www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MPZP Zachodnia-Krokusa – konsultacje

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I oraz projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II, na podstawie Zarządzenia Nr WAO.0050.279.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 21 października 2022 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 7 do 28 listopada 2022 roku.

Informacje na temat konsultowanego projektu udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-48, (22) 768-62-34 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 15.

W poniedziałki 14 listopada oraz 21 listopada w godzinach 16:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71 w pok. 15 zorganizowany zostanie dyżur specjalisty, podczas którego będzie możliwość indywidualnego omówienia rozwiązań proponowanych w projektach konsultowanych planów.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...