www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe ceny biletów w eŁkach

Uchwała Rady Gminy Łomianki z dnia 21 lipca 2011 przewiduje podwyżkę cen biletów KMŁ podzieloną podobnie jak w Warszawie na 3 etapy.
1. – do 31 sierpnia 2012,
2. – od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013,
3. – od 1 września 2013

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu wejścia w życie uchwały (przewidywany na 1 października 2011).

Nowością jest wprowadzenie nowej strefy biletowej dla obszaru Gminy Łomianki. Oznacza to że pasażer podróżujący w obrębie Gminy Łomianki może korzystać z autobusów KMŁ w dotychczasowej cenie. Dla tej strefy bilet pozostał bez zmian tj. 3,20zł.

Ustala się następujące strefy komunikacyjne dla linii KMŁ:
Strefa A. – obejmująca trasę, tylko na obszarze 1 strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy.
Strefa B. – obejmująca trasę na obszarze gminy Łomianki i m. st. Warszawy.
Strefa C. – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m. st. Warszawą.
Strefa D. – obejmująca trasę tylko w obrębie gminy Łomianki.

Bilety obowiązujące w strefie B. – dla podróżujących w obszarach gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

l.p.Rodzaj biletuCena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a)Bilet jednorazowy 4,00 zł 4,40 zł 4,80 zł
b)Bilet jednorazowy ulgowy 50%2,00 zł 2,20 zł 2,40 zł
c) Bilet miesięczny imienny 86,00 zł 96,00 zł 106,00 zł
d) Bilet miesięczny imienny ulgowy 50% 43,00 zł 48,00 zł 53,00 zł
e) Bilet okresowy 30-to dniowy “Łomianki – Warszawa” (Karta Miejska) 148,00 zł 164,00 zł 180,00 zł
f) Bilet okresowy 30-to dniowy “Łomianki – Warszawa” ulgowy (Karta Miejska) 74,00 zł 82,00 zł 90,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie C. – dla podróżujących w obszarach gminy Czosnów, gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

l.p. Rodzaj biletu Cena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a)Bilet jednorazowy 4,80 zł5,60 zł6,20 zł
b)Bilet jednorazowy ulgowy 50% 2,40 zł2,80 zł3,10 zł
c)Bilet miesięczny imienny96,00 zł110,00 zł120,00 zł
d)Bilet miesięczny imienny ulgowy 50% 48,00 zł55,00 zł60,00 zł
e)Bilet okresowy 30-to dniowy “Czosnów – Warszawa” (Karta Miejska)160,00 zł184,00 zł200,00 zł
f)Bilet okresowy 30-to dniowy “Czosnów – Warszawa” ulgowy (Karta Miejska)80,00 zł92,00 zł100,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie D – dla podróżujących wyłącznie w gminie Łomianki:

l.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a) Bilet jednorazowy 3,20 zł 3,40 zł 3,60 zł
b) Bilet jednorazowy ulgowy 50% 1,60 zł 1,70 zł 1,80 zł
c) Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodnie z uprawnieniami

Więcej informacji oraz komentarz radnych na temat uchwały podnoszącej ceny biletów w Komunikacji Miejskiej Łomianki w najbliższym wydaniu LOMIANKI.INFO

źródło: KMŁ Sp. z o.o.
redakcja@lomianki.info

Nowe ceny biletów w eŁkach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...