www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nie było miejsca… odpowiedż redaktora naczelnego Gazety Łomiankowskiej

Od rzecznika prasowego UM Łomianki będącego jednocześnie redaktorem naczelnym Gazety Łomiankowskiej – Wojciecha Asińskiego – otrzymaliśmy odpowiedź na zamieszczony na łamach LOMIANKI.INFO tekst pt. „Potrzeba zmian”” wraz z naszym komentarzem opartym na materiałach otrzymanych od radnych Piotra Rusieckiego, Tadeusza Krysteckiego i Bogdan Kłódkiewicza. Odpowiedź niniejszą publikujemy…


Szanowni Państwo,
W związku z zamieszczeniem artykułu „”Potrzeba zmian”” na stronach info.lomianki i gazeta.pl, informuję, że tekst Panów radnych Rusieckiego, Krysteckiego i Kłódkiewicza, miał się ukazać w numerze 3 Gazety Łomiankowskiej 8 lutego 2008 roku.
Prawdą jest, że ww. artykuł nie mógł się ukazać w numerze 2 tej gazety, ze względu na materiały „”oczekujące”” na publikację. Materiały te zresztą, dotyczyły tematu najważniejszego dla mieszkańców i jak się wydaje dla Panów radnych również, a więc sieci wod-kan. Był to list mieszkańca zatytułowany „”Co z tą rurą””, czekający na swoją publikację, bo nie zmieścił się do poprzedniego numeru. ( ! ) Była to również odpowiedź burmistrza w „”Faktem jest, że…””

Szanowni Panie Radny,
Ubolewam nad tym, że znając dokładnie realia wydawania gazety, nie przyjął Pan do wiadomości tego o czym poinformowałem Pana 29.01. br. Powiedziałem, że tekst się ukaże w Gazecie Łomiankowskiej nr 3. Poinformowałem z jakich względów nie ukazał się w poprzednim numerze. W rozmowie telefonicznej 30.01.2008 roku, zapytałem Pana czy nadal życzy Pan sobie, aby artykuł ukazał w 3 numerze Gazety Łomiankowskiej. Rozumiałem bowiem, że jeśli przekazany został do innej redakcji, nie życzy Pan sobie, aby ukazał się w gazecie samorządowej. Decyzję pozostawił Pan mnie. Mimo, że nie jestem zwolennikiem przedruków (a taki to będzie miało wymiar) zapewniałem, że tekst się ukaże.

Szanowny Panie Radny,
W 2 numerze Gazety Łomiankowskiej, po raz pierwszy w stopce redakcyjnej pojawiło się moje nazwisko jako red. naczelnego. Otrzymałem szansę na rzetelne przedstawianie problemów gminy z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
Rozumiem, iż w demokracji głos mieszkańca, radnego czy burmistrza jest równoważny. Wcześniej był Pan przeciwnikiem umieszczania w Gazecie Łomiankowskiej tekstów, których autorzy opowiadali się za Trasą nadwiślańską. Teraz nie pozwala Pan umieścić w niej komentarza Burmistrza do Panów tekstu. Chciałbym Pana uspokoić, burmistrz Wiesław Pszczółkowski nie umieści komentarza do tekstu Panów, ponieważ apel nie jest skierowany do niego.
W ostatnim e mailu do mnie pisze Pan: … to nie burmistrz a radni są od kontrolowania i oceniania działań burmistrza…A ja chciałbym wiedzieć w imieniu tego mieszkańca, którego list wkrótce opublikujemy w GŁ : kto kontroluje działania radnych ?

Na koniec przytoczę słowa Pana radnego Tadeusza Krysteckiego z ostatniej sesji Rady Miejskiej. „”radni uchwalają budżet i odpowiadają za niego, za uchwalenie. Natomiast burmistrz wykonuje budżet. I tak się zastanawiam, słucham i patrzę na ten dzisiejszy budżet : czy Państwo nie wyobrażacie sobie by przestać robić strategię bo strategia sobie, budżet sobie a pieniądze wydajemy. Po co to robimy? Komu to jest przydatne? Czy to jest tylko fasada? Chciałbym na ten temat mieć od Państwa radnych odpowiedź . Od wszystkich radnych. Bo niestety radni odpowiadają za uchwalenie budżetu. I tylko radni. Natomiast burmistrz dostaje taki budżet i go realizuje…””

Do wyjaśnienia dołączam naszą korespondencję e mailową.

Z poważaniem
Wojciech Asiński
rzecznik prasowy i redaktor naczelny Gazety Łomiankowskiej


1.

Subject: Tekst do Gazety Łomiankowskiej -stanowisko radnych
Piotr Rusiecki
Tuesday, January 15, 2008 3:51 PM

Szanowna Redakcjo
Zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z panią burmistrz Jolantą Nierzybowskąz dnia 11 stycznia 2008 roku dotyczącą publikacji stanowiska radnych wsprawie budżetu na 2008 r. wysyłam tekst stanowisko radnych pt.””PotrzebaZmian”” w dniu dziesiejszym tj. 15.01.2007r.
Ze względu na aktualność problemu (w ostatnim numerze był opisywany budżetna 2008 r.)proszę o publikację naszego stanowiska w najbliższym wydaniuGazety Łomiankowskiej. Proszę o nieingerowanie w tekst, nie skracanie, niekomentowanie. Proszę o potwierdzenie przyjęcia tekstu i potwierdzenie- bądźnie publikacji do piątku 18 stycznia 2007. Tekst w załączeniu.

Z góry dziękuję za publikacje w gminnej Gazecie Łomiankowskiej.W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza a także swoimwłasnym

Z poważaniem
Piotr Rusiecki


2.

Sent: Monday, January 28, 2008 2:48 PM
To: Piotr Rusiecki
Subject: Re: Tekst do Gazety Łomiankowskiej -stanowisko radnych

W związku z brakiem odpowiedzi o publikacji bądź nie o które prosiłem nt.wspólnego artykułu trójki radnych do dnia 18 stycznia 2008r oraz brakiempublikacji wyżej wspomnianego artykułu „”Potrzeba Zmian”” w ostatniej gazecieŁomiankowskiej z dnia 26.01.08. Proszę o wyjaśnienie dlaczego niepotwierdzono mi tej informacji w terminie o który prosiłem. Proszę owyjaśnienie dlaczego nieopublikowano artykułu, pomimo zapewnień paniWiceburmistrz w rozmowie telefonicznej w dniu 11.01.08 o wolnych 24 stronach w najbliższym wydaniu Gazety Łomiankowskiej. Bardzo proszę o wyjaśnienie na piśmie zaistniałej sytuacji do dnia 31 stycznia 2008.

Z poważaniem
Piotr Rusiecki
W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza


3.

Łomianki, 28. 01.2008 r. 14:48

Pan
Piotr Rusiecki
Radny Rady Miejskiej
w Łomiankach

Szanowny Panie Radny,

Stanowisko Panów radnych zawarte w tekście zatytułowanym „”Potrzeba zmian!””,zostanie opublikowane w Gazecie Łomiankowskiej nr 3/2008. W poprzednimnumerze nie udało się zarezerwować miejsca na publikację tego materiału.O ewentualnym problemie z zamieszczeniem tekstu, informowała Pana, zastępca burmistrza ds. społecznych Pani Jolanta Niegrzybowska, w rozmowie telefonicznej, której byłem świadkiem.

Z poważaniem
/-/ Wojciech Asiński
rzecznik prasowy UM


4.

2008-01-29 08:27
To: Piotr Rusiecki

W związku z ocenzurowaniem stanowiska radnych (do GŁ nr 2.2008) i próbąprzesunięcia do następnego numeru Gazety Łomiankowskiej oraz wczorajsząinformacją telefoniczną od pani wiceburmistrz Niegrzybowskiej, że do naszego tekstu pojawi się komentarz burmistrza.Stanowczo protestujemy przeciwko umieszczaniu jakiegokolwiek komentarza donaszego tekstu, zaznaczyliśmy to w pierwszym e-mailu i rozmowietelefonicznej. To nie burmistrz a radni są od kontolowania i oceniania działań burmistrza, wynika to z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.

Z poważaniem
Piotr Rusiecki
W imieniu radnych Tadeusza Krysteckiego i Bogdana Kłódkiewicza


redakcja@lomianki.info

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *