www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

O ewakuacjach w przedszkolach…

Jak informuje Jadwiga Idziaszak Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Łomiankach…

18 stycznia zebrał się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania były ewakuacje w samorządowych przedszkolach na terenie naszej gminy, które dezorganizują pracę rodziców/opiekunów, dyrektorów przedszkoli a dzieci narażają na stres. W spotkaniu poza urzędnikami i dyrektorami przedszkoli wziął udział komendant łomiankowskiej policji i straży miejskiej.

W ostatnich tygodniach w przedszkolach samorządowych na terenie Gminy Łomianki wystąpiły przypadki ewakuacji przedszkoli, spowodowane przekazaną na adres e-mailowy przedszkola informacją o podłożonym ładunku wybuchowym w budynku przedszkola lub o podłożonym ładunku wybuchowym z gazem chemicznym. Łomianki nie są wyjątkiem. Przedstawiciel policji wyjaśnił, że maile docierają kaskadowo do placówek oświatowych w całej Polsce i każdorazowo ich treść badana jest przez Centralne Biuro Śledcze (CBŚ). CBŚ w przypadku każdego maila wydaje rekomendacje i ocenia ryzyko.

Pierwsze ewakuacje przedszkoli w Łomiankach odbyły się w październiku i listopadzie 2020 r. – ewakuowano Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1 (dwa razy) oraz Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8. Natomiast już w tym roku, w odstępach kilkudniowych nastąpiła ewakuacja w dwóch przedszkolach: w Przedszkolu Samorządowym w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65 oraz w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8 (w tym przedszkolu – dwie ewakuacje).

Organ prowadzący przedszkola samorządowe jest na bieżąco informowany o podejmowanych przez dyrektorów placówek oświatowych działaniach. Już po pierwszej ewakuacji powołany przez Burmistrz Łomianek Zespół Zarządzania Kryzysowego opracował procedury ewakuacji, żeby wesprzeć dyrektorów w organizacji szybkiej i bezpiecznej ewakuacji dzieci, w bezpieczne miejsce. Wyznaczonym miejscem ewakuacji jest każdorazowo Integracyjne Centrum Dydaktyczno-Sportowe (ICDS) w Łomiankach przy ul. Staszica 2, gdzie dzieci przewiezione autobusami Komunikacji Miejskiej mogą bezpiecznie poczekać na odbiór przez rodziców/opiekunów prawnych. W tym czasie odbywa się sprawdzanie przez grupę policyjnych pirotechników pomieszczeń przedszkoli. Często na przyjazd specjalistów trzeba czekać kilka godzin, co uniemożliwia szybki powrót dzieci do placówki. W takich sytuacjach rodzice/opiekunowie są proszeni o jak najszybsze odebranie dziecka. ICDS nie jest przystosowany do dłuższego pobytu małych dzieci (brak sal i toalet przystosowanych dla przedszkolaków, brak możliwości przygotowania wyżywienia).

Rozumiemy niezadowolenie rodziców/opiekunów, ale w przypadku potencjalnego zagrożenia – dla każdego dyrektora przedszkola – bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Za każdym razem powiadamiane są właściwe organy i służby: Policja, Straż Miejska, pracownik urzędu zajmujący się sprawami bezpieczeństwa, Burmistrz Łomianek. Budynki są dokładnie sprawdzane. Do tej pory wszystkie alarmy okazały się fałszywe.

Wszystkie sprawy bada CBŚ i komórka policji do zwalczania cyberprzestępczości. Jeszcze w listopadzie 2020 r. Burmistrz Łomianek wystąpiła z pismem do Policji o podjęcie stosownych działań. Otrzymaliśmy informację, że są prowadzone czynności służbowe w powyższej sprawie przy udziale Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji, które na chwilę obecną nie doprowadziły do ustalenia nadawcy maili.

źródło: UM Łomianki
redakcja@lomianki.info

O ewakuacjach w przedszkolach...

O ewakuacjach w przedszkolach...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *