www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Oby tym razem się udało…

Radni zdecydowali o przekazaniu 20 milionów zł Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Łomianki będą się starały o 30 milionów dofinansowania. Gmina złoży wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności…

11 kwietnia 2012 roku odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Łomiankach podczas, którejradni przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowegoSpółki „Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach”” Sp. z o.o. w latach 2012-2015.

Potrzebę podjęcia ww. uchwały uzasadniono koniecznością finansowania przedsięwzięcia””Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki””. Przedsięwzięcieto zostanie objęte wnioskiem w trakcie VII naboru konkursowego wnioskówo uzyskanie dofinansowania do budowy sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowy oczyszczalniścieków w ramach „”Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013″”.Przed Sesją odbyła się prezentacja dotycząca ww. kwestii.

Jak informuje Tomasz Czajkowski ze ZWiK Sp. z o.o. – celem samego konkursu jest wyłonienieprojektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia skutecznych i efektywnychsystemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. Kwota dostępnych środków nadofinansowanie to 162 mln € (środki Funduszu Spójności), a wnioski należy składać w terminie30 kwietnia – 18 czerwca 2012 r. Termin realizacji projektów nie może wybiegać poza datę30 czerwca 2015 r.


Zakres przedsięwzięcia objętego składanym wnioskiem zakłada:

Budowę ok. 50 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łomianki na następujacychobszarach (mapa poniżej):
1. Dąbrowa I (zakres 1a, 1b, 1c)
2. Dąbrowa II (zakres 2)
3. Dąbrowa III (zakres 3)
4. Dąbrowa IV (zakres 4)
5. Łomianki Górne (zakres 4a, 5b)
6. Łomianki Dolne (zakres 6)
7. Zlewnia Powstanców Warszawy (zakres 11)

Modernizacje oczyszczalni ścieków w tym:
1. Modernizacje części mechanicznej i biologicznejoczyszczania ścieków,
2. Modernizacje i rozbudowę części zagospodarowaniaosadów wraz z budową suszarnisolarnej.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ściekówpozwoli na zintensyfikowanie procesówoczyszczania ścieków wraz ze zwiększeniemmożliwości hydraulicznych oczyszczalni.

Łączny koszt przedsięwzięcia, które zostanie objęte wnioskiem o dofinansowanie wynosiponad 80 000 000 zł. Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Łomiankach Sp. z o.o. po złożeniuwniosku może liczyć na dofinansowanie w wysokości ponad 30 000 000 zł.

redakcja@lomianki.info

Oby tym razem się udało...

Oby tym razem się udało...

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *