www.LOMIANKI.INFO – LOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-KULTURALNY

www.LOMIANKI.INFO
ŁOMIANKOWSKI INFORMATOR SPOŁECZNO-BIZNESOWY

Odrolnienia okiem laika

W całej dyskusji o odrolnieniu gruntów brakuje mi informacji – konkretów czy gminie, a wiec nam wszystkim takie działanie przyniosą korzyść, czy też przyjdzie nam zapłacimy bardzo wysoką cenę. Czy problemem jest tylko niechęć do odrolnienia czy jednak brak infrastruktury drogowej i sanitarnej, oraz niedostosowany układ komunikacyjny, który nie jest w stanie przyjąć zwiększonych potoków ruchu.

Niemniej jednak, w mojej ocenie głównym problemem jest brak wizji rozwoju Łomianek i ochrony środowiska naturalnego burmistrza Dąbrowskiego, który nie potrafi poradzić sobie nawet z najdrobniejszymi problemami.

Starając się jednak odpowiedzieć na postawione pytania przyjąłem założenie, że uwolnimy cały obszar Łomianek Dolnych i Kępy Kiełpińskiej pod budownictwo. Powierzchni tego terenu to w dużym przybliżeniu około 6km2, dodatkowo uśredniłem ilości mieszkańców, kwot, okresu finansowania inwestycji.

ILU BĘDZIE MIESZKAŃCÓW I ILE SAMOCHODÓW

Przy normatywie działki 1500m2 ( o taki walczą Łomianki Razem ) będziemy mieli około 4000 nieruchomości. Zakładając, że część z nich zostanie zabudowana „bliźniakami” oraz wskaźnik zaludnienia wynosi 2.4 to możemy przyjąć, że w przeciągu dwóch do czterech lat przybędzie nam 12.500 mieszkańców.

12.500 mieszkańców to około 7.500 samochodów jadących do pracy w Warszawie. Przepustowość ulicy Pułkowej wynosi 2.500 samochodów na godzinę, czyli nowi mieszkańcy opuszczą Łomianki po 3 godzinach a ci co mieszkają w Dąbrowie, oraz pozostałej części Łomianek tyle właśnie postoją w korku.

Nie policzyłem auto przejeżdżających tranzytem ale oni też będą stali 3 godziny w korku.

WPŁYWY Z PODATKÓW

Otóż w postaci podatku mamy odpis z PIT w wysokości 37%. Przy średniej krajowej 3.800 zł daje nam rocznie kwotę około 3200 zł. Zakładając, że pracujących osób będzie około 8000 to dochód z podatku wyniesie około 25.600.000 zł.

Dochodzi jeszcze podatek od nieruchomości w wysokości 0.66 zł/m2. Do obliczania przyjmujemy dom 200 m2 i zgodnie z naszymi założeniami 5000 budynków ( doliczyłem bliźniaki). Kwota podatku wyniesie około 660.000 zł.

Tak nowi mieszkańcy zwiększą budżet gminy o około 26.260.000 zł. Ale dla naszych rozważań przyjmijmy 30 mln zł

WYKUP DRÓG I BUDOWA JEZDNI

Żeby dojechać do każdej z nowych działek potrzebne są drogi. Uśredniając przyjmijmy drogę 10 metrową. ( najmniejsza dopuszczalna szerokość drogi publicznej) Czyli na każdą z 4000 nieruchomości przypada około 150 m2 nowej drogi, którą gmina musi wykupić.

Dalej przyjmijmy założenie, że wartość gruntu budowlanego pod drogi to około 300 zł/m2 ( dziś nawet 500 zł). Wychodzi nam, że z budżetu gminy na wykup dróg publicznych musimy przeznaczyć kwotę około 180.000.000 zł.

Jeżeli nasze wpływy z podatków to niecałe 30 mln zł, to sam wykup trwałby 6 lat. W tym czasie 20.000 obecnych mieszkańców nadal stoi w 3 godzinnym korku bo gmina nie ma pieniędzy na budowę nowej drogi a S7 powstanie za około 12 lat

Musimy też przyjąć że nowi mieszkańcy będą chcieli żyć normalnie, jeździć po asfalcie, chodzić po chodniku i mieć oświetlone ulice. Po 6 latach egzystencji i słuchaniu że gmina musiała odkupić działki drogowe wymuszą na władzy budowę nawierzchni. Dla uproszczenia załóżmy, że powstanie około 80 km ulic a cena budowy 1m2 wynosi około 200 zł (najniższy standard dla drogi klasy D ). Okazuje się, że gmina zmuszona będzie wydać prawie 130.000.000 zł w okresie finansowym ponad 4 lat.

WODOCIĄG, KANALIZACJA, SZKOŁA, PRZEDSZKOLE

W zależności od skomplikowania inwestycji wodnokanalizacyjnej, uwarunkowań geotechnicznych oraz stopnia urbanizacji terenu, wartość kwot przetargowych oscyluje w przedziale 600 – 800 zł za
1mb kanalizacji sanitarnej, 100 – 150 zł za 1mb kanalizacji ciśnieniowej oraz 100 – 200 zł za 1mb wodociągu.
( Dla uproszczenia obliczeń przyjmijmy cenę ryczałtową 1.000 zł dla wszystkich mediów)

To przy 80 km nowych dróg, nowa infrastruktura wod-kan będzie nas kosztowała 80.000.000 zł co w przeliczeniu na czas finansowania wynosi prawie 3 lata.

Nowi mieszkańcy to konieczność zabezpieczenia infrastruktury edukacyjnej. Zakładając, że obecnie w Łomiankach mamy około 1000 dzieci w wieku przedszkolnym oraz około 1500 dzieci w wieku szkolnym możemy przyjąć że tych pierwszych na nowym terenie będzie około 500 a drugich 1000.

Przy takiej ilości dzieci, jeżeli nie chcemy aby nasze szkoły i przedszkola pracowały na dwie zmiany konieczne jest wybudowanie nowych obiektów. Załóżmy że przedszkole powstanie jedno. Koszt budowy takiego obiektu wraz z budową placu zabaw oraz wliczając koszty wykupu gruntów to kwota około 5.000.000 zł.

Podobnie szkoła. Dla 900 dzieci gmina założyła wybudowanie nowego obiektu ( z boiskiem na dachu)o wartości około 20 mln zł. Jednak dzieci zasługują na więcej niż boisko na dachu, sądzę że koszt pełnej infrastruktury wraz boiskiem typu ORLIK oraz wykupem terenu to kwota rzędu 25.000.000 zł.

Razem około 30.000.000 czyli kolejny rok finansowy

PODSUMOWANIE

Po odrolnieniu gruntów i zasiedleniu gminy mieszkańcy będą stali w 3 godzinnym korku przez 12 lat tj do czasu wybudowania nowego wlotu do warszawy (trasy S-7 ). Nowi mieszkańcy poczekają 15 lat na wykonanie pełnej infrastruktury a do tego czasu dzieci będą chodziły na dwie zmiany do szkół, na dziurawych drogach będą niszczyć samochody a zanieczyszczenia będą spuszczane do wód gruntowych przez nieszczelne szamba.

Żałuję, że burmistrz Dąbrowski nie potrafi działać jak gospodarz i stara się wykorzystywać stowarzyszenie do własnych partykularnych celów.

Ale my musimy myśleć wspólnie, na zasadzie kompromisów. Zwalniajmy tereny pod budownictwo stopniowo, tak aby gmina mogła zadbać w pełnym zakresie swoich obowiązków o przyszłych mieszkańców Łomianek

Nie działajmy ad hoc, są instrumenty w postaci racjonalnego planowania, które po bardziej szczegółowej analizie pokażą kierunki rozwoju.

Myślę że o konieczności odrolnień aby gmina się rozwijała nikogo nie trzeba przekonywać, jednak róbmy to dla dobra wszystkich mieszkańców Łomianek.

KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW LOMIANKI.INFO

Komentarze zamieszczane na portalu są opinią użytkowników.

8 komentarzy

 1. zdzicho

  NIE POPADAJMY W PARANOJĘ I NIE SIEJMY DEMAGOGI !!!
  CEL ZASTRASZANIA LUDZI JEST WIADAMOWY, ale szyty grubymi nićmi.

  Po 1 Jakie są podstawy wyliczeń że w przeciągu 2-4 lat, przybędzie 12,5 tys. mieszkańców?? nie mniej i nie wiecej tylko 12,5 tys !

  Rozumiem, że w ziązku z odrolnieniem strefy 4.2A gdzie radni mają swoje ziemie i gdzie wprowadzono zmiany w studiu w 2011 i dla działek przy Chopina, które są teraz na sprzedaż za ponad 20 mln zł pczyniono też takie wylicznia ? Czy przybędzie nam w związku z tym 5 tys mieszkańców, czy mniej ? Czy mogę poznać wylicznia dla tych obszrów ? A ile przybędzie na obszrach gdzie wprowadzono wielomieszkanówkę w strefie 8.2.8.3 ?

  po 2 Tak najpierw zbudujmy szkolę, przedszkola, kanalizację, drogi a potem poczekajmy na mieszkańców!

  po 3 „musimy myśleć wspólnie, na zasadzie kompromisów… Zwalniajmy tereny pod budownictwo stopniowo, tak aby gmina mogła zadbać w pełnym zakresie swoich obowiązków o przyszłych mieszkańców Łomianek”

  tzn. zadbać o interesy osób które ZAINWESTOWAŁY swój czas i pieniądze w zmianę studium w 2006, 2011. To oni mają tu pierszeństwo… Co tam ludzie z Dziekanowa Polskiego to proste chłopy, nawet nie widzą co zrobić ze swoją ziemią. Scalmy ją przymusowo po potem sprzedajmy inwestorowi z Holandii, oni będą widzieć najlepiej jak to ZAROBIĆ DUŻĄ KASĘ !!!
  A na ziemiach na KĘPIE KIEŁPIŃSKIEJ zbudujmy ekskuzywne osiedla wśród kanałów…
  TAKI MAMY PLAN I BĘDZIEMU SťE TEGO TRZYMAĆ !!!

  PROPONUJĘ TO WPISAĆ TEN TEKST JAKO HASŁO WYBORCZE NA NASTĘPNĄ KADENCJE!

  0
  0
  Odpowiedz
 2. Ani321

  A ja zadam pytania :

  Kto ma w tym interes żeby działki w Łomiankach Dolnych i Kępie Kiełpińskiej zostały ROLNE?

  Kto ma w tym interes żeby nie wykreślać scaleń w studium dla Dziekanowa Polskiego? kto ma wtym interes?

  Na czyje polecenie utworzono obszar 4.2 a ; 4.3 ; 6.4 ; 6.5?

  Na czyje polecenie wprowdzono do studium obszaru 5.2 możliwość zabudowy dosłownie kilku działek blokami..te działki po wejściu w życie planu ktoś wystawił za 26mln zł na sprzedaż…

  Kto i na czyje polecenie wydał warunki zabudowy w 2010 w rezerwacie przyrody na dom księży seniorów?

  Myślę, że też warto to przeliczyć ?

  0
  0
  Odpowiedz
 3. Jacek3

  Chciałem sprostować !!!

  Nie zamierzam nikogo straszyć, a jedynie podjąć dyskusję na temat całościowego podejścia do kwestii odrolnienia gruntów w naszej gminie. Bardzo trafnie sprawa ta została ujęta w wypowiedzi Pana Witolda Gawary,

  http://www.lomianki.info/moje_lomianki.php?nr=66

  iz w pierwszej kolejności należy dokonać stosownej analizy cyt ” …analizy ruchu komunikacyjnego ale przede wszystkim bez prognozy skutków finansowych dla gminy. Trzeba oszacować wzrost wydatków związanych z wprowadzonymi zmianami oraz wzrost wpływów z podatków i opłat”.

  Takie analizy przed konsultacjami powinien wykonać Pan burmistrz Dąbrowski, który do dziś nie zajmuje żadnego stanowiska, co świadczy iż nie potrafi podejmować strategicznych decyzji dotyczących rozwoju Łomianek.

  Jeżeli chodzi o stopniowe uwalnianie gruntów, to miałem na myśli tworzenie lokalnych centrów – suburbiów

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Przedmie%C5%9Bcie

  od których koncentrycznie rozwijałyby się sołectwa ( Łomianki Dolne od ulicy Brzegowej/Wiślanej, a Kępa Kiełpińska od ulicy 6 Pułku Piechoty). I podobnie Dziekanów po obu stronach ulicy Kolejowej.

  Jednak wszystko musi się odbywać harmonijnie i planowo, tak aby gmina nadążała z budową sieci wod-ka i budową dróg. Aby mogła zabezpieczyć tereny na szkołę, przedszkole i systematycznie wykupywać działki drogowe.

  0
  0
  Odpowiedz
 4. Jacek3

  przepraszam
  … wypowiedzi Pana Witolda Gawady

  polecam do przeczytania łacznie z załacznikiem.

  0
  0
  Odpowiedz
 5. ani51

  Cały czas wstydzimy mówić się o pieniądzach I interesach. Dobrze że ktoś przemówił w tej sprawie. Jest jeszcze jeden aspekt tego rachunku. Bo odrolnienie to przywilej i jak widać kosztowny dla gminy a zyskowny dla posiadaczy gruntów rolnych. Z dnia na dzień w chwili przekształcenia jego na działki budowlane wartość wzrasta z kilku złotych na kilkaset. Prawodawca przewidział, że dopuszalne jest w związku z tym nałożenie na korzystających z przywileju odrolnienie podatku na rzecz gminy. Jak na razie nigdy go nie wyegzekwowana bo gmina nigdy nie była w stanie spełnić warunków do jego ściągnięcia. Dziś należało by z tym skończyć. Chcesz przywilej w postaci odrolnienie zapłać podatek bo gmina jest na jego pobranie przygotowana! Bo gmina w związku z odrolnienie musi ponieść wydatki i to bardzo duże wydatki! To są fakty i taka jest prawda!
  Jak ona nie jest w smak ludziom pragnącym odrolnienie świadczą o tym niektóre z poprzednich wpisów! Mieszkańcy muszą mieć świadomość kosztów, a uzyskujący przywileje, dodatkowych obowiązków płatniczych na rzecz gminy! W dodatku musimy zadbać by decyzjami w tej sprawie że strony gminy i rady zajmowały się osoby nie zainteresowane sprawą, tak osobiście jak Radna Podolska, jak też w związku z pokrewieństwem z osobami będącymi posiadaczami takich gruntów.

  0
  0
  Odpowiedz
 6. ani51

  A tak dodając, Ja się nie wstydzę mówić o pieniądzach bo to są duże pieniądze … wydzielone strefy 4.2 a ; 4.3 ; 6.4 ; 6.5, w obszarze 5.2 można nawet zbudować bloki a ziemia tam jest warta 26mln zł.
  W tych rejonach posiadacze gruntów już mają możliwość zgodnie ze studium budowy domów, po co więcej tych dzialek odralniać w Łomiankach? przecież Dziekanów Polski może poczekać jeszcze kolejne 30 lat…to że tam mają ziemię to czysty pech…

  Ja jestem świadoma kosztów i strat jakie poniosę jeżeli cena ziemi w łomiankach spadnie, co mi będzie po ziemi którą mam w strefie 4.2A…

  0
  0
  Odpowiedz
 7. gość

  Dziecinne są te spory i argumenty radnej i wielu popierających jej stanowisko na tym forum. Ociekają prywata i egoizmem, choć rzekomo mają być wyrównaniem szans dla wszystkich obecnych posiadaczy. Tak nie jest. Problemem jest wizja Łomianek w przyszłości, której brak! Nagminnie są używane populistyczne wielkie słowa, nie mówi się natomiast o realnych kosztach i skutkach takich decyzji. Nikt nie wie do końca o jakie zmiany w studium chodzi. Trąbi się natomiast o rzekomym błogosławieństwie odrolnienie terenów i to za wszelką cenę beż żadnego scalania.
  I może na tym się zatrzymam. Radna Podolska pisze iż to niepotrzebne. Stefan Prawo i wiele innych jej wtóruje. A przecież chodzi o kilometry ziemi na których może zamieszkać dziesiątki tysięcy osób. Pani Podolska pisze iż nie potrzebne są tam inwestycje celu publicznego. O jakich czasach ona pisze? O XIX wieku czy o XXI wieku. Co to za osoba, może cudownie trafiła ze średniowiecza do współczesności. Takie wielkie obszary z tak liczną ludnością która ma się an nich osiedlić wymagają nowych obiektów rekreacyjnych w rodzaju orlików, placów zabaw dla dzieci czy też najzwyklejszych parków! Trzeba też postawić szkoły, przedszkola i zapewne domy kultury! A drogi i to nie tylko te dojazdowe, ale i te szersze które zbiorą ruch z tych terenów. A ochrona przyrody, na choćby fakt że wszystkich okolicznych jeziorkach, nawet tych które są rezerwatami czy obszarami chronionymi, grunty na ich obrzeżach są własnością prywatną i to bardzo mocno rozparcelowaną !!
  Gdy spojrzeć na mapy ewidencji tych gruntów i widać, że wiele działek to wąziutkie skrawki, a czasem kwadraty lub prostokątny ułożone wzajemnie bez żadnego ładu i składu, bez możliwości budowy dróg dojazdowych. Popatrzcie na mapie jak się kończy ulica Konopnickiej, jak wygląda dziesiątki ulic w Dziekanowach czy to Leśnym czy Bajkowym!
  I tacy orędownicy stoją za najbardziej wrzaskliwymi piewcami zmiany studium!
  Wystarczy popatrzeć na oświadczenie majątkowe radnej : bip.lomianki.pl/index.php?dc=6520&m=8&sc=134 pkt 1 i 2.3
  Może mi ktoś powie kto na terenie Łomianek rozwija produkcję rolną kupując kolejne działki???????? I CO RADNA NA NICH HODUJE????? Zapewne deweloperów, a może deweloperki???? Tyle że takowych produktów rolnych nikt na tym świecie jeszcze nie zna!
  W DODATKU PANI Radna zapomina o korzyściach z takich scaleń dla obecnych posiadaczy gruntów:
  – czytelna siatka ulic w tym również dróg zbiorczych, zapewnia wzrost ceny gruntów,
  – przewidzenie miejsc na inwestycje publiczne jak szkoły, przedszkola, żłobki, skwery, parki, boiska i inne elementy infrastruktury gminnej tez podnoszą cenę nieruchomości,
  – zapewnienie działek o należytych wymiarach, dostosowanych do wymogów studium, umożliwiających jednocześnie na korzystne usytuowanie budynku to tez korzyść dla obecnych i przyszłych właścicieli.

  0
  0
  Odpowiedz
 8. tyson

  To już za trzy godziny się zaczyna!!! Nie mogę się doczekać . Bendzie MOCNO

  0
  0
  Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *