www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Możemy być spokojni…

19 czerwca 2007 roku, UMiG Łomianki wraz z policją i Strażą Miejską przećwiczył organizację składu osobowego i zasady pełnienia stałych dyżurów na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa. W ten sposób Łomianki dostosowały się do zarządzenia nr 150 Wojewody warszawskiego, w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów na wypadek zagrożenia obronności kraju.

Zadania kodowane przez Urząd Wojewódzki docierały do UMiG bez przeszkód. Rozkodowania dokonał Kierownik Referatu Obronności – Henryk Łazarski oraz osoby wyznaczone do stałego dyżuru w ramach I zmiany: Anna Rynkowska i Irena Piekarska. Możemy być spokojni – system powiadamiania i alarmowania na wypadek zagrożenia działa w Łomiankach prawidłowo.

Rzecznik prasowy UMiG Łomianki Wojciech Asiński

Możemy być spokojni...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *