www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe ceny biletów w eŁkach

Uchwała Rady Gminy Łomianki z dnia 21 lipca 2011 przewiduje podwyżkę cen biletów KMŁ podzieloną podobnie jak w Warszawie na 3 etapy.
1. – do 31 sierpnia 2012,
2. – od 1 września 2012 do 31 sierpnia 2013,
3. – od 1 września 2013

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu wejścia w życie uchwały (przewidywany na 1 października 2011).

Nowością jest wprowadzenie nowej strefy biletowej dla obszaru Gminy Łomianki. Oznacza to że pasażer podróżujący w obrębie Gminy Łomianki może korzystać z autobusów KMŁ w dotychczasowej cenie. Dla tej strefy bilet pozostał bez zmian tj. 3,20zł.

Ustala się następujące strefy komunikacyjne dla linii KMŁ:
Strefa A. – obejmująca trasę, tylko na obszarze 1 strefy biletowej ZTM m. st. Warszawy.
Strefa B. – obejmująca trasę na obszarze gminy Łomianki i m. st. Warszawy.
Strefa C. – obejmująca trasę w obrębie gminy Czosnów oraz trasę łączącą gminę Czosnów z gminą Łomianki lub gminę Czosnów z m. st. Warszawą.
Strefa D. – obejmująca trasę tylko w obrębie gminy Łomianki.

Bilety obowiązujące w strefie B. – dla podróżujących w obszarach gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

l.p.Rodzaj biletuCena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a)Bilet jednorazowy 4,00 zł 4,40 zł 4,80 zł
b)Bilet jednorazowy ulgowy 50%2,00 zł 2,20 zł 2,40 zł
c) Bilet miesięczny imienny 86,00 zł 96,00 zł 106,00 zł
d) Bilet miesięczny imienny ulgowy 50% 43,00 zł 48,00 zł 53,00 zł
e) Bilet okresowy 30-to dniowy “Łomianki – Warszawa” (Karta Miejska) 148,00 zł 164,00 zł 180,00 zł
f) Bilet okresowy 30-to dniowy “Łomianki – Warszawa” ulgowy (Karta Miejska) 74,00 zł 82,00 zł 90,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie C. – dla podróżujących w obszarach gminy Czosnów, gminy Łomianki i m-ta st. Warszawy:

l.p. Rodzaj biletu Cena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a)Bilet jednorazowy 4,80 zł5,60 zł6,20 zł
b)Bilet jednorazowy ulgowy 50% 2,40 zł2,80 zł3,10 zł
c)Bilet miesięczny imienny96,00 zł110,00 zł120,00 zł
d)Bilet miesięczny imienny ulgowy 50% 48,00 zł55,00 zł60,00 zł
e)Bilet okresowy 30-to dniowy “Czosnów – Warszawa” (Karta Miejska)160,00 zł184,00 zł200,00 zł
f)Bilet okresowy 30-to dniowy “Czosnów – Warszawa” ulgowy (Karta Miejska)80,00 zł92,00 zł100,00 zł

Bilety obowiązujące w strefie D – dla podróżujących wyłącznie w gminie Łomianki:

l.p.

Rodzaj biletu

Cena biletu
1 etap
Cena biletu
2 etap
Cena biletu
3 etap
a) Bilet jednorazowy 3,20 zł 3,40 zł 3,60 zł
b) Bilet jednorazowy ulgowy 50% 1,60 zł 1,70 zł 1,80 zł
c) Pozostałe bilety obowiązujące w strefie B i C zgodnie z uprawnieniami

Więcej informacji oraz komentarz radnych na temat uchwały podnoszącej ceny biletów w Komunikacji Miejskiej Łomianki w najbliższym wydaniu LOMIANKI.INFO

źródło: KMŁ Sp. z o.o.
redakcja@lomianki.info

Nowe ceny biletów w eŁkach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *