www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

Niepubliczna Szkoła Muzyczna w Łomiankach powstała w 1995 roku (Kuratorium Oświaty Wydział Kształcenia – wpis do ewidencji szkół Nr 13/Z/95 z dnia 25.07.1995; Centrum Edukacji Artystycznej – wpis do ewidencji Nr 73/96 z dnia 05.07.1996). W 2000 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymała status szkoły publicznej.
Nadzór nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W szkole uczy się obecnie 70 uczniów w rozmaitych sekcjach instrumentalnych pod kierunkiem znakomitych pedagogów reprezentujących wysoki poziom przygotowania zawodowego. Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie muzyczne, specjalistyczne kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Wielu pedagogów Szkoły jest laureatami międzynarodowych konkursów muzycznych, aktywnie koncertującymi artystami.

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia proponuje następującą ofertę zajęć popołudniowych w ramach zajęć z programem szkoły muzycznej I stopnia w cyklach 6 – letnim (zwanym „Dziecięcym” dla dzieci do lat 10) i 4 – letnim („Młodzieżowym” dla młodzieży od lat 11).Prowadzimy kompleksową edukacje muzycznym w trybie szkolnym szkoły muzycznej o uprawnieniach szkoły publicznej. Uczymy gry na rożnych instrumentach w trybie zajęć indywidualnych , m.in. na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, także naukę śpiewu. W trybie zajęć grupowych jest prowadzony chór, zespół kameralny i orkiestra szkolna, a także zajęcia teoretyczne: kształcenie słuchu, audycje muzyczne i ruchowo – teoretyczne (rytmika). Zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach specjalistycznych muzycznych, którzy posiadają kwalifikacje pedagogiczne dające uprawnienia pracy w szkole pedagogicznych. W sekcjach instrumentalnych uczą muzycy z doświadczeniem i osiągnięciami estradowymi, wśród których są laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych.

Prowadzimy zajęcia również w trybie ogniska muzycznego z dowolnym doborem przedmiotów muzycznych.

Przy szkole działa też Dział dla Przedszkolaków dla dzieci od lat 4, którym proponujemy zajęcia adaptacyjne (kształcenie słuchu z rytmiką i lekcje gry na instrumencie).
___________________________

A oto proponowany program zajęć w kompleksie programu szkoły muzycznej:

Cykl 6-letni ( tzw. „dziecięcy”), do którego są przyjmowane dzieci w wieku od 6 do 10 lat.

Wykaz przedmiotów w wymiarze tygodniowym dla klasy 1-3:
Instrument główny 2 x 30 min.
Rytmika z kształceniem słuchu 2 x 45 min.
Zespół wokalny lub rytmiczny 1 x 45 min.
Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych bez sekcji pianistycznej) 1 x 15 min.
Chór lub orkiestra fakultatywnie 45 min. lub 2 x 45 min.

Wykaz przedmiotów w wymiarze tygodniowym dla klasy 4-6:
Instrument główny 2 x 45 min.
Kształcenie słuchu 2 x 45 min.
Audycje Muzyczne 1 x 45 min.
Fortepian dodatkowy w klasie 4 i 5 (dotyczy sekcji instrumentalnych poza pianistyczną) 1 x 30 min.
Chór lub orkiestra lub zespół kameralny 2 x 45 min.
Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych poza pianistyczną) 1 x 15 min.

Po ukończeniu cyklu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia szkoły I-go stopnia.
Cykl 4-letni (tzw. „młodzieżowy”), do którego przyjmowani są uczniowie powyżej 11-go roku życia.

Przedmioty w wymiarze tygodniowym:
instrument główny: 2 x 45 min.
Kształcenie słuchu: 2 x 45 min.
Audycje muzyczne: 1 x 45 min.
Orkiestra, Chór lub Zespół: 2 x 45 min.

Akompaniament (dotyczy sekcji instrumentalnych poza sekcja pianistyczną) 1 x 15 min.
Po ukończeniu cyklu uczeń otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Szkoły Muzycznej I-go stopnia.

W roku szkolnym są dwie tzw. sesje egzaminacyjne, która ma zadanie określenia poziomu wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie semestru / roku szkolnego.
___________________________

Szkoła organizuje koncerty, stanowiące nieodłączny element edukacji, które dają możliwość uczniom estradowej prezentacji. Koncerty te organizowane są z okazji m.in. rocznicy Odzyskania Niepodległości 11 listopada, Konstytucji 3 maja, Koncert Wigilijno – Noworoczne, koncerty rocznicowe m.in. chopinowskie

Organizujemy również koncerty poza siedziba w pięknych salach koncertowych Warszawy (Filharmonia Narodowa, Zamek Królewski, Galeria Porczyńskich, Łazienki Królewskie).
Jesteśmy organizatorami Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Juliusza Zarębskiego dla dzieci i młodzieży, w którym udział biorą nasi najbardziej zaawansowani uczniowie (www.konkurs-zarebski.eu ) i Międzynarodowego Konkursu pianistycznego im. Leopolda Godowskiego „Młody Wirtuoz” (www.godowski-konkurs.eu ).

Nasza Szkoła bierze udział również w projektach międzynarodowych w ramach współpracy zagranicznej biorąc udział m.in. w imprezach za granicą, m.in. w Belgii, Rosji, Portugalii…
Współpracujemy z dyrekcją szkoły, gdzie Szkoła Muzyczna prowadzi zajęcia edukacji muzycznej (wspólne koncerty, audycje, występy itp.).

Zapraszamy do naszej Szkoły !

www.szkolamuzycznalomianki.pl
www.konkurs-zarebski.eu

[artykuł sponsorowany]

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

Niepubliczna Szkoła Muzyczna

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *