www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nocne roboty drogowe w Dąbrowie

W numerze 15 GŁ pisałem na temat utwardzania dróg gruntowych w Dąbrowie frezowanym asfaltem pozyskiwanym z warszawskich ulic. Materiał ten Zarząd Dróg Miejskich stolicy bezpłatnie przekazuje naszej gminie.
W lipcu utwardzone zostały ulice: Piaskowa, Kamienista, Żwirowa i Sosnowa. Minęły kolejne cztery tygodnie i był to czas dalszej ciężkiej pracy osób zajmujących się polepszaniem stanu naszych ulic. W tym okresie do naszej gminy przyjechało kolejne ok. 2500 ton tzw. asfaltowego destruktu. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy wykonano następujące prace: wykorytowano i położono asfaltową nawierzchnię w ulicach: Górnej, Rajskiej, Nowej, dokończono też budowę ulicy Sosnowej. Przywieziono także i złożono materiał na przygotowane już kilkanaście tygodni wcześniej ulice: Sierakowską, Łyżwiarską i końcówkę ul. Żywicznej. Z nowej nawierzchni na ulicy Rajskiej najbardziej cieszy się mama Piotra Gersa, który porusza się na wózku – będzie jej łatwiej wychodzić na spacery z synem. Do tej pory było to utrudnione ze względu na grząską żwirową nawierzchnię tej ulicy.Cieszy fakt, że systematycznie, w naprawdę dobrym tempie, powiększa się liczba utwardzonych asfaltem dróg w naszej gminie. Warto więc podziękować za pomoc wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Chciałbym podkreślić ogromną pomoc ze strony pani Marii Cybulskiej, mieszkańców budowanych ulic oraz pana inż. Brzeskiego z Referatu Infrastruktury, który przygotowuje logistycznie prace i nadzoruje roboty – a w czasie dostaw pracuje nawet 15-18 godzin. Nie można zapomnieć o zaangażowaniu mieszkanek Dąbrowy, które w nocy częstowały kawą, pączkami i kanapkami zmęczonych przy budowie ulic drogowców.
Nie byłoby tak potrzebnego materiału na drogi, gdyby nie bardzo dobra współpraca burmistrza Łucjana Sokołowskiego z Zarządem Dróg Miejskich i władzami Warszawy.
Chciałbym przy okazji wyrazić wdzięczność Kolegom i Koleżankom radnym z Klubu Łomianki Razem, którzy zaufali moim i burmistrza zapewnieniom, że prace o których piszę ruszą w tym roku i przeznaczyli na ten cel fundusze w budżecie gminy.
Wobec inicjatywy utwardzania dróg wpłynął do burmistrza tylko jeden protest.
Sprawdza się zatem stare powiedzenie „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”, a przykład z Dąbrowy pokazuje, że dobra wola i wspólne działanie szerokiego grona osób, przynosi wymierne efekty.
Jest szansa, by w tym roku zrealizować nawierzchnie ponad połowy gminnych dróg od lat oczekujących na utwardzenie. Będzie to zależało od częstotliwości i wielkości dostaw. Jeśli utrzymane zostanie dotychczasowe tempo jesteśmy w stanie w połowie września zakończyć roboty w Dąbrowie i przejść na inne osiedla. Prace będą trwały do października – dopóki warunki pogodowe na to pozwolą.
O ile nie zmienią się decyzje po stronie Warszawy lub Łomianek, utwardzanie dróg gruntowych będzie kontynuowane w przyszłym roku.
Dotychczas w ramach tej akcji wykonano nawierzchnię na ulicach: Rajskiej, Nowej, Piaskowej, Kamienistej, Żwirowej, Sosnowej, Górnej i Sierakowskiej.
Nowa nawierzchnia zachęca kierowców do szybszej jazdy, dlatego zachodzi potrzeba zaprojektowania i wykonania tzw. spowalniaczy na ulicach osiedlowych – Piaskowej, Rajskiej, Nowej, Kamienistej przy przedszkolu samorządowym, Sierakowskiej, Łyżwiarskiej, wkrótce też Rzemieślniczej. Ważne jest zatem, aby zabezpieczyć w projekcie budżetu gminy na przyszły rok środki potrzebne na ich wykonanie.Wszystkich kierowców w imieniu własnym jak i mieszkańców tych ulic proszę, by jeździli po tych uliczkach ostrożnie i bez rozwijania nadmiernej prędkości.

Bogumił Sikorski
Radny Miasta i Gminy Łomianki z Dąbrowy Leśnej

Nocne roboty drogowe w Dąbrowie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...