www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Naczelną za kratki!

Dwoje opozycyjnych radnych Łomianek złożyło w nowodworskim sądzie rejonowym pozew przeciwko redaktor naczelnej „Gazety Łomiankowskiej””. Domagają się dla Magdaleny Waszkiewicz kary ograniczenia wolności, grzywny 5000 zł i nakazu opublikowania wyroku w „”Gazecie Łomiankowskiej””.

Radni Ewa Sidorzak i Marek Zielski czują się pokrzywdzeni przez naczelną wydawanego przez urząd miasta dwutygodnika, w którym nie znalazła się informacja, że z posiedzenia połączonych komisji rady zajmujących się studium zagospodarowania przestrzennego, wyszli na znak protestu, ponieważ mimo wielokrotnych próśb i wezwań nie dostarczono im podpisanego przez osoby uprawnione projektu studium, nad którym obradowano. Nie chcieli głosować nad czymś, co ich zdaniem, nie istniało.
Zdaniem radnych opozycji redaktor Waszkiewicz dopuściła się manipulacji, bo z tekstu opublikowanego w „”Gazecie Łomiankowskiej”” można wysnuć wniosek, że nie chciało im się siedzieć dłużej na zebraniu, z którego wyszli o 23.00, chociaż posiedzenie zakończyło się godzinę po północy. W kwietniu ukazało się wyjaśnienie radnych. Zdawałoby się, że sprawa się na tym zakończy, ale nic z tego. Przesłane do redakcji dwa zdania miały być sprostowaniem, a nie wyjaśnieniem. „”Pojęcie to jest nieznane ustawie prawo prasowe”” – piszą Zielski i Sidorzak w akcie oskarżenia. Dalej czytamy, że dwa zdania ich tekstu zostały wypaczone i zmieniły charakter pod tytułem „”wyjaśnienie””, a czytelnicy mogą sądzić, że radni usprawiedliwiają swoje złe postępowanie.

Radni wystąpili z kolejnym sprostowaniem, w którym napisali, że ich poprzednie sprostowanie zostało opublikowane w sposób niewłaściwy i wbrew zapisom prawa prasowego. Wiesław Pszczółkowski w imieniu klubu radnych niezależnych przypomniał naczelnej „”Gazety Łomiankowskiej””, że publikowanie sprostowań wbrew zapisom ustawy prawo prasowe stanowi przestępstwo zagrożone nawet karą ograniczenia wolności. Magdalena Waszkiewicz odmówiła opublikowania drugiego sprostowania.

– Nie dokonałam zmiany formy i treści tekstu przekazanego do publikacji – mówi Magdalena Waszkiewicz. – Moim zdaniem nie było to sprostowanie, ponieważ radni nie wskazali, którą informację kwestionują jako nieprawdziwą. Uznałam, że opublikowanie tekstu przekazanego przez radnych zaspokoi wniosek o poinformowanie opinii publicznej o motywach działania radnych opozycji, dlatego tytuł „”wyjaśnienie”” uznałam za najbardziej stosowny. „”Wyjaśnienie”” zgodnie z definicją słownikową oznacza podanie powodu.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy sąd rejonowy zajmie się sprawą. Wiadomo natomiast na pewno, że kampania wyborcza w Łomiankach ruszyła i będzie realizowana wszelkimi dostępnymi środkami, nawet jeśli większość mieszkańców czytając ten czy inny artykuł będzie stukało się w czoło.

Bartek Wołek
Echo Łomianek i Bielan

Naczelną za kratki!

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *