LOMIANKI.INFO
ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ

sobota, 1.4.2023


LOMIANKI.INFO

NEWSY - ŁOMIANKI
PRZEGLĄD PRASY

KATALOG FIRM
MAPA ŁOMIANEK
OGŁOSZENIA
INFO-BIZNES
GALERIA

MIESIĘCZNIK .INFO

SONDY - ARCHIWUM
ŁOMIANKI W SIECI
KAMERA INTERNETOWA

Szukaj
w ŁOMIANKI.INFO
Szukaj
FIRMY lub USŁUGIGminna spółka ZWiK
2020-08-26, 02:33

KOMENTARZE: 35

Z ostatniej chwili... Właśnie otrzymałem zaproszenie na spotkanie z prezesem spółki ZWiK w celu omówienia bieżącej jej działalności.

ZWiK - who is who?
Zakład Wodociągu i Kanalizacji (ZWiK) to spółka gmina, w której Gmina ma 100% udziałów. Burmistrz powołuje Radę Nadzorczą, ta zaś powołuje Zarząd i jego członków. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych właściciel i Rada Nadzorcza kreuje politykę spółki. Jednakże nie ma wpływu ostatecznie na decyzje członków Zarządu. W przypadku gdy Zarząd nie realizuje polityki właściciela (Gminy) i kierunków przez niego wyznaczanych to Burmistrz może wnioskować o odwołanie Zarządu.

Prezes ZWiK i jego działalność
Prezesem Zarządu od 2012 roku pozostaje nieprzerwanie p. Tomasz Czajkowski. Od 2012 roku Prokurent. Wcześniej kierownik jednostki realizującej projekt. Osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie środków i realizację projektów, w tym uzyskiwanie zgód i pozwoleń na budowę. W spółce ZWIK pracuje od 2007 roku (13 lat). Członkami Zarządu są ponadto p. Robert Chychłowski oraz p. Bożena Cholewa. W 2019 roku Komisja Rewizyjna próbowała skontrolować działalność ZWiK. Bezskutecznie. Prezes Czajkowski odmówił przeprowadzenia kontroli, zasłaniając się cyt. "tajemnicą handlową". W kontekście 100% udziałów jakie posiada Gmina w spółce ZWiK jest to dla mnie decyzja, co najmniej niezrozumiała.

Mieszkańcy wsi wciąż płacą podatki!
Na obrzeżach Łomianek rozciągają się tereny wiejskie (tzw. sołectwa). Ich mieszkańcy odprowadzają podatki na równych zasadach. Płacą tyle samo, co mieszkańcy zurbanizowanych Łomianek, posiadających utwardzone drogi, chodniki, wodociąg, kanalizację, miejski transport itp. Mieszkańcy gminy niemogący cieszyć się takimi dobrami płacą podatki, zasilając w ten sposób budżet gminy, z którego finansowane są gminne inwestycje.
Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie ustalonym w ustawie. Począwszy od 1 stycznia 2003 r. przepisy art. 5 ust. 2-4 ustawy 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych określają podstawowe kryteria, jakie powinna mieć na względzie rada gminy, dokonując zróżnicowania stawek w ramach poszczególnych kategorii.

W listopadzie miną dwa lata kadencji Burmistrz Małgorzaty Żebrowskiej-Piotrak. Obecnie realizowana inwestycja w Dziekanowie Bajkowym obejmuje zaledwie trzy ulice: Sienkiewicza, Baśniową i Kopciuszka. W sołectwie jest ok 20 ulic do zwodociągowania, dlatego czas, by zapytać prezesa ZWiK o to, dlaczego na terenie Dziekanowa Bajkowego prace prowadzone są tak opieszale?

Kilka pytań do prezesa ZWiK
ZWiK pozyskuje obecnie zgody od mieszkańców na przeprowadzenie inwestycji wodociągowej. Jednocześnie, jak informuje prezes spółki, świadomy brak zgody zgłasza pomijalna liczba mieszkańców. Dlatego też nie stanowi to przeszkody w dokończeniu inwestycji.

Zdaniem prezesa brak zgody właściciela potrafi zablokować przejście projektowanego wodociągu dalej. Przykładem jest ul. Czerwonego Kapturka, gdzie występuje "świadomy brak zgody". Istnieje jednak prawna możliwość zastosowania w takich przypadkach Art 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przepis ten mówi o możliwości ograniczenia sposobu korzystania nieruchomością na cele publiczne. Dlaczego ZWiK nie korzystał do tej pory z tego narzędzia?

Starostwo Powiatowe inwestycji nie blokuje. Do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę powiat musi posiadać komplet uzgodnionych dokumentów. W tym oświadczenia właścicieli (względnie ograniczenie własności Art 124) oraz środowiskowe uzgodnienia wraz z poprawnie wykonanym projektem zgodnym z zapisami planu miejscowego. Jednakże wspomniane dokumenty do tej pory w starostwie nie zostały złożone. Dlaczego?

Kondycja finansowa ZWiK
W latach 2019-20 dopłata do kapitału spółki ZWiK przez gminę wyniosła 14,4 mln (w tym zwrot z urzędu marszałkowskiego w kwocie 1,6 mln.). ZWiK koncentrował się w tym okresie na, częściowo umarzanych (nawet do 20%) pożyczkach. Jest to łączna kwota 27 mln. zł.! Można by ją dodatkowo zasilić środkami zewnętrznymi. Gdyby tylko prezes ZWiK chciał o te środki aplikować. Dlaczego tego nie robi?

Nadzór inwestorki nad inwestycjami w Łomiankach sprawuje Burmistrz Łomianek. Funkcję kontrolną - Rada Miejska...

Marcin ETIENNEInwestycja wodociągowa w Dziekanowie Bajkowym (ul. Kopciuszka)

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW MOJE.LOMIANKI.INFO
Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.
NIEZALOGOWANY: #janina IP: 94.75.95.*
2020-08-26, 09:01    
Panie Marcinie, proszę w takim razie na spotkaniu podpytać Prezesa o PLANOWANĄ działalność w Dziekanowie Bajkowym. Na wodociąg i kanalizację czekamy już tyle lat, że tracimy nadzieję...... Na uregulowanie spraw własności gruntów "drogowych" już nawet nie liczymy, ale nie może być tak, że jedna osoba blokuje inwestycję. A może udałoby się zorganizować spotkanie Pana Prezesa z mieszkańcami Bajkowego, żeby na własnej skórze doświadczył o jakich emocjach i frustracji tutaj mówimy......
NIEZALOGOWANY: #TAK DLA TOMASZAHDĄBROWSKIEGO!!!! IP: 185.220.100.*
2020-08-26, 09:59    
TAK DLA TOMASZA HENRRYKA DĄBROWSKIEGO!!!!
TAK DLA JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO!!!!
TAK DLA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ!!!!
2020-08-26, 10:55    
Do #janina.
Tak, dzisiaj będę rozmawiał na temat Dziekanowa Bajkowego. "Jutro" na temat wszystkich obszarów wiejskich. O ustaleniach, będę informował mieszkańców.
NIEZALOGOWANY: #Anna IP: 212.75.102.*
2020-08-26, 11:40    
Dziekanow a w szczególności Odysei też się grzecznie prosi chociaż o plany kiedy zamierzają położyć kanalizację ;)
NIEZALOGOWANY: #Patryk Zajączkowski IP: 5.173.192.*
2020-08-26, 19:08    
Marcin zapytaj się o Rolniczą i wód+kan na odcinku od Pieńkowa do ul. Mikołajczyka bo jest problem. W tej chwili gmina i starostwo zakładają budowę wszystkiego osobno więc droga musiałaby być rozwalona dwa razy i budowana dwa razy. Koszty są gigantyczne gdzie można zrobić to raz a dobrze. Jak coś to jestem pod telefonem :)
NIEZALOGOWANY: #zaprojektowanie IP: 89.64.66.*
2020-08-26, 20:50    
Mieszkancy Dziekanowa w czasie konsultacji nad planem przebudowy ul. Rolniczej zgłaszali problem konieczności poprowadzenia kanalizacji przed remontem ulicy.Zarząd Dróg Powiatowych zapewnia ,że jest w stałym kontakcie ze ZWIk w czasie tworzenia planu przebudowy tej ulicy.A ZWIK w 2019r zapewniał, że wykona kanalizację przed remontem drogi;patrz; https://dziekanowpolski.pl/kiedy-bedzie-kanalizacja-na-ulicy-rolniczej/ . Oczywiście problem jest ogólnie znany a pytać ZWIK trzeba czy ma środki i moce przerobowe aby położyć kanalizację przed 2022 r bo jak nie to to opóźni przebudowę ulicy.Nie można zakładać ,że te dwa podmioty gospodarcze nie wiedzą jak i kiedy remontuje się drogi i wg jakiego harmonogramu .
2020-08-27, 00:19    
Trudnosci w radzeniu sobie z wydatkami i projektami?
Uzyskaj pożyczki od 2000 euro do 900.000 euro.
Inwestujemy również w duże projekty. Prześlij swoje projekty i uzyskaj finansowanie.
Jestesmy gotowi pomoc ci w tych trudnych czasach.
Skontaktuj sie z nami prywatnie, aby uzyskac wiecej informacji.
E-mail: area.of.finance13@gmail.com
Whatsapp: +33756841623
NIEZALOGOWANY: #Uczciwe porównanie potrzebne IP: 37.47.46.*
2020-08-27, 18:11    
Panie Radny prosimy o przedstawienie ilości wybudowanych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za rządów Pani Małgorzaty Żebrowskiej- Piotrak (przy budżecie prawie 200 mln gminy)
oraz zestawienie ilości wybudowanych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej za rządów Burmistrzów Pszczółkowskiego i Dąbrowskiego (oczywiście proszę wziąć pod uwagę 2 pierwsze lata rządów) - przy niższych budżetach gminy.

Panie Radny proszę również o informację ile w ciągu 2 lat środków unijnych i innych dofinansowań na budowę sieci wod-kan pozyskała Pani Burmistrz Żebrowska-Piotrak, a ile Burmistrzowie Pszczółkowski i Dąbrowski.

Następne pytanie:
Jakie kompetencje i doświadczenie w pracy w zakładach wodno-kanalizacyjnych ma Pan Robert Chychłowski?

Czy wcześniej pracował kiedykolwiek w tej branży?
Jeżeli nie to jakie kryterium spowodowało, że został wybrany do zarządu?

Następne pytanie:
Do rady nadzorczej ZWiK w Łomiankach Sp. z o.o. została powołana Pana znajoma, była radna miejska z Łomianek z ramienia Platformy Obywatelskiej Pani Sylwia Maksim- Wójcicka - Jakie ta Pani ma doświadczenie w nadzorowaniu funkcjonowania spółki wodno-kanalizacyjnej?

Czy kiedykolwiek była w jakiejś radzie nadzorczej?

Może właśnie w personalnych roszadach, które został zrobione po dojściu do władzy w Łomiankach nowej ekipy, należy upatrywać odpowiedzi na dręczące Pana pytania? Tego nie wiemy, ale Pan to na pewno sprawdzi.
NIEZALOGOWANY: #ZWiK problem IP: 37.47.46.*
2020-08-27, 18:18    
Panie Marcinie, warto zadać jeszcze pytanie: dlaczego ZWiK odbiera zielone śmieci, przecież ma budować sieci, a nie zbierać śmieci?
Dlaczego ZWiK musiał zbudować (bo przecież nie odtworzyć) w asfalcie ulicę Kościelna Droga po wybudowaniu tam sieci wod-kan, skoro przedtem ta ulica była nieutwardzona?
Ile nawierzchni ZWiK musi jeszcze "odtwarzać"? Może warto kasę ZWiK przeznaczyć stricte na budowę sieci, a budową nawierzchni i wywozem odpadów zielonych niech się zajmie Urząd Miejski, a nie ZWiK?
NIEZALOGOWANY: #Wod kan IP: 37.47.53.*
2020-08-27, 18:46    
Pan Robert Chychlowski nie tak dawno jeszcze p.o Wojta Gminy Wilga, teraz w zarządzie ZWIK w Łomiankach sp. z o.o.... Mam nadzieję, ze Pan Chychlowski ma duze doswiadczenie w pracy w spolce wodno kanalizacyjnej, a ZWiK nie sluzy za przechowanie... Oby nie...chociaż taka hipoteze ktos mogłby postawić, ale Pan Radny Etienne może to sprawdzi?
NIEZALOGOWANY: #obserwator3 IP: 83.28.245.*
2020-08-28, 13:34    
Proszę podać historię kariery owego pana i sukcesy w samorządzie Gminy Wilga może to wiele wyjaśnić?. Czy był na tyle dobry i czemu Wilga, skoro była tak dobry wypuściła go do Łomianek?. W Biznesie jeżeli ktoś jest specjalistą na wagę wody to się go nie wypuszcza w świat.
Ogólnie zaczyna mnie przerażać polityka zatrudnienia bo za nią powinny być zmiany na lepsze. Czy już mam tęsknić za Rusieckimi Dąbrowskim? Za tego pierwszego nie doszłoby do takiej porażki, może nie byłoby ładnie ale na pewno skuteczniej. Proszę też wziąć tą wypowiedź do serca gdyż wielu zaczyna myśleć podobnie a wybory już niebawem jeszcze tylko dwie zimy i nie będzie potem co zbierać.
NIEZALOGOWANY: #Mieszkaniec IP: 83.6.188.*
2020-09-01, 18:28    
Czy Pani burmistrz lub Rada na czele z Panią Pszczółkowska wystąpi do Warszawy o odszkodowanie z tytułu smrodu i zanieczyszczenia naszej wody, my nie mamy wodociągu, woda zaczyna brzydko pachnieć. Trzaskowski mówi że Warszawiakom nic nie grozi, a co z nami? Czy mamy radnych i burmistrza? Czy to tylko przystawka PO?
-
NIEZALOGOWANY: #3 x TAK IP: 185.220.101.*
2020-09-02, 10:58    
Jakby Pezydentem Warszawy był Jarosław Kaczyński a Burmistrzami dzielnic Warszawy i Łomianek Piotr Rusiecki i Tomasz Dąbrowski to by nie trzeba było się martwić o brzydko pachnącą Wisłę.

TAK dla Prezes JAROSŁAW KACZYŃSKI
TAK dla Burmistrz PIOTR RUSIECKI I TOMASZ DĄBROWSKI
TAK dla PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
NIEZALOGOWANY: #1xTAK wystarczy IP: 37.47.39.*
2020-09-02, 18:10    
Pani Żebrowska-Piotrak na Prezydenta Polski.

Łomianki są tak fantastycznie zarządzane, że takie zarządzanie należy się całej Polsce!!!
Nie dla wypaczeń!!! wszyscy przeciwnicy obecnej ekipy powinni złożyć samokrytykę!!!
NIEZALOGOWANY: #AntyPIS IP: 5.173.161.*
2020-09-03, 11:59    
Nie mogę patrzeć na PiSowski beton... Po co komentować jak nie ma się nic mądrego do powiedzenia i robi się spam w komentarzach?
NIEZALOGOWANY: #obserwator III IP: 83.28.215.*
2020-09-04, 07:06    
Do ,,anty PIS", No właśnie, poco piszesz nie mając nic do przekazania.Cała treść to deklaracja że jesteś przeciw wszystkiemu dobremu co PIS robi dla polaków i Polski i że jesteś po stronie POpaprańców za cwaniactwem, nieuczciwością, demoralizacją, brakiem poszanowania ojczyzny i współobywateli.
A fakt że wpisy nie zbyt przemyślane, a może ,,przemyślane" prowokacyjne mające na celu zdyskredytowanie wymieniane osoby.
NIEZALOGOWANY: #Młody IP: 217.17.34.*
2020-09-04, 13:57    
Panie Marcinie kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w ulicy Rolniczej - ile będę jeszcze czekał?

ZWiK i Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska -Piotrak obiecywała na spotkaniu że najpóźniej na wiosnę 2020 rozpoczną budowę w ul. Rolniczej.

I nic się nie dziej, jak jest brak kompetencji i doświadczenia to się nie pcha na stołek, a ta pani więcej od nas głosu nie dostanie.

Zaczynam żałować że oddałem na pana głos wraz z rodziną.
NIEZALOGOWANY: #Mieszkaniec IP: 83.6.200.*
2020-09-07, 20:14    
Czy burmistrz Łomianek lub Rada Miasta na czele z Panią Pszczółkowską wystąpią o odszkodowanie do Warszawy? Czy mają mieszkańców w nosie? Pokażcie że mieszkańcy są dla Was ważni.
NIEZALOGOWANY: #nowy burmistrz IP: 5.184.40.*
2020-09-09, 19:53    
Czyżby Pan Radny Marcin Etienne przygotowywał się do startu na fotelik Burmistrza Łomianek?
NIEZALOGOWANY: #Mieszkaniec IP: 83.6.132.*
2020-09-14, 16:01    
Gdzie są radni z powiatu,może oni się obudzą i wystąpią o odszkodowanie do Warszawy dla mieszkańców Łomianek którzy nie mają miejskiej. Radni z gminy nie interesują się mieszkańcami. Musimy pamiętać o tym przy wyborach. Wygląda na to że najważniejsza dla nich jest dieta.
NIEZALOGOWANY: #Mieszkaniec IP: 37.47.36.*
2020-09-14, 20:27    
Z jednej strony niektórzy nie mogą doczekać się budowy kanalizacji, a z drugiej tam gdzie ona jest (Dąbrowa ulica Wiślana)liczni mieszkańcy nie przyłączają się do niej preferując swoje magiczne szamba (magiczne szambo to takie, które opróżnia się tylko po dużych ulewach a w czasie suszy nie ma takiej potrzeby, z wiadomych względów.)Co robi gmina w tej sprawie, a w zasadzie dlaczego nic nie robi? Zbyt skomplikowane? Uroczy i wonny jest widok szambiarki przed "instytutami SPA" oraz przed rezydencjami lokalnych bogoli cztery lata po zbudowaniu kanalizacji. Może wpływy ZWIKU by wzrosły? Może wody gruntowe byłyby czystsze? Wystarczy spojrzeć na mapy na stronie powiatu żeby zobaczyć ile posesji kakę wysyła do gleby.
NIEZALOGOWANY: #do mieszkaniec IP: 5.184.40.*
2020-09-15, 12:28    
Przecież wszędzie tam gdzie jest kanalizacja, jest NAKAZ podłączenia do niej pod karą administracyjną w wysokości 5000zł więc wystarczy, że odpowiednie służby gminne zaczęłyby egzekwować SKUTECZNIE prawo...,ale po tej ekipie rządzącej teraz w Łomiankach nie oczekuję niczego pozytywnego
NIEZALOGOWANY: #mieszkaniec IP: 194.15.124.*
2020-09-18, 21:09    
A gdzie takie przepisy ogłoszono? Mam sąsiada któremu od czasu do czasu wylewa się szambo. Żadne interwencje nie pomagają.
NIEZALOGOWANY: #do mieszkaniec IP: 5.184.40.*
2020-09-19, 12:45    
Proszę bardzo sobie poczytać.
https://www.forbes.pl/prawo-i-podatki/nakaz-przylaczenia-do-sieci-kanalizacyjnej-od-gminy/f47w1rn
NIEZALOGOWANY: #Młody IP: 217.17.34.*
2020-09-21, 09:16    
Panie Marcinie kiedy rozpocznie się budowa kanalizacji w ulicy Rolniczej - ile będę jeszcze czekał?

ZWiK i Pani Burmistrz Małgorzata Żebrowska -Piotrak obiecywała na spotkaniu że najpóźniej na wiosnę 2020 rozpoczną budowę w ul. Rolniczej.

I nic się nie dziej, jak jest brak kompetencji i doświadczenia to się nie pcha na stołek, a ta pani więcej od nas głosu nie dostanie.

Zaczynam żałować że oddałem na pana głos wraz z rodziną.
NIEZALOGOWANY: #zaprojektowanie IP: 89.64.64.*
2020-09-21, 13:50    
Do Młody -Wczoraj radny P.SKONIECZNY zamieścił najnowszy schemat sieci wodno -kanalizacyjnej w gminie https://drive.google.com/file/d/1UY23HVNfCvrgkWxyiWLZvFKdyVr64CbE/view?fbclid=IwAR0mgid-v0-UXBFw4fqv5AjVWBwAansfmqZ09O2aanZhn9dosTanH6Gzq1w
Niestety kanalizacji na ul.Rolniczej nie ma na planie jest natomiast na Błotnej ,Zielnej ,Brzegowej i w całej Dolinie/ w tym i niedaleko wału/ przeznaczonej dopiero do zabudowy przez deweloperów.Tam gdzie nie ma ludzi zaplanowano kanalizację.
Az trudno patrzeć na ten schemat
NIEZALOGOWANY: #Dziekanow IP: 5.173.160.*
2020-09-21, 16:42    
Zarząd ZWiK do zwolnienia. Nie robią nic dla ludzi a jedynie robią sami sobie kanalizację. Precz z nieudacznikami!!!
NIEZALOGOWANY: #widz IP: 194.15.124.*
2020-12-10, 16:11    
Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze i marzenia o lepszym świecie. Natychmiastowa kanalizacja całych Łomianek jest nie możliwa. Wiem poprzednicy byli idealni tyle tylko oni też nie skanalizowali całych Łomianek. I tak część Rolniczej ma kanalizacje i niektóre odcinki od bardzo dawna. A samą kanalizację można robić stopniowo, a potem naprawiać ulicę. Zapewne to powoduje że zwlekają z pracami na rolniczej, ponieważ powiat odsuwa remont tej ulicy. Może lepiej się zapytać urzędu i ZWIK a nie tworzyć teorii spiskowych.
NIEZALOGOWANY: #do widz IP: 83.28.215.*
2020-12-11, 07:31    
Jest tak jak napisał ,,zaprojektowane" cała energia skierowana na potrzeby deweloperki, taki kierunek tej ekipy. I tu racja ,,pieniądze , pieniądze..."do czyjejś kieszonki. A pytać urząd i ZWIK to wystarczy przeczytać twój post, ble,ble, a wizytówka tej ekipy, to odrapany budynek urzędu, też zapewne powiat wstrzymuje remont, no może nie zgłasza się wykonawca, bo nie ma chętnych do wykonania tęczowej elewacji.
NIEZALOGOWANY: #z sali IP: 37.130.46.*
2020-12-12, 14:02    
A jakież prdyspozycje do zasiadania w radzie ma Pani Wójcicka?
NIEZALOGOWANY: #prezes IP: 37.47.42.*
2021-01-06, 16:53    
Panie Radny Etienne, jakie są te super ustalenia z Prezesem ZWiK Łomianki sp. z o.o., które Pan rzekomo miał poczynić?

Proszę się z nami podzielić tymi sensacyjnymi ustaleniami...?

Chyba, że jak zwykle z dużej zrobiła się "burza w szklance wody"...ehhh

Czekamy z niecierpliwością już kilka miesięcy na Pana raport w sprawie tego WIELKIEGO spotkania na szczycie Pan Etienne vs Prezes ZWiK w Łomiankach sp. z o.o.
NIEZALOGOWANY: #bezradny IP: 37.47.42.*
2021-01-28, 13:17    
Panie Radny Etienne, co z tym zaproszeniem? Czy spotkanie na szczycie Radny Etienne-Prezes ZWiK w Łomiankach sp. z o.o. się odbyło?
Jaka konkluzja ze spotkania?

Minęło już tyle miesięcy a żadnej informacji o tym ważnym spotkaniu nie ma.
Czekamy na raport PAnie Radny
NIEZALOGOWANY: #parkingowy IP: 37.47.42.*
2021-02-05, 14:44    
Coś Pan Radny Etienne ma problemy z komunikacją z mieszkańcami, jak widać. Najpierw ogłasza publicznie termin rozmów z prezesem ZWiK, a później cisza....

A jak tam Panie Etienne Pana "walka" z parkującymi na publicznych miejscach postojowych przy Warszawskiej, samochodami na sprzedaż?

Zapowiadał Pan zdaje się szeroki front walki z tym procederem kilka lat temu i co z tego wynikło? Jak był tak są auta na sprzedaż na publicznych miejscach postojowych
NIEZALOGOWANY: #Bajkowy IP: 5.173.153.*
2021-02-11, 21:05    
Pan Marcin z tego co widać zdecydowanie szykuje się na fotelik burmistrza.
Jedyne zajęcie tego Pana to krytyka. Nie przypominam sobie żeby z którymś burmistrzem się dogadał. Konfliktowy , roszczeniowy i lepszy cwaniaczek.
Gorszego kandydata chyba już nie może być ?
NIEZALOGOWANY: #Zapachy IP: 89.64.67.*
2021-10-30, 22:34    
Wieczorami, gdy powietrze jest wilgotne, fet oruje od strony oczyszczalni Równo. Czy prezes albo ktoś z zarządu mieszka w pobliżu? Może udałoby się coś z tym "uprzymilającym" zapachem coś zrobić? Filtry by się przydały.
DODAWANIE NOWYCH KOMENTARZY CZASOWO NIEDOSTĘPNE
Z PRZYCZYN TECHNICZNYCH
KONTAKT · ZASADY WSPÓLPRACY · REGULAMIN · COOKIES · # 1
© LOMIANKI.INFO 2006-2019   |   PARTNERZY: Pracownia NAWIAS & Internet Business System   |   Phetrak IT