www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nasza siła w naszych rękach

Wiem, jak powinnam się zachować wracając po zmroku pustą ulicą, na co zwracać uwagę, czego nie robić. Znam też podstawowe sposoby obrony przed zaczepkami czy atakiem napastnika. Zdaję sobie sprawę, że choć moje umiejętności nie są duże, nie muszę być ofiarą ataku, mogę się bronić.

Tę świadomość dały mi 3-dniowewarsztaty samoobrony „Nasza siław naszych rękach” zorganizowanewspólnie przez StowarzyszeniePracownia Łomianki i Straż Miejskąw Łomiankach. Zajęcia w bezpośrednii profesjonalny sposób poprowadziłkomendant Straży Miejskiej,pan Marcin Węgiełek. Ćwiczyłyśmyw sali judo Szkoły Podstawowej nr 1w Łomiankach.

To prawda, że łatwo nie było,zwłaszcza ostatniego dnia, kiedytemperatura na sali sięgała pewnie28 stopni. Trener dawał nam w kość,pokazał błędy, które popełniamy,zwracał uwagę jak powinnyśmy reagować.Poznałyśmy podstawowezasady obrony przed napastnikiem,głównie techniki wyswobodzeniasię z próby obezwładnienia. Wiemdlaczego warto ćwiczyć wykonywaniepółmostka i jak tę umiejętnośćwykorzystać w obronie przedatakującym. Ale to nie takie proste.Jak mówi trener, warsztaty pokazałytylko przykłady reakcji w sytuacjinapadu lub próby przemocy, którewarto znać i trenować, żeby czuć siępewniej.

Raz jeszcze dziękujemy Straży Miejskieji komendantowi – naszemufantastycznemu trenerowi MarcinowiWęgiełkowi za partnerską współpracę,Szkole Podstawowej nr 1i Gminie Łomianki za udostępnieniesali. A uczestniczkom, które dotrwałydo końca projektu, gratulujemyi życzymy, żeby nigdy nie musiaływykorzystać tych umiejętności.

SMW
Stowarzyszenie Pracownia Łomianki

Nasza siła w naszych rękach

Nasza siła w naszych rękach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *