www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

MYCHLIŃSKA KRYSTYNA
– kandydatka do Rady Miejskiej Łomianki

Informację o tym na jakie stanowisko kandydat kandyduje.
Kandydatka do Rady Miejskiej w Łomiankach, Komitet Wyborczy Wyborców Łączą Nas Łomianki, Okręg nr 3 , lista nr 22, pozycja nr 1

Krótką informację o kandydacie.
Od 30 lat mieszkam w gminie Łomianki, w Dziekanowie Leśnym. Jestem szczęśliwą mamą dorosłej córki Olgi. Magister wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej oraz absolwentka studiów podyplomowych w zakresie „zarządzanie w oświacie””. Mogę poszczycić się 30 letnim stażem pracy pedagogicznej, w trakcie której pełniłam funkcję dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 1 w Łomiankach.
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy MEN (druga kadencja).
Od 2009 roku jestem prezesem Stowarzyszenia „”Rodzina Rodzinie”” działającego przy parafii p.w. Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym.

Co zrobiła Pani, co zrobił Pan dla Łomianek dotychczas?
Od 30 lat związana jestem z Łomiankowską oświatą. W trakcie swojej pracy wychowałam i nadal wychowuję pokolenia naszych mieszkańców. Współorganizowałam I Parafialny Festyn Rodzinny pod hasłem „”Najważniejsza jest Rodzina””. Od niedawna wolontariuszka w świetlicy parafialnej w Dziekanowie Leśnym

Co ma zamiar zrobić Pani / Pan dla Łomianek w przyszłości?
Chciałabym przede wszystkim wspierać działania na rzecz oświaty, edukacji i kultury. W swojej działalności będę wspierała organizowanie zróżnicowanych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców niezależnie od wieku.

Postaram się o utworzenie żłobka, aby młode mamy mogły spokojnie wrócić do pracy a swoje pociechy zostawić pod fachowa opieką.

Zadbam, aby została poprawiona nawierzchnia ulic oraz oświetlenie na terenie miasta i gminy Łomianki.

Przyczynię się do rozbudowy wodociągów miejskich i kanalizacji sanitarnej, które mają znaczący wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ale także wpływają na komfort życia mieszkańców.

Będę wspierała działania na rzecz pozyskiwania środków unijnych na cele edukacyjne i społeczne.

Pełen program wyborczy: www.laczanaslomianki.pl

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...