www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe zadania inwestycyjne w Dąbrowie…

Budżet’ 2014

Jesień każdego roku to okres wzmożonych prac nad propozycjami do kolejnych budżetów w tym najważniejsze sprawy dla wszystkich mieszkańców, czyli propozycje nowych zadań inwestycyjnych.

Jak co roku jako radni Dąbrowy Zachodniej złożyliśmy wnioski do budżetu Gminy Łomianki na rok 2014 z prośbą o uwzględnienie ich w projekcie budżetu przygotowywanym przez Burmistrza Łomianek zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach z dn. 10 lipca 2008 r.

Mieszkańców Dąbrowy oczywiście najbardziej zainteresują inwestycje w tej części naszego miasta. Wśród wielu propozycji znalazły się m.in.:

-> budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wiślana/Dolna/Zachodnia. W uzasadnieniu podnosimy, iż rondo znacząco poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i umożliwi rozwój komunikacji publicznej na terenie osiedli Dąbrowa Zachodnia, Dąbrowa Rajska, Dąbrowa Leśna, połączenia tych osiedli z Łomiankami i Warszawą dzięki wybudowaniu łącznika „Akacjowa-bis” do ulicy Brukowej. Zadanie to powinno według nas być realizowane we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

-> wykonanie projektów budowlanych Dotyczących budowy ulic: Szpitalnej, Rzemieślniczej, Starej, Nowej, Rajskiej i Dobrej. W związku z wykonaniem sieci wodno-kanalizacyjnej ww. ulic należy niezwłocznie przystąpić do kolejnego etapu, czyli budowy ulic. Obecnie stan nawierzchni tych ulic jest bardzo zły i wymaga podjęcia działań związanych z przygotowaniem inwestycji drogowych.

-> budowa ulic Zawilca, Przebiśniega i Michałowicza. Zadanie kilkuletnie. Po wybudowaniu sieci wodno-kanalizacyjnej na całym osiedlu Kwiatowym w 2014 r. należy przeznaczyć większe środki aby kontynuować przyjęte zadanie inwestycyjne nr. 2/13

-> budowa oświetlenia ulicy Sierakowskiej na odcinku od ul. Irysa do ul. Kolejowej. W budżecie na rok 2013 udało się dzięki naszym staraniom umieścić nowe zadanie nr.10/2013 dotyczącego budowy oświetlenia wzdłuż drogi opaskowej ul. Kolejowej na odcinku Kołłątaja-Wiosenna. Nowe zadanie w trwały sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego tej części Dąbrowy oraz zapewni oświetlenie dla proponowanej trasy przejazdu nowej linii autobusowej „ŁZ”.

Czy nasze propozycje znajdą się w projekcie budżetu okaże się w połowie listopada. Natomiast już dzisiaj pragniemy Państwa zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań aby najważniejsze potrzeby mieszkańców Dąbrowy były realizowane przez władze Łomianek.

Wojciech BERGER
Tomasz RUSINEK

===========================================================

ŁZ od stycznia?

Ostatnie tygodnie wykazują jednoznacznie, że w końcu po wielu latach starań i zabiegów mieszkańców, Zarządów Osiedli oraz radnych Dąbrowy Urząd Miejski w Łomiankach decyduje się uruchomić nową linię autobusową ŁZ.

Autobus ŁZ Dąbrowa Zachodnia – Metro Młociny Najnowsze informacje.
Nieustanne pytania i żądania mieszkańców w tej sprawie od początku obecnej kadencji przekazywałem burmistrzowi Tomaszowi Dąbrowskiemu. W Państwa imieniu w dniu 28 października br. złożyłem interpelację na jakim etapie znajduje się sprawa uruchomienia nowego autobusu.

Do zapytania dołączyłem listy osób popierających uruchomienie linii ŁZ (kilkaset podpisów) zbierane we wrześniu i październiku oraz apel o pilne zakończenie przygotowań do uruchomienia linii autobusowej obsługiwanej przez naszego łomiankowskiego przewoźnika – Spółkę Komunikacja Miejska Łomianki.

Na komisjach i sesjach Rady Miejskiej oraz innych oficjalnych spotkaniach władze spółki twierdziły, iż są do tego przedsięwzięcia przygotowane od 1 stycznia 2014 r. i oczekują tylko na „zielone światło” ze strony władz miasta. Wszyscy mieszkańcy Dąbrowy oczekują, że autobus ten najkrótszą trasą połączy Dąbrowę Zachodnią, Rajską i Leśną z Centrum Handlowym Auchan i
metrem Młociny. Optymalna i najbardziej korzystna wydaje się trasa ulicami: Zachodnia – Wiosenna – Wiślana – Akacjowa – Brukowa – Kolejowa – Metro Młociny.

Będzie to pierwszy etap, dalej planowane jest doprowadzenie autobusu jak najbliżej osiedla Równoległa i osiedla Kwiatowego oraz wybudowanie tam pętli.

Na dzień dzisiejszy burmistrz proponuje pętlę
u zbiegu ulic Sierakowskiej i Zachodniej oddalonej od tych osiedli o około 700-900 metrów uzasadniając, że pętla przy ulicy Kołłątaja nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Zapomina jednak o tym rozporządzeniu w sytuacji pętli w Sadowej, która jest o połowę mniejsza a autobusy Komunikacji Miejskiej w Łomiankach korzystają z niej od wielu lat. Zapomina również o braku chodnika na ulicy Sierakowskiej pomiędzy ulicami Irysa i Zachodnią mimo zabezpieczonych w budżecie od dwóch lat środków przeznaczonych na ten cel. Mieszkańcy na spotkaniach podnoszą kolejny ważny argument, że dzieci w okresach jesienno-zimowych po skończeniu zajęć w szkołach muszą w bezpieczny sposób docierać do swoich domów, a brak chodnika to uniemożliwia.

Od sierpnia 2012 r. miał dużo czasu aby zgodnie ze złożoną obietnicą znaleźć najlepszą lokalizację pod planowana pętlę. Powinien ponownie dołożyć wszelkich starań, aby wydanie publicznych pieniędzy na lokalizację i budowę nowej pętli spełniało podstawowe oczekiwania pasażerów. Czekali na linię ŁZ kilka długich lat, oczekują jej pilnego uruchomienia i wierzą, że kwestię lokalizacji pętli uda się ustalić w drodze kompromisu wszystkich zainteresowanych stron.

To burmistrz Dąbrowski deklarował przed trzema laty, że „zwróci Łomianki mieszkańcom” i obiecał, że każdy będzie miał możliwość podejmowania decyzji. I to właśnie mieszkańcy nie godzą się na budowę pętli byle gdzie, ponieważ istnieje wiele możliwości w negocjacjach z właścicielami gruntów np. zamiana, wykup lub dzierżawa.

Burmistrz tak ważne decyzje musi konsultować z mieszkańcami i cała społeczność Dąbrowy wierzy, że tak będzie również w tym przypadku. Ze swojej strony mogę dodać, iż dalej ufam w wyborcze deklaracje Pana Tomasza Dąbrowskiego że będzie burmistrzem wszystkich mieszkańców i zawsze będzie się wsłuchiwał w ich głos.

Tomasz RUSINEK

 


Załączone dokumenty:
Biuletyn Radnych – 1/13.pdf
Dodatek Lokalny – 1/13.pdf

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *