www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Możemy być spokojni…

19 czerwca 2007 roku, UMiG Łomianki wraz z policją i Strażą Miejską przećwiczył organizację składu osobowego i zasady pełnienia stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. W ten sposób Łomianki dostosowały się do zarządzenia nr 150 Wojewody warszawskiego, w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na wypadek zagrożenia obronności kraju.

Zadania kodowane przez Urząd Wojewódzki docierały do UMiG bez przeszkód. Rozkodowania dokonał Kierownik Referatu Obronności – Henryk Łazarski oraz osoby wyznaczone do stałego dyżuru w ramach I zmiany: Anna Rynkowska i Irena Piekarska. Możemy być spokojni – system powiadamiania i alarmowania na wypadek zagrożenia działa w Łomiankach prawidłowo.

Rzecznik prasowy UMiG Łomianki Wojciech Asiński

Możemy być spokojni...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...