszłym roku wypłata 13-tej pensji?

Zdejmują środki ze szkoły w Sadowej

Większość z zawartych we wniosku propozycji zakłada przesunięcia środków z być może mało spektakularnej, lecz ze względów bezpieczeństwa, najważniejszej dla Łomianek inwestycji tj. – przebudowy ulicy Fabrycznej. Zadanie to miało być pokryte z obligacji, jakie Urząd chce w przyszłym roku zaciągnąć. Radni zamierzają zdjąć również środki z budowy szkoły podstawowej z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI w Sadowej. Przesuwają środki te na inne zadanie - budowę szkoły podstawowej w Kiełpinie. Tak na marginesie, przeciwko budowie szkoły w Sadowej wypowiada się otwarcie przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych - radny Michał Naftyński. Z bardzo wielu względów - w przypadku akurat tego radnego - jest to dla mnie niezrozumiałe.

Wśród zadań są też takie, które mają na celu zaspokoić partykularne interesy określonych radnych...

W złożonym przez radnych wniosku są również zadania inwestycyjne, których realizację zaplanowano na gruntach o nieuregulowanym dotychczas stanie prawnym. Jest to w mojej opinii działanie skrajnie nieodpowiedzialne. Urząd nie ma bowiem zabezpieczonych
w budżecie środków na wypłatę odszkodowań. Wśród zadań są też takie, które mają na celu zaspokoić partykularne interesy określonych radnych. Przykładem takim jest wykonanie projektu i budowy ulicy Poziomkowej. Dla przypomnienia, ul. Poziomkowa na odcinku od ul. Rolniczej do ul. Kolejowej wykonana została, jeśli się nie mylę, 12 lat temu. Biegnie w większości przez środek pól. Jest wyasfaltowana i doświetlona gęsto ustawionymi latarniami. Czy naprawdę nie ma w gminie ważniejszych inwestycji do realizacji?

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy, a także nie do przewidzenia dziś skutki, przyjmowanego z uwzględnieniem życzeń radnych projektu budżetu, rekomenduję odrzucenie w całości złożonego przez radnych wniosku i poparcie przygotowanego przez Panią Burmistrz, pozytywnie zaopiniowanego przez Komisję Budżetową, projektu budżetu na 2020 rok.

Realizacja wybranych zadań stanie się zasadna, gdy radni zapoznają się z wpływami z tzw. wolnych środków, które pojawią się w wyniku wykonania budżetu, na wiosnę przyszłego roku.

Marcin ETIENNE


Wynik głosowania nad wnioskami do budżetu na 2020 r.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW MOJE.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #Micha IP: 185.130.44.*
2019-12-20, 01:19    
W końcu jakieś dyskusje i szukanie najlepszych dla Łomianek rozwiązań, a nie to co było przedtem radni zależni od burmistrz Ruieckiego i Dąbrowskiego grzecznie podnosili łapki na sygnał.

Pewnie nie będzie łatwo, będą dyskusje, negocjacje, ale mam nadzieję, że będzie zgodnie z życzeniami mieszkańców, którzy są reprezentowani przez radnych.
Spierajcie się, szukajcie najlepszych roziwązań, wyrażajcie swoje opinie! Od tego jesteście!

Trzymam za wszstkich kciuki choć każdy kto choć ma trochę rozumu wie, że koszty w samorządach rosną by partia miałą czym dzielić.
NIEZALOGOWANY: #Dobra robota IP: 217.17.34.*
2019-12-20, 08:03    
Pan radny Marcin E. nie rozumie podstawowych potrzeb mieszkańców, byłam na sesji i bardzo mi się podobało wnioski które zgłosili radni z Klubu Radnych Niezależnych, Panowie; Michał Naftyński, Adam Salwowski, Tomasz Dąbrowski, Grzegorz Lenard i zostali poparci przez większość radnych tj 18, wnioski takie jak;
1) Dokończenie stadionu piłkarskiego dla młodzieży, kwota; 1,6 mln
2) Budowa nowej szkoły podstawowej w Kiełpinie, kwota; 2,5 mil,
3) Budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach, kwota; 2 mln,
4) Budowa nowego budynku dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziekanowie Polskim, kwota; 2 mln,
Gratulacje Panowie - dobra robota.
NIEZALOGOWANY: #mieszkaniec Łomianek IP: 37.47.47.*
2019-12-20, 11:50    
Inwestycje są niezbędne dla rozwoju. Przez wiele lat rządów Burmistrza poprzedniej kadencji Tomasza H. Dąbrowskiego Łomianki powoli nadrabiały zaległości i prężnie się rozwijały. Wtedy też było trudno, a jednak Burmistrz sobie radził. Nie będzie zgody mieszkańców Łomianek na marazm, na brak inwestycji. Burmistrz musi tak działać, żeby rozwijać gminę, a nie "łatać dziury" i gasić pożary...a jak sobie nie radzi to trzeba go wymienić na takiego, który będzie pro rozwojowy
2019-12-20, 14:13    
Bardzo mi jest to przykro stwierdzić Marcienie, ale nie dajesz mi wyboru. Jesteś kłamcą, manipulatorem i rasowym politykiem w najgorszym tego słowa znaczeniu. Rozważam pozwanie Cię o zniesławienie. Zwyczajnie kłamiesz oskarżając mnie o wypowiadanie się przeciwko budowie szkoły w Sadowej. Nigdy się nie wypowiadałem przeciwko. Moich dwóch synów ukończyło tę szkołę i bardzo wiele jej zawdzięczam. Byłem pierwszą osobą, która jej broniła i dalej będę to robił. Nie jest to jednak jedyna szkoła w gminie i błędem jest przeznaczanie wszystkich środków wyłącznie na nią. Komisja do Spraw Społecznych której jesteś przewodniczącym przez rok nie zrobiła nic dla oświaty w Łomiankach. Właśnie z tego powodu się z niej wypisałem. Jako jedyny radny głosowałeś przeciwko zmianie projektu uchwały budżetowej na ostatnim posiedzeniu. Stare przysłowie mówi - "jeśli jedna osoba nazwie Cię osłem nic sobie z tego nie rób, jeśli zrobi to pięć osób kup sobie siodło". Naprawdę czasem warto milczeć i wyjść na głupca, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
NIEZALOGOWANY: #zawiedziony IP: 185.220.101.*
2019-12-20, 14:36    
Po roku widać, że zaczyna się awantura. A tak dużo sobe po Was obiecywaliśmy. Może byście w końcu spojrzeli dalej niż czubek własnego nosa i zaczęli współpracować dla dobra Łomianek?

Mam nadzieję, że Pani Burmistrz Żebrowska nie da się wciągnąć w wasze awantury i będzie mogła w końcu pokazać coś sensowanego, bo pierwszy rok niczym nie zachwycił.
2019-12-20, 15:05    
Marcin średnio rozumiem dlaczego jesteś aż tak za szkołą w Sadowej skoro jest ona na uboczu Gminy. Czy nie byłoby lepiej najpierw wybudować szkołę gdzieś w okolicach Łomianek Dolnych i Kiełpina gdzie jest naprawdę dużo dzieci i przybywa przez rozwój tych miejscowości i dopiero za rok lub dwa rozpocząć rozbudowę szkoły w Sadowej??? Patrzmy na zapotrzebowanie a nie na marazm polityczny bo według mnie dzieciaki z Dziekanowa Bajkowego, Kiełpina i północnych Łomianek są na chwilę obecną ważniejsze gdyż chodzenie do szkół na dwie albo nawet trzy zmiany nie jest dla nich komfortowe i nie sprzyja w nauce. Ze szkołą w Sadowej zdążymy ale za dwa lata :)
P.s żłobek też by się przydał w Łomiankach i nowy budynek urzędu bo w tej chwili są cztery :/
2019-12-20, 15:50    
@Patryku. Widzisz, problem w tym, że mnóstwo osób (również, jak widzę Ty) nie rozumie, jaka placówka ma powstać w Sadowej. Ja o "kinie", Ty o "teatrze". W Sadowej ma powstać szkoła z oddziałami integracyjnymi. Specjalnie dostosowana do potrzeb dzieci z różnym stopniem deficytu.

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem,z niepełnosprawnością sprzężoną).

Nie pisz proszę, że "w Kiełpinie również potrzebna jest szkoła". No chyba, że forsujesz budowę szkoły z oddziałami integracyjnymi w innym miejscu. Jeśli tak możemy powrócić do dyskusji dlaczego szkoła taka tam, a nie w Kiełpinie.
NIEZALOGOWANY: #nauczyciel IP: 51.158.147.*
2019-12-20, 23:11    
Panie radny Naftyński gdzie są te wasze projekty budżetu? Jakiś projekt tej szkoły w Kiełpinie? Koncepcja chociaż? Bo wydaje mi się, że na fantazjach nie da się nic sensowanego zbudować. I żeby się nowu nie okaząło, że kolejny rok minie, a Pan będzie w swoim stylu fantazjować, dyskutować o niczym i wszystkim, zamiast zabrać się do roboty.
NIEZALOGOWANY: #jak kolega, z kolegą IP: 185.220.101.*
2019-12-20, 23:14    
Nafta w gadaniu o wszystkim i niczym jest najelepszy :)
NIEZALOGOWANY: #Anka IP: 195.176.3.*
2019-12-21, 02:24    
Etienne mocno przesadził. Nie dziwię się Naftyńskiemu, że tak odpowiedział.
Ogarnijcie się trochę bo zaczyna to śmierdzieć poprzednimi władzami i ich rozgrywkami personalnymi. Wstyd panowie.

Życzę wszystkim refleksji podczas Świąt Bożego Narodzenia.
NIEZALOGOWANY: #brawo Czosnów IP: 37.47.47.*
2019-12-21, 12:10    
W Łomnie Las - gmina Czosnów, blisko Sadowej, gdzie forsowana jest z uporem maniaka rozbudowa szkoły, leżącej na rubieżach gminy Łomianki, do której uczęszcza raptem kilkanaścioro (sic!) dzieci , duży deweloper na 26 hektarach chce wybudować 44 BLOKI czyli 3000 mieszkań dla co najmniej 6000 mieszkańców.

Szkoła jest potrzebna, ale w Łomiankach Dolnych, gdzie przybywa mieszkańców i za kadencji obecnej Pani Burmistrz rozpoczęły się budowy blokowisk na 500 rodzin. Szkoda, że nowa panująca ekipa w urzędzie miejskim tego nie widzi...
NIEZALOGOWANY: #Referendum IP: 37.47.47.*
2019-12-21, 12:16    
Według mojej opinii Łomianki, po zmianie władzy znalazły się w MARAŹMIE. Mieszkańcy są zirytowani może jednak REFERENDUM
NIEZALOGOWANY: #.m. IP: 46.167.244.*
2019-12-22, 07:10    
Pierwszy pół roku 2020 pokaże czy ta ekipa jest cokolwiek warta. Czy prace nad inwestycjami pojdą pełną parą.
Poprzedni rok to czas kiedy musieli posprzątać po poprzednikach, a pewnie było co. W dodatku realizowali budżet poprzednika. Teraz radni i urmistrz szansę, która się już nigdy więcej nie powtórzy. Albo zapiszą się w historii Łomianek jako pomyłka, albo jako nowa jakość, na którą większość głosowała.

A radni Etienn i Naftyński niech wezmą pod uwagę to, że mieszkańcy mają dość prywatnych animozji, to już było i mam nadzieję, że minęło.
NIEZALOGOWANY: #WAŁY IP: 89.64.17.*
2019-12-22, 12:46    
Szkół się co do zasady nie powinno budować na terenach zalewowych /powodziowych / a w Łomiankach Dolnych w razie zerwania słabych i zbyt niskich wałów będzie ponad 2-4 m wody.Szkoła co do zasady jest też miejscem ewakuacji w razie klęsk.Usytuowanie tam szkoły to pomysł zły.W razie powodzi Kiełpina od strony Rolniczej nie zaleje. .Należy się dziwić tym rodzinom i tym którzy wprowadzą się do budowanych tam budynków ,że za ciężkie pieniądze chcą mieszać na tym zalewowym terenie. Powodzie w Łomiankach od ponad 200 lat przychodzą co 30-40 lat ale ostatnio ich nie było.Teren pod ewentualna szkołę ma być podobno pozyskany tuż przy wale ale nie wiadomo kiedy i czy z w/w powodów należy tam stawiać szkołę.NA tym terenie od ponad 50 lat był zakaz zabudowy mieszkaniowej z powodu zagrożenia powodziowego A BLOKI POZWOLIŁA POSTAWIĆ TAM POPRZEDNIA WŁADZA ,KTÓRA ZNAŁA ZAGROŻENIE ALE WAŻNIEJSZE BYŁY INNE INTERESY nawet nie starała sie o remont słabych wałów w Łomiankach.
NIEZALOGOWANY: #Czosnów IP: 37.47.47.*
2019-12-23, 09:03    
Łomianki Dolne nie są terenem zalewowym,(wyjaśnić należy, że Łomianki Dolne jak i pozostałe 80% Łomianek zagrożona jest zalaniem,nie są to tereny zalewowe) proszę nie manipulować. W Łomiankach Dolnych powstają blokowiska na 500 rodzin, oprócz powstającej zabudowy szeregowej,bliźniaczej,dwulokalowej więc budowa szkoły w Łomiankach Dolnych jest uzasadniona, również ekonomicznie. Jest również teren pod taką budowę, za to rozbudowa szkoły na rubieżach naszej gminy,na granicy z gminą Czosnów, gdzie wkrótce powstanie osiedle na 3000 mieszkań uważam, za nieuzasadnioną. Poza tym przy wysokiej wodzie Sadową również może zalać woda wydostająca się z Kampinoskiego Parku Narodowego, czego mieliśmy dowód w 2010r, gdzie w Sadowej wystąpiły miejscowo podtopienia, czego nie było w Łomiankach Dolnych
NIEZALOGOWANY: # do wały IP: 37.47.47.*
2019-12-23, 12:26    
Proszę nie manipulować sprawą bloków. Prace nad planem miejscowym zezwalającym na realizację bloków rozpoczęły się za panowania Burmistrza Pszczółkowskiego, zdaje się, że pod koniec jego kadencji (październik 2010r) wprowadzono też stosowne zmiany do studium (poprawcie mnie jeżeli się mylę). Potem na jednej z pierwszych sesji, po wyborach rzeczywiście uchwalono taki plan miejscowy. Przypadkiem budowa blokowisk rozpoczęła się jak wybory wygrała obecnie panująca w Łomiankach ekipa. Poprzedni Burmistrz Tomasz Dąbrowski blokował uzgodnienie wody i kanalizacji, dlatego deweloperzy nie mogli za jego kadencji rozpocząć budowy blokowisk.
NIEZALOGOWANY: #wędkarska IP: 159.205.211.*
2020-01-11, 11:09    
Budowa równocześnie dwóch strażnic dla strażaków to jakiś absurd. Dlaczego nie po kolei, co sie stało że stały sie aż tak pilne? Gmina cierpi na nadmiar pieniędzy? Kolejna sprawa boiska, dlaczego wysiłek inwestycyjny nie rozłożyć na dwa lata, komu tak nagle potrzebne są trybuny i dla kogo, jezeli na istniejącym do lat boisku przy Rabbego są sporadycznie zapełnianie do połowy, a pełnych raczej nikt nie widział? A budowa ul Wędkarskiej, pzrez puste i niezabudowane tereny porośnięte burzanem i chwastami. To budowa dla mieszkańców czy dla deweloperów. Ile jest innych ulic zamieszkałych które nadal czekają na budowę?
NIEZALOGOWANY: #Dobra robota IP: 217.17.34.*
2020-01-13, 08:38    
Burmistrz (1 osoba + cały Urząd Miejski ponad 100 pracowników)jest organem WYKONAWCZYM.

Rada Miejska w Łomiankach (21 radnych wybranych ze wszystkich rejonów naszej gminy) jest organem UCHWAŁODAWCZYM.

Radni decydują o Budżecie a Burmistrz wykonuje ich decyzje.
I tak;
Budowa nowych strażnic dla OSP w mojej ocenie jest słuszna, poprawia to nasze bezpieczeństwo.
Budowa stadionu dla młodzieży (dokończenie budowy) jest potrzebne, są projekty i należy je zakończyć.
Budowa ul. Wędkarskiej - domyślam się że Pan mieszka przy tej ulicy, ale gdyby Pan przychodził na zebrania osiedlowe to by Pan wiedział że ta ulica jest w budżecie od 2017 - bo wnioskowali o to mieszkańcy do radnego Salwowskiego, ale stan tej ulicy jest katastrofalny, ja mieszkam przy ul. Rolniczej i codziennie jadę ul Wędkarską (dziura na dziurze).
NIEZALOGOWANY: #arbi IP: 94.75.95.*
2020-01-15, 09:25    
Pani Marcinie proszę aby w ramach uczciwości do której tak Pan nawołuje odpowiedział Pan na pytanie postawione 05.08.2019 pod Pańskim postem "33,68 zł. - trochę matematyki...". Lubię matematykę i chętnie podejdę do tematyki kosztów gospodarki śmieciowej od tej strony.
PS Zarzuca Pan poprzednikom (niech już nie wracają) brak odpowiedzi na zadawane im pytania. Na razie Pan sam popełnia i ten błąd.
2020-01-16, 20:12    
@arbi

Cyt. "Proszę podać procentowy udział poszczególnych składników w ogólnych kosztach funkcjonowania systemu. Pisząc składniki mam tu na myśli podział: odpady zielone, odpady do przetworzenia (papier, plastik, szkło), odpady gabarytowe i poremontowe, elektrośmieci itd. Niezmiernie mnie i sąsiadów to interesuje."

Szczerze mówiąc nie spotkałem się z tego typu wyliczeniem udziałów procentowych na frakcje. Nie tylko w Łomiankach, ale również w innych ościennych gminach. Oczywiście, jeśli jest Pani zainteresowana tym tematem, chętnie zorganizuję spotkanie z burmistrzem Pawłem Bohdziewiczem i pracownikiem merytorycznym z Wydziału Ochrony Środowiska, na który zostanie Pani zaproszona. Bardzo proszę o informację zwrotną - czy jest Pani zainteresowana takim spotkaniem (marcin.etienne@gmail.com).
Dodaj komentarz...

Aby dodać komentarz najpierw ZALOGUJ SIĘ lub ZAŁÓŻ KONTO

Aktualnie jesteś "NIEZALOGOWANY" podaj nick tymczasowy:Publikacja komentarza oznacza akceptację regulaminu

Czy zapoznałeś się z regulaminem


KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT


Helios Travel biuro podróży Łomianki


Szybkie pożyczki Takto Finanse


Pożyczki na raty Ferratum