www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe liceum i drogi w Łomiankach

Na grudniowej sesji rady powiatu został uchwalony budżet na 2008 rok. Zaplanowano dochody w wysokości prawie 88 mln zł, a wydatki ponad 98 mln. Deficyt budżetu ma wynieść ponad 10 mln i zostanie pokryty przychodami z kredytów (9 mln) i wolnych środków z lat ubiegłych.
Istotną pozycją po stronie wydatków jest wpłata do budżetu państwa ponad 10 mln zł. Jest to tzw. janosikowe, czyli wyrównanie na rzecz gmin słabo rozwijających się. Gdyby nie ta konieczność, budżet byłby zrównoważony. Na zadania i zakupy inwestycyjne przeznaczono ponad 23 mln.

Rada powiatu liczy 21 radnych. Budżet został uchwalony: 12 głosów za, 1 głos przeciw, 8 głosów wstrzymujących się. Klub radnych PO oświadczył, że nie popiera budżetu i jego radni wstrzymali się od głosu.

Na terenie gminy Łomianki planowane są następujące zadania inwestycyjne:
– Nakładka asfaltowa na długości około 200 m, od ul. Wiślanej do ul. Rolniczej 26 oraz chodnik wraz z odwodnieniem od ul. Armii Poznań w kierunku granicy powiatu z Nowym Dworem Mazowieckim – zadanie to przeszło do realizacji z 2007 roku (wartość zadania 1,2 mln zł).
– Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ulicy Wiślanej od ul. Warszawskiej do ul. Rolniczej, na długości około 250 m, zadanie to przeszło z 2007 roku (nowa wartość zadania to 410 tys. zł).
– Przebudowa ul. Rolniczej: wykonanie chodnika na długości około 1,2 km od ul. Wiklinowej do ul. Wędkarskiej – wartość zadania 800 tys. zł.
– Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Wiślanej od ul. Długiej do granicy powiatu, długości około 2,4 km, wraz z odwodnieniem i chodnikami (zadanie częściowo znajduje się już na terenie gminy Izabelin) wartość dokumentacji 110 tys. zł.
– Nakładka asfaltowa na ul. Rolniczej, długość około 900 m, od posesji nr 26 do ul. Jedności Robotniczej – wartość zadania 400 tys. zł. Zadanie będzie realizowane po wykonaniu przez gminę Łomianki infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na tym odcinku.
– Budowa budynku liceum ogólnokształcącego w Łomiankach (szacunkowy koszt 6 mln zł). W budżecie 2008 roku zarezerwowano 100 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Planowane jest dobudowanie segmentu do budynku gimnazjum przy ul. Staszica. Warunkiem realizacji zadania jest udostępnienie przez gminę Łomianki terenu pod budowę oraz pozyskanie przez powiat funduszy zewnętrznych.

Jak widać, zdecydowana większość inwestycji powiatowych na terenie gminy Łomianki, to inwestycje drogowe. Dla przypomnienia podam, że w naszej gminie jest 9,6 km dróg powiatowych, w całym powiecie 162 km.

Prawdopodobnie na najbliższej sesji rady powiatu zostanie wprowadzone kolejne zadanie drogowe: sporządzenie dokumentacji na wykonanie prawoskrętów na skrzyżowaniu ul. Wiślanej z ul. Warszawską, co znacznie usprawniłoby ruch na tym skrzyżowaniu.

Mam nadzieję, że radni z Łomianek, bez względu na to czy popierali uchwalenie budżetu czy też nie, wspólnie dopilnują, aby wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane.

Edward Wołyński – radny powiatu warszawskiego zachodniego
Echo Łomianek i Bielan – nr. 2(104)2008

Nowe liceum i drogi w Łomiankach

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *