www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Nowe Zarządy osiedli i Rady Sołeckie

W wyniku wyborów w poszczególnych osiedlach przewodniczącymi iczłonkami Zarządów Osiedli zostali:

24 listopada w Osiedlu Buraków-Wrzosów, przewodniczącą Osiedla Buraków-Wrzosów została Katarzyna Lewandowska. Członkami zarządu: TadeuszŻak, Jerzy Serzysko i Jerzy Gawroński.

25 listopada w Osiedlu Dąbrowa Leśna przewodniczącym Zarządu OsiedlaDąbrowa Leśna został Grzegorz Porowski. Członkami Zarządu Osiedla: BogumiłSikorski, Elżbieta Michalska, Czarysław Jacek Brożyna.

1 grudnia w Osiedlu Łomianki Górne przewodniczącym Zarządu OsiedlaŁomianki Górne został Marcin Jakub Kolwas. Członkami Zarządu Osiedla: JanuszMyślak, Barbara Szczepaniec, Krzysztof Terczyński.

3 grudnia w Osiedlu Łomianki Stare przewodniczącym Zarządu OsiedlaŁomianki Stare została ponownie Magdalena Wójcicka. Członkami ZarząduOsiedla: Mariola Niecikowska, Bożenna Obrębowska, Jan Umiastowski.

14 stycznia w Osiedlu Dąbrowa Zachodnia przewodniczącym ZarząduOsiedla Dąbrowa Zachodnia został Wojciech Berger. Członkami ZarząduOsiedla: Zbigniew Gutowski, Michał Markowski, Grażyna Miśkiewicz.

Wybory w osiedlach: Dąbrowa Rajska, Łomianki Trylogia, Łomianki Dolnei Łomianki Powstańców nie odbyły się z powodu braku minimalnej (25 osób)liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W wyniku wyborów w poszczególnych sołectwach, przewodniczącymi iczłonkami Rad Sołeckich zostali:

19 stycznia w Sołectwie Łomianki Chopina sołtysem Sołectwa ŁomiankiChopina została Alicja Broler. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Marcin Pogorzelec,Edyta Stankiewicz, Marcin Gruchała.

20 stycznia w Sołectwie Sadowa sołtysem Sołectwa Sadowa została AlicjaSiemianowska. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Celina Nowosielska, JadwigaLubańska, Krystyna Gozdek.

Wybory w Sołectwie Łomianki Dolne nie odbyły się z powodu braku minimalnej(25 osób) liczby mieszkańców uprawnionych do głosowania.

26 stycznia w Sołectwie Kępa Kiełpińska sołtysem Sołectwa Kępa Kiełpińskazostał Krzysztof Skarbek. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Joanna Krośkiewicz,Henryk Mizieliński, Cezary Skarbek.

27 stycznia w Sołectwie Kiełpin sołtysem Sołectwa Kiełpin został WacławKrólak. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Andrzej Graf, Anna Filipiak, TeresaPrejs.

28 stycznia w Sołectwie Dziekanów Polski sołtysem Sołectwa DziekanówPolski został Henryk Zieliński. Członkami Rady Sołeckiej zostali: Roman Górski,Paweł Sokołowski, Stanisław Zieliński.

2 lutego w Sołectwie Dziekanów Polski sołtysem Sołectwa DziekanówNowy została Krystyna Salwowska. Członkami Rady Sołeckiej zostali: SławomirGnacikowski, Władysław Siwek, Wojciech Zieliński.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

Nowe Zarządy osiedli i Rady Sołeckie

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *