www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nienależne 15 tysięcy – rada zda się na wojewodę

Po zamknięciu poprzedniego numeru „Echa”” (wydanie wysłaliśmy do druku jak zawsze we wtorek, w południe 13 stycznia) na nasze pytania odnośnie nagrody dla burmistrza Wiesława Pszczółkowskiego odpowiedział rzecznik łomiankowskiego urzędu Wojciech Asiński.

Przypomnijmy – rada miasta przyznała burmistrzowi 15 tysięcy nagrody, choć zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych burmistrzom nie należą się żad-ne nagrody, poza jubileuszową.

Zapytaliśmy rzecznika, co teraz stanie się z uchwałą – czy rada ją wycofa, czy też będzie czekać na orzeczenie organu nadzorczego, czyli wojewody. Chcieliśmy też wiedzieć, czy burmistrz pobrał już pieniądze, a jeśli tak – w jakim terminie je odda.

– Burmistrz pieniędzy nie pobrał, ponieważ najpierw musiała być podjęta uchwała rady miasta, a po drugie, jak pisaliśmy w „”Gazecie Łomiankowskiej””, już po sesji okazało się, że wbrew opinii radcy prawnego, rada miejska nie może przy-znać burmistrzowi nagrody – wyjaśnił „”Echu”” rzecznik Asiński.

A co z wykonaniem uchwały, którą radni przegłosowali? – Wszystkie podejmo-wane przez radę miejską uchwały podlegają kontroli organu nadzoru, jakim jest wojewoda (zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym). W związku z powyższym rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające, że uchwała jest niezgodna z prawem, będzie oznaczało, że uchwała nigdy nie weszła do obrotu prawnego. To z kolei oznacza, że nigdy nie weszła w życie – twierdzi rzecznik.

W takim razie, skoro radca prawny się nie popisał i pozytywnie zaopiniował uchwałę, która stoi w sprzeczności z prawem, czy będą wyciągnięte wobec niego konsekwencje? – Jest to sfera pozostająca w obszarze relacji pracodawca-pra-cownik. Tylko do burmistrza należy ocena kompetencji i sposobu wykonywania obowiązków przez jego pracownika. W tym miejscu należy zaznaczyć, że błąd pra-cownika nie spowodował żadnej wymiernej szkody dla gminy – stwierdził Asiński.

Wymiernej szkody pewnie nie – ale taki radca stawia w negatywnym świetle wiarygodność urzędu i podejmowanych przez urzędników decyzji. Jaka jest gwa-rancja, że radca nie popełni podobnych błędów – a ten można zaliczyć do ele-mentarnych – przy poważniejszych uchwałach?

Szkoda też, że radni nie potrafią – czy nie chcą? – sami naprawić swojego błę-du. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to radni uchylili swoją błędną uchwałę, podję-tą – w co nie wątpimy – w dobrej wierze. Oglądanie się na wojewodę, który ma na-prawiać cudze uchybienia to brak odwagi przyznania się do błędu. Wzmianka w organie prasowym urzędu niczego tu nie zmienia.

Po wydaniu poprzedniego numeru „”Echa”” rzecznik Asiński na stronach urzędu miasta usiłuje zdeprecjonować naszą gazetę i mnie osobiście, zarzucając nam nie-wiarygodność i nierzetelność. Informuję więc Pana Rzecznika, że swojego nazwiska nigdy się nie wstydziłem i nie musiał spisywać go ze skierowanego przez „”Echo”” maila. W odróżnieniu też od kierowanej przez niego „”Gazety Łomiankowskiej”” wszystkie teksty w „”Echu”” są podpisane – przynajmniej inicjałami, co jest przyjętą w dziennikarstwie formą sygnowania tekstów prasowych, a czego w Klubie Hugo mógł się nie dowiedzieć.

(wt), czyli Wiktor Tomoń
Echo Łomianek i Bielan nr 2 (125)

Nienależne 15 tysięcy - rada zda się na wojewodę

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *