www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Niespodziewany powrót MOCY

Szanowni Państwo,
Jak dowiadujemy się z dobrze poinformowanych źródeł pochodzących z Osiedla Prochownia, na jego terenie, w nocy z soboty na niedzielę, doszło w gwałtownych okolicznościach (świst, silne podmuchy wiatru oraz świetlista aura) do powrotu mocy w magnesach podtrzymujących plakaty umieszczone we Wzorcowej Gablocie Osiedlowej. Doszło jednocześnie do samoistnego, jak się wydaje, częściowego uporządkowania przekazu informacji między obecnym gospodarzem tych tablic, a mieszkańcami. Jak Państwo zapewne pamiętają, do chwili "powrotu mocy" w magnesach, przekazem tym rządził chaos. Zdarzenia te zaskakują tym bardziej, że wystąpiły one w czasie uznawanym powszechnie za wolny od pracy! Mamy tu z całą pewnością do czynienia ze zjawiskiem paranormalnym! Badają je obecnie najwyższej klasy specjaliści z Międzynarodowego Instytutu Spraw Trudnych i Beznadziejnych (MIST i B). Wydali oni już pierwszy komunikat, który utrzymany jest w tonie uspokajającym. Wynika z niego, że nauka radziecka odnotowała podobne przypadki w przeszłości. Z jej doświadczeń wynika, że można im zaradzić. Badacze zalecają jednak wzmożoną czujność, gdyż zjawisko to może powtórzyć się w innych miejscach. Wymienione zostały nawet pewne osiedla szczególnie zagrożone wystąpieniem opisanej anomalii magnetycznej. Jednak nie podajemy ich do publicznej wiadomości, by nie wywoływać paniki wśród mieszkańców. Zalecana jest uważna obserwacja tablic na terenie całej gminy. O wszelkich podejrzanych lub niejasnych sytuacjach należy niezwłocznie powiadamiać Straż Miejską lub gospodarza tablic, osobiście.

Pozdrawiam serdecznie, Wasz korespondent

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *