www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odpowiedź red. Gazety Łomiankowskiej

Redakcję Gazety Łomiankowskiej poinformowaliśmy o możliwości zamieszczenia na łamach portalu LOMIANKI.INFO stanowiska w sprawie Sprostowania radnych Rady Miejskiej

Poniżej publikujemy odpowiedź uzyskaną drogą mailową 30.09.2011 r.

redakcja@lomianki.info


Szanowny Panie Redaktorze,
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 32 Ustawy PRAWO PRASOWE:
1. Sprostowanie lub odpowiedź należy opublikować w:
1. dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,
2. czasopiśmie – w najbliższym lub jednym z dwóch następujących po nim przygotowywanych do druku numerów,
3. innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu – w najbliższym analogicznym przekazie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi.

Ze względu na tygodniowy cykl wydawniczy oraz organizację pracy redakcji „”Gazety Łomiankowskiej””, a także w nawiązaniu do Art. 32 Ustawy Prawo prasowe informujemy, że tekst radnych zostanie opublikowany w kolejnym numerze biuletynu.

Poniżej zamieszczamy stanowisko Burmistrza Łomianek w sprawie kosztów organizacji imprezy „”Bitwa pod Łomiankami 1939″”, w ramach tegorocznych Dni Łomianek.

Więcej szczegółowych informacji w numerze 18 „”Gazety Łomiankowskiej”” pod adresem www.lomianki.pl/lomianki2/media/2011/02/3286_G__18_2011.pdf

Z wyrazami szacunku,
REDAKCJA „”GAZETY ŁOMIANKOWSKIEJ””


Odpowiedź red. Gazety Łomiankowskiej

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *