www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowa Gminna Konstytucja

Prace Komisji Statutowej, którym przewodziłem, trwały od końca marca 2007 rokui obejmowały spotkania z mieszkańcami, spotkania z Sołtysami i Sołectwamioraz Zarządami Osiedli oraz konsultacje prawne. W wyniku prac komisjiprezentuję nowy zmieniony Statut gminy Łomianki. Prace komisji statutowejbyły oparte o analizy wszystkich poprzednich statutów naszej gminy orazstatuty innych miast i gmin Mazowsza. Jednocześnie zgodnie z wnioskamijednostek pomocniczych wprowadziliśmy kilka ważnych zmian w ordynacjiwyborczej Osiedli i Sołectw.

Statut Gminy Łomianki – najważniejsze zmiany:
– wprowadzono i zaktualizowano nazwy osiedli i sołectw do statutu
– wprowadzono zaktualizowane nazewnictwo zgodne z rozporządzeniami burmistrza
– określono procedury o nadanie honorowego obywatela gminy
– zagwarantowano prawo głosu obywateli na sesjach
– zagwarantowano dziennikarzom prawa donagrywania i miejsca na sesjach
– określono i sprecyzowano trwanie kadencji jednostek pomocniczych, wybory do nich muszą odbyć się w ciągu 4 miesięcy odwyborów Rady Miejskiej oraz kończą swoją kadencję wraz z kadencją Rady Miejskiej.
– komisje Rady Miejskiej w ciągu miesiąca od zakończenia roku kalendarzowego przygotowują raport z działalności rocznej
– wprowadzono również obowiązek aby Radny musiał pracować w co najmniej dwóch komisjach
– wprowadzono zapis, który umożliwia wprowadzenie uchwały przez Osiedla i Sołectwa, zagwarantowano tym samym inicjatywę uchwałodawczą mieszkańcom
– likwiduje się komisję statutową

Statuty Osiedli, Statuty Sołectw
Zarówno Sołectwa jak i Osiedla otrzymały inicjatywę uchwałodawczą.W obu przypadkach uproszczono procedurę wyborczą, wielokrotnie zdarzało sięże z braku kworum wybory w Osiedlach i Sołectwach nie odbywały się, w tejsytuacji nie ma wybranych rad w osiedlach Trylogii, Powstańców oraz Pawłowo.
W obecnych statutach powstał zapis, który umożliwia odbycie wyborów w drugimterminie po upływie 30 minut od pierwszego zebrania. Tego typu rozwiązaniasą stosowane od lat przez różne organizacje w całym kraju. Komisja statutowaliczy na szybkie i sprawne przeprowadzanie wyborów we wszystkich Osiedlach iSołectwach już w nowym 2008 r.

Uwagi proszę składać na piśmie w Urzędzie Miasta Łomianki ul. Warszawska 115lub na adres e-mail: piotr.rusiecki@lomianki.pl

Statut Gminy Łomianki (Adobe PDF)
Statut Sołectw (Adobe PDF)
Statut Osiedli (Adobe PDF)

Przewodniczący Komisji Statutowej
Piotr Rusiecki

Nowa Gminna Konstytucja

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *