www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

13 lutego miała się odbyć Nadzwyczajna XXI Sesja Rady Miejskiej podczas, której radni mieli obradować nad poprawionymi uchwałami dotyczącymi opłat za odpady.

Uchwały przyjęte wcześniej przez radnych, w którym Regionalna Izba Kontroli dopatrzyła się błędów, wprowadzały m.in. naliczanie opłat dla tzw. zabudowy wielorodzinnej w oparciu o zużycie wody, a nie tak jak było dotychczas, od osoby. Zmiana taka zdaniem Urzędu miała być realnym obniżeniem opłat za odbiór odpadów.

Radni z powodu braku kworum (wystarczającej liczby radnych) nie podjęli jednak żadnej z uchwał. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salwowski zaraz po przywitaniu przybyłych zamknął obrady.

Urząd Miejski poinformował, że „Sesja zamknięta niespełna minutę po rozpoczęciu. Radni nie zdążyli się zalogować. […] Burmistrz Łomianek Małgorzata Żebrowska-Piotrak zwołała sesję w trybie nadzwyczajnym, by Rada Miejska mogła zagłosować nad poprawioną uchwałą w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie gminy Łomianki. […] Dziś Przewodniczący Rady Miejskiej, Adam Salwowski nie dał miejskim radnym szansy na podpięcie tabletów i zalogowanie się. O godz. 16.00 rozpoczął sesję, o godz. 16.01 po prostu ją zamknął stwierdzając brak kworum. Sam przewodniczący nie podpisał listy, nie zalogował się i nie potwierdził fizycznie swojej obecności. Przewodniczący opuścił aulę.”

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Salowowski wystosował Oświadczenie w którym można m.in. przeczytać: „Od godziny 15:30 byłem obecny na sali posiedzeń sesji, a od godziny 15:50-16.00 trzykrotnie wzywałem obecnych radnych do zalogowania się w systemie E-sesja, aby można było stwierdzić kworum, niestety to nie nastąpiło. […] Aby stwierdzić kworum w systemie musi być zarejestrowanych 11 Radnych Rady Miejskiej w Łomiankach” .

Zapis video przebiegu Sesji znajdziecie na: www.lomianki.esesja.pl

 


Załączone dokumenty:
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łomianki..pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/142/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie realizacji programu działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych na terenie Gminy Łomianki.pdf
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/143/2015 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin opiekujących się sierotami zupełnymi, dziećmi przebywający.pdf
Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łomianki.pdf

 

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

Nadzwyczajna niezwyczajna Sesja RM

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

1 komentarz

 1. Czytelnik

  To ciekawe, że przewodniczący Salwowski
  wzywał radnych do potwierdzenia obecności, jednocześnie samemu nie będąc na sesji, jak wynika z listy obecności.

  A gdzie reszta radnych? Nie chce się pracować?

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *