www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odpowiedź red. Gazety Łomiankowskiej

Redakcję Gazety Łomiankowskiej poinformowaliśmy o możliwości zamieszczenia na łamach portalu LOMIANKI.INFO stanowiska w sprawie Sprostowania radnych Rady Miejskiej

Poniżej publikujemy odpowiedź uzyskaną drogą mailową 30.09.2011 r.

redakcja@lomianki.info


Szanowny Panie Redaktorze,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 32 Ustawy PRAWO PRASOWE:
1. Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:
1. dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,
2. czasopiśmie – w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim przygotowywanych do druku numerów,
3. innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu – w najbliższym analogicznym przekazie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi.

Ze względu na tygodniowy cykl wydawniczy oraz organizację pracy redakcji „”Gazety Łomiankowskiej””, a także w nawiązaniu do Art. 32 Ustawy Prawo prasowe informujemy, że tekst radnych zostanie opublikowany w kolejnym numerze biuletynu.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Burmistrza Łomianek w sprawie kosztów organizacji imprezy „”Bitwa pod Łomiankami 1939″”, w ramach tegorocznych Dni Łomianek.

Więcej szczegółowych informacji w numerze 18 „”Gazety Łomiankowskiej”” pod adresem www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/02/3286_G__18_2011.pdf

Z wyrazami szacunku,
REDAKCJA „”GAZETY ŁOMIANKOWSKIEJ””


Odpowiedź red. Gazety Łomiankowskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Sołectwo Kiełpin nagrodzone

Najaktywniejsze sołectwa Mazowsza wybrane! Wśród tegorocznych laureatów konkursu znalazło się również Sołectwo Kiełpin...

3200 metrów Pamięci Narodowej

3200 metrów Pamięci Narodowej

17 września po raz jedenasty odbył się Bieg Pamięci Narodowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łomiankach...