www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nad Wisłą też mieszkają ludzie…

Informacja dotycząca ubiegłotygodniowej blokady Trasy Gdańskiej, przesłana do redakcji LOMIANKI.INFO przez Stowarzyszenie Obrońców Doliny Wisły. Jest to inny punkt widzenia problemu tras / obwodnic / wylotówek… niż prezentowali protestujący.


W piątek 6 października o godzinie 17.00 na przejściu dla pieszych w okolicy ul. Sierakowskiej odbyła się blokada drogi krajowej nr 7 Warszawa-Gdańsk zorganizowana przez… – no właśnie przez kogo?
Przez zdesperowanych mieszkańców Dąbrowy, którzy pobudowali swoje domy w ostrej granicy z wieloletnią rezerwą terenu pod północny wylot z Warszawy i teraz nagle się obudzili? Przez radnego Sikorskiego, który w jaskrawej kamizelce aktywnie ustawiał banery wzdłuż trasy S7 tak, aby wszyscy potencjalni wyborcy go nie przeoczyli? A może przez wice – burmistrza Grądzkiego, który zaaferowany chodził z megafonem (też w kamizelce). Burmistrz Sokołowski objawił się zgromadzonym bez kamizelki i starał się nie sprawiać wrażenia organizatora, choć to on tak naprawdę jest głównym sprawcą całego zamieszania.

Kierowcy wracający do domu i udający się na weekend za miasto byli po prostu wściekli. Przede wszystkim nie wiedzieli o co chodzi i dawali temu wyraz czasami w bardzo niewybredny sposób.

A chodzi o megalomański pomysł naszych gminnych władz. Bowiem blokujący w piątek trasę S7 domagali się przeniesienia planowanego północnego wylotu z Warszawy z dotychczasowej rezerwy na obrzeżach Dąbrowy w dolinę Wisły – na wał przeciwpowodziowy w bezcenne przyrodniczo tereny. Droga ta w zależności od potrzeb zwana jest w skrócie NOŁ (nadwiślańska obwodnica Łomianek) albo STN (Samorządowa Trasa Nadwiślanska) i jest hybrydą zmieniającą przebieg w zależności od potrzeb burmistrza Sokołowskiego.
Ostatecznie przybrała kształt : miejscami estakad w międzywalu, miejscami drogi wzdłuż wału po różnych jego stronach. Ma zaczynać się w Kazuniu i biec aż do mostu Północnego! Niestety zgodnie z tym projektem dla mieszkańców Łomianek NOŁ bądź STN będzie zupełnie nieużyteczna, bowiem od Kazunia, aż do mostu Północnego nie będzie na nią ŻADNEGO wjazdu! Tymczasem okazuje się, że większość porannego ruchu, który powoduje uciążliwe korki na wjeździe do Warszawy generuje tzw. ruch podmiejski, czyli ludzie dojeżdżający właśnie z Łomianek i okolic. W związku z tym dla Łomianek nic się nie zmieni. Najwyżej może się pogorszyć. Skoro burmistrz Sokołowski chce budować tu czteropiętrowe bloki i straszy mieszkańców Łomianek wizją 50 tysięcznego miasta dojazd do Warszawy zaczyna wyglądać naprawdę groźnie.

Ale NOŁ (albo STN) to oczko w głowie burmistrza Sokołowskiego. Poświęca temu każdą chwilę. Zamawia opracowania, wygłasza prelekcje. Dla tej pięknej wizji porzucił przyziemne sprawy związane np. z kanalizacją gminy.

Podczas blokady słychać było głosy , że „przeciwko naszej koncepcji jest 20 osób””. Nie jest to prawda. Koncepcja lansowana przez burmistrza ma więcej przeciwników niż zwolenników. Studium techniczno ekonomiczno środowiskowe sporządzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oceniło koncepcję budowy trasy nadwiślańskiej, jako niemożliwą do realizacji, wskazując, że z jednej strony takie rozwiązanie jest bezwartościowe z punktu widzenia usprawnienia układu drogowego Warszawy, a z drugiej strony jego realizacja byłaby zabójcza dla środowiska przyrodniczego. Zarekomendowane przez GDDKiA warianty północnego wylotu z Warszawy trasy S7, mają być prowadzone przez Łomianki w rezerwie przeznaczonej na ten cel od ponad 40 lat.
Pomysł prowadzenia trasy „”po wale”” nie ma akceptacji społecznej, za wyjątkiem – co zrozumiałe – części mieszkańców Dąbrowy Leśnej i Zachodniej. Ogromna część społeczeństwa nie godzi się na zniszczenie Doliny Wisły. List Otwarty w tej sprawie do Wojewody Mazowieckiego podpisało 964 mieszkańców i właścicieli nieruchomości w gminie Łomianki. Przeciwne pomysłowi drogi S7 „”po wale”” są gminy ościenne i Kampinoski Park Narodowy

Realizacja koncepcji budowy drogi wzdłuż wału, o czym burmistrz Sokołowski nie mówi, pociągnęłoby za sobą wyburzenia dziesiątków domów, w tym wybudowanych na podstawie pozwoleń na budowę wydanych nie tak dawno przez… burmistrza Łucjana Sokołowskiego.
Mieszkańcy Łomianek przez wiele dziesięcioleci podejmowali określone decyzje co do kupna i sprzedaży działek, czy w sprawie lokalizacji swoich domów – kierując się ustaleniami obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego. W skali rodziny są to decyzje wielkiej wagi. Prawo w tej materii musi być trwałe, a stabilizacja rzutuje na stosunek obywateli do prawa. Wszelkie naruszenia tej stabilizacji w drastyczny sposób naruszają zaufanie do państwa.

Nie zgadzając się z blokadą S7 wspieraną przez gminne władze, na piątkowej blokadzie pojawiła się grupa przeciwników trasy nadwiślańskiej z transparentem widocznym na załączonych zdjęciach. Niestety niektórych uczestników blokady drogi S7 poniosły nerwy i przeciwnicy koncepcji drogi po wale stali się ofiarami ataków. Uniemożliwiano im wypowiedź do kamer TV, popychano, wyzywano i usiłowano zniszczyć transparent.

A pan burmistrz Sokołowski , który wielokrotnie deklarował, że jest burmistrzem wszystkich mieszkańców zapomniał chyba, że nad Wisłą też mieszkają ludzie.

Zarząd Stowarzyszenia Obrońców Doliny Wisły

Nad Wisłą też mieszkają ludzie...

Nad Wisłą też mieszkają ludzie...

Nad Wisłą też mieszkają ludzie...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *