www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nie było miejsca… odpowiedż redaktora naczelnego Gazety Łomiankowskiej

Od rzecznika prasowego UM Łomianki będącego jednocześnie redaktorem naczelnym Gazety Łomiankowskiej – Wojciecha Asińskiego – otrzymaliśmy odpowiedź na zamieszczony na łamach LOMIANKI.INFO tekst pt. „Potrzeba zmian”” wraz z naszym komentarzem opartym na materiałach otrzymanych od radnych Piotra Rusieckiego, Tadeusza Krysteckiego i Bogdan Kłódkiewicza. Odpowiedź niniejszą publikujemy…


Szanowni Państwo,
W związku z zamieszczeniem artykułu „”Potrzeba zmian”” na stronach info.lomianki i gazeta.pl, informuję, że tekst Panów radnych Rusieckiego, Krysteckiego i Kłódkiewicza, miał się ukazać w numerze 3 Gazety Łomiankowskiej 8 lutego 2008 roku.
Prawdą jest, że ww. artykuł nie mógł się ukazać w numerze 2 tej gazety, ze względu na materiały „”oczekujące”” na publikację. Materiały te zresztą, dotyczyły tematu najważniejszego dla mieszkańców i jak się wydaje dla Panów radnych również, a więc sieci wod-kan. Był to list mieszkańca zatytułowany „”Co z tą rurą””, czekający na swoją publikację, bo nie zmieścił się do poprzedniego numeru. ( ! ) Była to również odpowiedź burmistrza w „”Faktem jest, że…””

Szanowni Panie Radny,
Ubolewam nad tym, że znając dokładnie realia wydawania gazety, nie przyjął Pan do wiadomości tego o czym poinformowałem Pana 29.01. br. Powiedziałem, że tekst się ukaże w Gazecie Łomiankowskiej nr 3. Poinformowałem z jakich względów nie ukazał się w poprzednim numerze. W rozmowie telefonicznej 30.01.2008 roku, zapytałem Pana czy nadal życzy Pan sobie, aby artykuł ukazał w 3 numerze Gazety Łomiankowskiej. Rozumiałem bowiem, że jeśli przekazany został do innej redakcji, nie życzy Pan sobie, aby ukazał się w gazecie samorządowej. Decyzję pozostawił Pan mnie. Mimo, że nie jestem zwolennikiem przedruków (a taki to będzie miało wymiar) zapewniałem, że tekst się ukaże.

Szanowny Panie Radny,
W 2 numerze Gazety Łomiankowskiej, po raz pierwszy w stopce redakcyjnej pojawiło się moje nazwisko jako red. naczelnego. Otrzymałem szansę na rzetelne przedstawianie problemów gminy z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
Rozumiem, iż w demokracji głos mieszkańca, radnego czy burmistrza jest równoważny. Wcześniej był Pan przeciwnikiem umieszczania w Gazecie Łomiankowskiej tekstów, których autorzy opowiadali się za Trasą nadwiślańską. Teraz nie pozwala Pan umieścić w niej komentarza Burmistrza do Panów tekstu. Chciałbym Pana uspokoić, burmistrz Wiesław Pszczółkowski nie umieści komentarza do tekstu Panów, ponieważ apel nie jest skierowany do niego.
W ostatnim e mailu do mnie pisze Pan: … to nie burmistrz a radni są od kontrolowania i oceniania działań burmistrza…A ja chciałbym wiedzieć w imieniu tego mieszkańca, którego list wkrótce opublikujemy w GŁ : kto kontroluje działania radnych ?

Na koniec przytoczę słowa Pana radnego Tadeusza Krysteckiego z ostatniej sesji Rady Miejskiej. „”radni uchwalają budżet i odpowiadają za niego, za uchwalenie. Natomiast burmistrz wykonuje budżet. I tak się zastanawiam, słucham i patrzę na ten dzisiejszy budżet : czy Państwo nie wyobrażacie sobie by przestać robić strategię bo strategia sobie, budżet sobie a pieniądze wydajemy. Po co to robimy? Komu to jest przydatne? Czy to jest tylko fasada? Chciałbym na ten temat mieć od Państwa radnych odpowiedź . Od wszystkich radnych. Bo niestety radni odpowiadają za uchwalenie budżetu. I tylko radni. Natomiast burmistrz dostaje taki budżet i go realizuje…””

Do wyjaśnienia dołączam naszą korespondencję e mailową.

Z poważaniem
Wojciech Asiński
rzecznik prasowy i redaktor naczelny Gazety Łomiankowskiej


1.

Subject: Tekst do Gazety Łomiankowskiej -stanowisko radnych
Piotr Rusiecki
Tuesday, January 15, 2008 3:51 PM

Szanowna Redakcjo
Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z panią burmistrz Jolantą Nierzybowskąz dnia 11 stycznia 2008 roku dotyczącą publikacji stanowiska radnych wsprawie budżetu na 2008 r. wysyłam tekst stanowisko radnych pt.””PotrzebaZmian”” w dniu dziesiejszym tj. 15.01.2007r.
Ze względu na aktualność problemu (w ostatnim numerze był opisywany budżetna 2008 r.)proszę o publikację naszego stanowiska w najbliższym wydaniuGazety Łomiankowskiej. Proszę o nieingerowanie w tekst, nie skracanie, niekomentowanie. Proszę o potwierdzenie przyjęcia tekstu i potwierdzenie- bądźnie publikacji do piątku 18 stycznia 2007. Tekst w załączeniu.

Z góry dziękuję za publikacje w gminnej Gazecie Łomiankowskiej.W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza a także swoimwłasnym

Z poważaniem
Piotr Rusiecki


2.

Sent: Monday, January 28, 2008 2:48 PM
To: Piotr Rusiecki
Subject: Re: Tekst do Gazety Łomiankowskiej -stanowisko radnych

W związku z brakiem odpowiedzi o publikacji bądź nie o które prosiłem nt.wspólnego artykułu trójki radnych do dnia 18 stycznia 2008r oraz brakiempublikacji wyżej wspomnianego artykułu „”Potrzeba Zmian”” w ostatniej gazecieŁomiankowskiej z dnia 26.01.08. Proszę o wyjaśnienie dlaczego niepotwierdzono mi tej informacji w terminie o który prosiłem. Proszę owyjaśnienie dlaczego nieopublikowano artykułu, pomimo zapewnień paniWiceburmistrz w rozmowie telefonicznej w dniu 11.01.08 o wolnych 24 stronach w najbliższym wydaniu Gazety Łomiankowskiej. Bardzo proszę o wyjaśnienie na piśmie zaistniałej sytuacji do dnia 31 stycznia 2008.

Z poważaniem
Piotr Rusiecki
W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza


3.

Łomianki, 28. 01.2008 r. 14:48

Pan
Piotr Rusiecki
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,

Stanowisko Panów radnych zawarte w tekście zatytułowanym „”Potrzeba zmian!””,zostanie opublikowane w Gazecie Łomiankowskiej nr 3/2008. W poprzednimnumerze nie udało się zarezerwować miejsca na publikację tego materiału.O ewentualnym problemie z zamieszczeniem tekstu, informowała Pana, zastępca burmistrza ds. społecznych Pani Jolanta Niegrzybowska, w rozmowie telefonicznej, której byłem świadkiem.

Z poważaniem
/-/ Wojciech Asiński
rzecznik prasowy UM


4.

2008-01-29 08:27
To: Piotr Rusiecki

W związku z ocenzurowaniem stanowiska radnych (do GŁ nr 2.2008) i próbąprzesunięcia do następnego numeru Gazety Łomiankowskiej oraz wczorajsząinformacją telefoniczną od pani wiceburmistrz Niegrzybowskiej, że do naszego tekstu pojawi się komentarz burmistrza.Stanowczo protestujemy przeciwko umieszczaniu jakiegokolwiek komentarza donaszego tekstu, zaznaczyliśmy to w pierwszym e-mailu i rozmowietelefonicznej. To nie burmistrz a radni są od kontolowania i oceniania działań burmistrza, wynika to z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

Z poważaniem
Piotr Rusiecki
W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...