www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nocne roboty drogowe w Dąbrowie

W numerze 15 GŁ pisałem na temat utwardzania dróg gruntowych w Dąbrowie frezowanym asfaltem pozyskiwanym z warszawskich ulic. Materiał ten Zarząd Dróg Miejskich stolicy bezpłatnie przekazuje naszej gminie.
W lipcu utwardzone zostały ulice: Piaskowa, Kamienista, Żwirowa i Sosnowa. Minęły kolejne cztery tygodnie i był to czas dalszej ciężkiej pracy osób zajmujących się polepszaniem stanu naszych ulic. W tym okresie do naszej gminy przyjechało kolejne ok. 2500 ton tzw. asfaltowego destruktu. Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy wykonano następujące prace: wykorytowano i położono asfaltową nawierzchnię w ulicach: Górnej, Rajskiej, Nowej, dokończono też budowę ulicy Sosnowej. Przywieziono także i złożono materiał na przygotowane już kilkanaście tygodni wcześniej ulice: Sierakowską, Łyżwiarską i końcówkę ul. Żywicznej. Z nowej nawierzchni na ulicy Rajskiej najbardziej cieszy się mama Piotra Gersa, który porusza się na wózku – będzie jej łatwiej wychodzić na spacery z synem. Do tej pory było to utrudnione ze względu na grząską żwirową nawierzchnię tej ulicy.Cieszy fakt, że systematycznie, w naprawdę dobrym tempie, powiększa się liczba utwardzonych asfaltem dróg w naszej gminie. Warto więc podziękować za pomoc wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły. Chciałbym podkreślić ogromną pomoc ze strony pani Marii Cybulskiej, mieszkańców budowanych ulic oraz pana inż. Brzeskiego z Referatu Infrastruktury, który przygotowuje logistycznie prace i nadzoruje roboty – a w czasie dostaw pracuje nawet 15-18 godzin. Nie można zapomnieć o zaangażowaniu mieszkanek Dąbrowy, które w nocy częstowały kawą, pączkami i kanapkami zmęczonych przy budowie ulic drogowców.
Nie byłoby tak potrzebnego materiału na drogi, gdyby nie bardzo dobra współpraca burmistrza Łucjana Sokołowskiego z Zarządem Dróg Miejskich i władzami Warszawy.
Chciałbym przy okazji wyrazić wdzięczność Kolegom i Koleżankom radnym z Klubu Łomianki Razem, którzy zaufali moim i burmistrza zapewnieniom, że prace o których piszę ruszą w tym roku i przeznaczyli na ten cel fundusze w budżecie gminy.
Wobec inicjatywy utwardzania dróg wpłynął do burmistrza tylko jeden protest.
Sprawdza się zatem stare powiedzenie „Zgoda buduje – niezgoda rujnuje”, a przykład z Dąbrowy pokazuje, że dobra wola i wspólne działanie szerokiego grona osób, przynosi wymierne efekty.
Jest szansa, by w tym roku zrealizować nawierzchnie ponad połowy gminnych dróg od lat oczekujących na utwardzenie. Będzie to zależało od częstotliwości i wielkości dostaw. Jeśli utrzymane zostanie dotychczasowe tempo jesteśmy w stanie w połowie września zakończyć roboty w Dąbrowie i przejść na inne osiedla. Prace będą trwały do października – dopóki warunki pogodowe na to pozwolą.
O ile nie zmienią się decyzje po stronie Warszawy lub Łomianek, utwardzanie dróg gruntowych będzie kontynuowane w przyszłym roku.
Dotychczas w ramach tej akcji wykonano nawierzchnię na ulicach: Rajskiej, Nowej, Piaskowej, Kamienistej, Żwirowej, Sosnowej, Górnej i Sierakowskiej.
Nowa nawierzchnia zachęca kierowców do szybszej jazdy, dlatego zachodzi potrzeba zaprojektowania i wykonania tzw. spowalniaczy na ulicach osiedlowych – Piaskowej, Rajskiej, Nowej, Kamienistej przy przedszkolu samorządowym, Sierakowskiej, Łyżwiarskiej, wkrótce też Rzemieślniczej. Ważne jest zatem, aby zabezpieczyć w projekcie budżetu gminy na przyszły rok środki potrzebne na ich wykonanie.Wszystkich kierowców w imieniu własnym jak i mieszkańców tych ulic proszę, by jeździli po tych uliczkach ostrożnie i bez rozwijania nadmiernej prędkości.

Bogumił Sikorski
Radny Miasta i Gminy Łomianki z Dąbrowy Leśnej

Nocne roboty drogowe w Dąbrowie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *