www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MPZP Zachodnia-Krokusa – konsultacje

Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zawiadamia o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część I oraz projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zachodnia-Krokusa” część II, na podstawie Zarządzenia Nr WAO.0050.279.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 21 października 2022 roku.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 7 do 28 listopada 2022 roku.

Informacje na temat konsultowanego projektu udzielane będą telefonicznie pod numerami (22) 888-98-48, (22) 768-62-34 lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Łomiankach, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71, pok. 15.

W poniedziałki 14 listopada oraz 21 listopada w godzinach 16:00-18:00 w Urzędzie Miejskim w Łomiankach w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Warszawska 71 w pok. 15 zorganizowany zostanie dyżur specjalisty, podczas którego będzie możliwość indywidualnego omówienia rozwiązań proponowanych w projektach konsultowanych planów.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *